Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Studiet gir en bredde innen musikkfaget

Nils Arne Halle Erstad (foto: Wigdis Wollan)

Studiet gir gode muligheter for å knytte til seg kontakter både regionalt i Agder, men også nasjonalt. Man får mulighet til å utvikle seg scenisk i profesjonelle settinger, og ved flere anledninger har vi også fått spille i Kilden. Studiet åpner for en bredde innen faget musikk, og man får utviklet seg både teoretisk og praktisk under årene her i Kristiansand.

Nils Arne Halle Erstad

Utøvende musikk – klassisk, bachelor

Navn: Nils Arne Halle Erstad

Age: 20 år

From: Meisingset, Tingvoll på Nordmøre

Hva studerer du nå, og hva har du studert før?

Jeg går nå mitt andre år i Kristiansand, og studerer utøvende musikk – Klassisk Bachelor på UiA, med hovedinstrument sang. Jeg har ikke studert tidligere og kom rett fra videregående og inn på bachelorstudiet her i Kristiansand. På videregående gikk jeg studiespesialisering, men har gått til sangpedagog hver uke siden  7-års-alderen, og har vært heldig og fått bred erfaring både innen sang, opera og teater ved ulike kulturinstitusjoner på Nordmøre.

Hvorfor valgte du dette studiet som du studerer på nå?

Jeg valgte dette studiet fordi det er en internasjonal bachelor hvor man får mulighet til å bli kjent med og finne inspirasjon i mennesker fra ulike deler av verden. I tillegg til dette synes jeg fakultetets samarbeid med Agders storstue Kilden hørtes veldig interessant og spennende ut. Kristiansand er også en utrolig flott studentby! Passe stor, muligheter for turer i skog og mark, levende byliv og masse som skjer på kulturfronten hele året. Studentene på kunstfag er også så heldige at vi får fribilletter til Kildens egne produksjoner, noe vi alle setter stor pris på. Studiet gir gode muligheter for å knytte til seg kontakter både regionalt i Agder, men også nasjonalt. Man får mulighet til å utvikle seg scenisk i profesjonelle settinger, og ved flere anledninger har vi også fått spille i Kilden. Studiet åpner for en bredde innen faget musikk, og man får utviklet seg både teoretisk og praktisk under årene her i Kristiansand. Ettersom kullene er små, blir man også svært godt kjent med sine medstudenter, noe jeg setter stor pris på.

Hvordan opplever du miljøet blant studenter og lærere?

Studiemiljøet på UiA er godt. I og med at vi ikke er flere enn maks 20 per kull så har man mulighet til å bli kjent med alle sine medstudenter. Dermed gjør det samarbeidsoppgaver i studiehverdagen enklere å gjennomføre fordi man fra før av vet godt hvem alle er. Alle lærerne her er stort sett enkle å få tak i, og det er veldig hyggelig å møte på hverandre i gangene på universitetet. Lærerne oppfordrer til å ta kontakt hvis det skulle være noe, og det er enkelt å oppsøke dem på deres kontorer. Stemningen på forelesning er også god, og man kan både le og gråte sammen. Miljøet her på UiA gjør det lett å utvikle seg i sitt tempo, og man får god veiledning og hjelp både hos lærere og også hos medstudenter. Det er lett å knytte bekjentskap også til kullene over og under seg, og man kan derfor spørre også disse om hjelp og råd dersom det skulle være noe.

Hva er det viktigste du har lært hittil?

Det viktigste jeg har lært hittil er å stole på meg selv. Det er ikke alltid så enkelt i denne bransjen. Men lærere som oppmuntrer og «dyrker» deg der du er nå gjør at man kommer styrket ut av denne utdanningen, og man klargjør seg på best mulig måte for det man vil møte i arbeidslivet etter endt studie. I tillegg til dette vil jeg si at fokuset på samhandling og samarbeid med andre er en nøkkelkunnskap for videre utvikling og arbeid innen feltet, og fakultetet jobber mye med dette både i hverdagen og på prosjektbaserte samlinger med ulike konstellasjoner av instrumenter.

Hva har du lyst til å jobbe med etter endte studier?

Etter endte studier er håpet selvfølgelig å kunne leve av musikken på utøvende basis. Jeg har alltid vært «potet» innen scenekunsten og har allerede fått lov til å jobbe profesjonelt med både teater, musikal og opera. Dette håper jeg å kunne fortsette med også etter studiene, men da selvfølgelig i noe større skala enn i dag. Fakultetet tilrettelegger etter beste evne for at vi kan få mulighet til å takke ja til jobb og tilbud, og dette er også en stor bidragsfaktor for at jeg vil anbefale å søke UiA. Dersom man ønsker det, får man også mulighet til å jobbe med en bredde i sitt repertoar. Man kan enkelt knytte kontakter mellom ulike grener av de musikalske studiene på campus hvis man vil det.

Hva er det beste med å studere klassisk musikk på UiA?

Samholdet! Definitivt samholdet. Man får vennskap i studietiden som man helt sikkert kan dyrke videre både på et personlig, men også et profesjonelt og jobbmessig plan. Man får gode forhold til både lærere og studenter, og man føler seg sett. Det at man har lærere og gjesteforelesere fra ulike steder som driver profesjonelt i dag, er også et stort pluss. De vet godt hva som trengs for å lykkes i dagens samfunn etter studiene. Det faglige miljøet er stort, sterkt og man møter interesserte mennesker med stor drivkraft og pågangsmot hvor enn man snur seg. Kristiansand er en kulturby, og mulighetene for jobb og utvikling er mange. Søk UiA!