Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Simon Sætrang - Barnehagelærer

Takket være en variert undervisning har jeg lært hvordan jeg best mulig kan samarbeide med andre og viktighetene av å se alle sine styrker i et prosjekt. Gruppearbeid og aktiviteter var også med på å styrke samholdet i klassen min.

Simon Sætrang

Fagleder ved Læringsverkstedet Solkollen Hånes

Navn: Simon Sætrang 

Studium: Barnehagelærer 

Uteksaminert: 2022

Stilling: Fagleder  

Arbeidsgiver: Læringsverkstedet Solkollen Hånes

Hvilke oppgaver har du i jobben din?  

Jobben min som fagleder går ut på å kvalitetssikre pedagogikken og fagene for min avdeling, og planlegge hva avdelingene skal igjennom i fremtiden. Jeg styrer kalenderen for foreldre, skriver månedsbrev, planlegger samlinger, planlegger prosjekter, har foreldresamtaler, ansvar for skolestarterne, er fungerende avdelingsleder dersom avdelingslederen ikke er på jobb og er ellers nærmeste støttespiller for avdelingsleder.

Det fine med å være fagleder er at man hele tiden har en stemme i hva barnehagen og avdelingen skal jobbe med, samt at man får testet mange ulike måter å jobbe på. Det er også en stor trygghet og givende å få jobbe tett med de andre faglederne i barnehagen, hvor vi sammen kan dele ideer og tanker.

Det beste med jobben er friheten og de uendelige mulighetene man faktisk har. Så lenge det grunnleggende og pedagogikken er ivaretatt, har man alltid mulighet til å utforske og gjøre nye ting hver dag. Ingen dager er like.

For studenter som ønsker en mykere start på arbeidslivet er faglederstilling gunstig, da har man ikke noe personalansvar og kan fokusere fult på det pedagogiske som man har mest med seg fra studietiden. Det er en fin stilling for å få mest mulig erfaring og forståelse av yrket, før man eventuelt etter hvert går inn i rollen som avdelingsleder.

 

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?  

Som nyutdannet har jeg flere ganger stoppet opp og tenkt «hva er det jeg egentlig kan», og har kjent på en usikkerhet ovenfor egen kompetanse fordi jeg jobber med ansatte som har mange års erfaring. Men jeg tror at utdanningen min blir brukt hele tiden, og i underbevisstheten. Jeg føler at mitt syn på barn og forståelse av hvordan de er, kommer nettopp av at jeg har en utdannelse.

Tidligere praksiserfaring har gitt meg forståelse av «barnehagehverdagen» og jeg føler at alt jeg har fått prøvd og feilet der har gjort meg mer bevist på de valgene jeg nå tar i jobben. Det er selvfølgelig mye teori fra studiet som jeg ikke kan se igjen i jobben, eldgamle teoretikere og deres syn på hva en god oppvekst er osv. Men selv om den «tyngste» teorien fra studiet ikke blir sett i hverdagen så er den fortsatt med på å bevisstgjøre og styrke min kunnskap i yrket.

Jeg føler det er en høy relevans mellom det teoretiske og det praktiske man lærer på studiet, fordi dette er et yrke som krever begge deler. Man fungerer ikke i en fagleder stilling om man ikke har det teoretiske, men kun det praktiske, og samme gjelder motsatt vei. Man trenger begge delene for å gjøre jobben riktig, og det er derfor det er så fint at studiet tilbydde meg begge delene.

 

Hvordan var samarbeidet på, og utenom, studiet ditt?  

Barnehagestudiet er veldig variert i form av undervisningen, noen dager har man stor forelesning mens andre dager har man seminar, gruppearbeid eller feltundervisning. Alle de ulike undervisningene er jeg glad for å ha hatt. For i en jobb som barnehagelærer må man kunne samarbeide med andre, og man må kunne planlegge ting alene. Vi er seks ansatte på min avdeling, som alle har en felles visjon om å gjøre det som er best for barna. Takket være en variert undervisning har jeg lært hvordan jeg best mulig kan samarbeide med andre og viktighetene av å se alle sine styrker i et prosjekt.

Gruppearbeid og aktiviteter har også var også med på å styrke samholdet i klassen min. For man må bli kjent med de andre på gruppa og forstå hvordan de tenker og hvor fokuset deres ligger. Når man får til det, vil det også speiles igjen når man møtes utfor studiet. Vi så hverandre sine styrker og svakheter, som gjorde at vi kunne hjelpe hverandre fremover og gjennom studieløpet.

Hvordan fikk du jobben du har nå?

Da jeg var i gang med siste semester på UiA begynte jeg å se etter jobbmuligheter, og forsto fort at jeg ikke var den eneste med den tanken. På den tiden var det veldig lite stillinger ute og vi var et stort kull med mange som ville ut i jobb.

I min første praksisperiode var jeg så heldig å få ha praksisplass i den barnehagen jeg jobber i idag. Jeg hadde veldig godt inntrykk av barnehagen og kunne se for meg en fremtid der. Heldig som jeg var så lyste barnehagen ut stilling våren 2022, og sendte av gårde en søknad. Jeg fikk et intervju som ble holdt av styrer, fagutvikler og en med samme stilling som jeg søkte på. Jeg hadde heldigvis satt meg i minnet deres fra praksisperioden, så de husket meg godt og var glad for at jeg ville jobbe hos dem. Nå vet jeg ikke hvor stor betydning den første praksisperioden hadde for at jeg fikk jobben, men jeg vet det hjalp at jeg allerede hadde en liten fot innafor.

På selve intervjuet fikk jeg de samme spørsmålene som andre kandidater, men jeg fikk også fortalt om alle verv jeg hadde hatt på studiet og utvekslingsoppholdet mitt, så jeg tror det i kombinasjon med tidligere praksis gjorde at jeg fikk jobben.

 

Hvordan var studievalget ditt?  

Valg av studiet kom av at jeg har jobbet med barn og unge i alle år, alt fra assistent i skole/SFO til lekeland og aktivitetsleder. Det ble ganske naturlig for meg å velge en retning hvor jeg kunne fortsette med det, da jeg i alle år har trivdes med det og det er noe jeg vet jeg mestrer. Samtidig er det et yrke hvor det er relativt lett å få jobb, det finnes barnehager over hele landet så man er ikke «stuck» på en plass, også viste jeg det var en høy etterspørsel av menn.

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?  

Som nevnt i svaret over har tidligere jobber, hatt betydning for valg av studieretning og jobbvalg. Jeg har i tidligere praksisperioder vært i læringsverkstedet barnehager som har gjort at jeg har blitt godt kjent med deres måte å jobbe på. Jeg liker den strukturen og verdigrunnlaget til jobben min, som gjorde at jeg hadde lyst til å bli en del av det.

Gjennom mitt utvekslingsopphold i Danmark ble jeg også mer bevist på den kulturelle delen og viktigheten av mangfold. Så med den erfaringen hadde jeg lyst til å jobbe i en barnehage med et stort etnisk mangfold.

Jeg var en veldig aktiv student, som var med på mye. Jeg hadde verv som tillitsvalgt gjennom studietiden, var med på å starte opp linjeforening og hadde ansvar for fagdag på tvers av pedagogikk utdannelsene. Disse erfaringene var med på at jeg hadde lyst til å komme meg i en jobb hvor jeg kunne bli med på å skape nye prosjekter, og samtidig føle at den lille ekstra innsatsen har stor betydning for helheten. Ved å være aktiv og nysgjerrig i første praksisperioden fikk jeg satt mine spor og jeg tror det også kan være faktor for at de ville ha meg tilbake.

 

Hvordan opplevde du studietiden din ved UiA?  

Som en enkel fyr fra Fredrikstad med lite nettverk i Kristiansand var jeg veldig spent på hvordan livet i helt ny by og universitetstilværelsen skulle bli. Jeg bestemte meg fort for å være med på mest mulig og si ja til tilbud som dukket opp. Ved å gjøre det ble jeg fort kjent med medstudenter i klassen, men også på hele studiet, dette gjorde at jeg kjapt ble trygg på valget jeg hadde tatt.

Det fine med å være barnehagelærerstudent er at du får testet alt mulig og studiehverdagen er mye mer variert enn andre studier. Vi hadde gruppearbeid, gitarundervisning, feltøvelser, svømming, vintertur til Hovden, sommertur til Randøya og mye mye mer. Ved å ha en sånn hverdag er det lettere å bli engasjert i det man studerer, fordi man får prøvd så mye og man kan finne ut hva spesifikt man brenner for i dette yrket. Det er også med på å styrke miljøet på studiet fordi man blir kjent med hverandre i så mange ulike situasjoner og man må samarbeide fra start til slutt.

UiA er et universitet med muligheter. Det er ikke for stort men samtidig ikke for lite, noe som gjør at det er gode muligheter for å bli kjent med andre på tvers av studier. Det ligger sentralt i Kristiansand, noe som gjør at man enkelt etter skolen kan dra rett på trening, til byen eller stranda. UiA har linjeforeninger som sørger for at det er et yrende sosialt miljø på skolen, med alt fra konsert, quizer, turer og andre arrangementer. Dette tror jeg har en stor rolle for at jeg trivdes såpass godt på UiA.

I løpet av min tid følte jeg meg veldig ivaretatt av lærerne på barnehagelærerstudiet. De er engasjert i hver enkelt, følger opp og man får et mye nærere bånd med dem ved å ha seminartimer. Det er en trygghet i det, for i motsetning til mange andre studier, får man en dypere relasjon til sine lærere istedenfor at det blir en hvilken som helst foreleser.

Tips til studenter  

  • "PUST OG FÅ OVERSIKT!", det er mitt beste tips til studenter. Det vil nok for noen føles kaotisk og uoversiktlig fra start til slutt, men jeg anbefaler sterkt å alltid ha oversikt. Hva MÅ gjøres nå, hva kan jeg vente med, hva er egentlig relevant og hvordan kan jeg klare dette? Klarer du å filtrere ut alt unødvendig og det som ikke haster, får du mye mer ro i studenthverdagen. Dette er noe jeg fortsatt driver med i jobbhverdagen, og det funker overraskende bra faktisk.
  • Og PUST, hver så snill pust ... Det går helt fint å være stressa over eksamen, innleveringer osv, og går det ikke som du tenkte så samma det. En karakter er kun en indikasjon på hvordan du ligger i det faget innafor akkurat det spesifikke temaet, det sier ingenting om hva du faktisk kan få til. Jeg gikk ut med C i snitt, og se på meg nå. Jeg er i full jobb, har en stilling jeg stortrives med og angrer ikke på at jeg ikke ble en A-elev.
  • Til slutt, nyt og engasjer deg. Da åpner man fort mange dører og mulighetene vil komme på løpende bånd. Det føles kanskje rart og skummelt de første gangene, men over tid vil det bli lettere og lettere, noe som igjen vil gjøre at du er mer rustet for arbeidslivet. Bli kjent med folk, inviter med folk, prøv deg på et studentlag, vær en inspirerende medstudent. Klarer du det som student, vil du også klare det i jobb. Husk; Den friheten du har som student vil du nok aldri kjenne på igjen, så sett av tid til å nyte og vær takknemlig for mulighetene du faktisk har nå. «Du må våge det ukjente for at det skal bli kjent» - Simon Sætrang