Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Språkkunnskap kan åpne mange dører

Lasse Lindenburger (portrettfoto)

Ved å beherske flere språk får jeg flere jobbmuligheter.

Lasse Lindenburger

Student på engelsk årsstudium som del av Lektorprogrammet

Navn: Lasse Lindenburger
Studium: Engelsk årsstudium, som en del av Lektorutdanning
Fra: Oldenburg i Tyskland, flyttet til Arendal som femåring

Hvorfor valgte du dette studiet?

Jeg har årsstudium i tysk fra før, og var ute etter kombinasjonen av tysk og engelsk. Ved å beherske flere språk får jeg flere jobbmuligheter. Språk er nøkkelen til kunnskap om nye kulturer, litteratur, historie og andre forhold i samfunnet. Jeg opplever at identiteten min utvikles gjennom språkstudiene.

Hvordan foregår undervisningen?

Den er todelt. Vi lærer grammatikk og fonetikk av forelesere som er veldig flinke til å levendegjøre stoffet og involvere studentene. I tillegg leser vi mye engelsk skjønnlitteratur, og diskuterer bøkene i grupper ledet av seminarleder. Det er en intim læringsform der vi gjennomgår stoffet, diskuterer og praktiserer språket sammen. 

Hva er det viktigste du har lært hittil?

For å lære et språk må du lese. Jeg har gått fra å være en som sjelden leste bøker til å sette stor pris på tysk og engelsk litteratur. Jeg har også blitt mye bedre på akademisk skriving.

Hvilke karrieremuligheter har du etter studiene?

Språkkunnskap kan åpne mange dører til en verden som blir mer og mer internasjonal. Når du behersker flere språk er du bedre rustet til stillinger i politikken, på ambassader eller i industrien utenlands. Å undervise ved skoler i utlandet er også en mulighet.

Hva er drømmejobben din?

Målet er å undervise i videregående skole, men jeg kunne også tenke meg å bli professor i tysk og engelsk. Det virker spennende å undervise på universitetsnivå og stimulere til interesse for faget, slik mine forelesere på UiA gjør. Jeg vil videreformidle at det er viktig å stå på og jobbe jevnt over tid. Det lønner seg.