0
Hopp til hovedinnhold

Skaper nettverk på studiet

Johanne Rasmussen (portrettfoto)

Studiet gjør det mulig å danne et nettverk som består av både nyutdannede og erfarne økonomer.

Johanne Matre Gjendal

Senior Revisor, KPMG. Statsautorisert revisor og siviløkonom.

Navn: Johanne Matre Gjendal
Studium: Master i Regnskap og Revisjon (MRR) – Siviløkonom
Fra: Er opprinnelig fra Kristiansand, men bor på Hamar

Hvorfor valgte du dette studiet?

Jeg valgte å studere master i regnskap og revisjon (MRR) da jeg fikk muligheten til å videreutdanne meg gjennom jobben min i KPMG. En av årsakene til at jeg valgte å studere MRR ved Handelshøyskolen ved UiA var at jeg i tillegg til å bli statsautorisert revisor får tittelen siviløkonom.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår på både norsk og engelsk av forelesere fra flere forskjellige land. Mange av fagene undervises sammen andre masterstudier innen økonomi slik at man får kjennskap til andre siviløkonomer og får muligheten til å danne et nettverk. MRR er et populært studium for blant annet revisorer fra arbeidslivet. Studiet gjør det derfor mulig å danne et nettverk som består av både nyutdannede og erfarne økonomer. I tillegg undervises noen av fagene i mindre klasser slik at man også får muligheten til å bli bedre kjent med sine medstudenter innen regnskap og revisjon. Gjennom studiet får man et innblikk i næringslivet da noen av foreleserne innhenter gjesteforelesere. Dette bidrar til å gjøre studiet interessant og påser at pensum er tidsaktuelt.

Det som nok var mest unikt med studiet (gjelder for alle siviløkonomstudiene) var at vi hadde to og to fag samtidig fremfor fire og fire. Det vil si at vi hadde eksamen i både oktober, desember, mars og mai. For meg var dette en undervisningsform som fungerte bra da jeg foretrekker å heller konsentrere meg litt mer intensivt om to fag om gangen. Dette er også positivt dersom man har noen fag som er mindre spennende enn andre da det er vanskeligere å nedprioritere slike fag. Denne undervisningsformen har ført til gode resultater for min del.

Hvordan opplever du studietiden din ved UiA?

Studietiden ved UiA har vært fin. Det har vært et veldig avslappende miljø, både på bachelor og master, noe som gjør det enklere å diskutere med foreleser, samt å stille spørsmål. Studietilbudene er mange og det finnes mye å gjøre på ettermiddagene. Universitetet ligger sentrumsnært og det finnes mange studentforeninger. Personlig var jeg med i en del slike foreninger da jeg tok bachelor ved UiA. Jeg møtte mange hyggelige folk og trivdes godt.

Master i regnskap og revisjon er et studium som ikke tilbys ved veldig mange utdanningsinstitusjoner i Norge. Da jeg tok studiet var jeg en del av kull nummer to. Jeg merket ikke mye til oppstartsproblemer og jeg synes at Handelshøyskolen ved UiA for det meste hadde lagt opp et bra løp for oss studenter.

Hva er det viktigste du har lært hittil?

Gjennom studiet har koblingen mellom lover og regler og revisjonshandlinger i praksis blitt trukket frem. Dette er et viktig og sentralt element for å forstå revisjonsyrket. For min del har koblingen blitt tydeligere da jeg nå har relevant praksis å koble teori mot.

Hvilke karrieremuligheter har du etter studiene?

Karrieremulighetene etter MRR er mange. For min del går turen tilbake på jobb i KPMG hvor jeg får muligheten til å bruke det jeg har lært.

Hva er drømmejobben din?

Drømmejobben min er en jobb hvor jeg trives, hvor arbeidsmiljøet er godt, samt et sted hvor jeg kan utvikle meg selv og stadig ha nye utfordringer. Dette er elementer som KPMG tilbyr.

Tips til studenter

På lik linje med MRR ved andre utdanningsinstitusjoner er master i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen ved UiA godkjent av Finanstilsynet. Derfor antar jeg at undervisningen inneholder mer eller mindre det samme, dog med noen forskjeller. Antagelsen forsterkes ved at noen av foreleserne ved UiA også foreleser ved andre utdanningsinstitusjoner som tilbyr MRR.

Å velge MRR ved Handelshøyskolen ved UiA bør derfor, etter min mening, ikke kun være forankret i det faglige. Kristiansand er en fin studentby med muligheter for jobb etter endt MRR. Byen i seg selv er akkurat passe stor og har alt man trenger av eksempelvis butikker og turmuligheter.