Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

- Relevant både i jobb og hverdag

Erik Solaas Gundersen, foto.

Pedagogikk handler jo om de prosessene vi opplever i hverdagen, så jeg tror de fleste vil få mye ut av studiet enten det er på årsstudium-, bachelor-, eller masternivå.

Erik Solaas Gundersen.

Pedagogikk, master (og bachelor)

- Pedagogikk kan en få bruk for uansett hvilket yrke man er i, mener masterstudent i pedagogikk Erik Solaas Gundersen.

- Pedagogikk handler om læringsprosesser og det som påvirker disse. Læringen kan foregå i klasserommet, i en bedrift, i familien i form av oppdragelse osv. Sentrale emner er sosialisering, oppdragelse, undervisning og opplæring. Det er også fokus på etikk, profesjonalitet, evaluering og vurdering. Fokuset på inkludering, mangfold og respekt er viktige grunnleggende verdier. Det handler mye om utvikling, trygghet og tillit, forklarer Erik.

- Jeg synes studiet passer for alle. Det handler jo om de prosessene vi opplever i hverdagen. En blir bevisst og lærer mye om seg selv også. Så jeg tror en får mye ut av pedagogikken enten det er på årsstudium-, bachelor-, eller masternivå.

- Gir mange valgmuligheter

For Erik var det alle valgmulighetene som dro han mot nettopp pedagogikkstudiet.

- Pedagogikk er et bredt fag, og det er nært knyttet til fagområdet som psykologi og sosiologi. Det var derfor det var interessant for meg, fordi det gir så mange valgmuligheter. I pedagogikkstudiet får jeg sjansen til å fokusere på det jeg er interessert i.

Erik er mest av alt interessert i å jobbe med mennesker, og der er pedagogikkunnskapen midt i blinken.

- Pedagogikken kan en få bruk for nesten uansett hva slags stilling en har. Fokuset på læring og muligheten for å skape endring og vekst hos individer og/eller grupper, gjør faget veldig anvendelig. Det er viktig at ikke pedagogikken kun knyttes til skole, men at den kan brukes i alle settinger der mennesker møtes og samhandler.

- For min del har det vært lurt å ordne meg deltidsjobb ved siden av studiet. Jeg har hatt oppdrag innenfor barnevernet og som assistent, og nå jobber jeg i Flyktningtjenesten. Det er viktig å omsette fag til praksis, det gir gode muligheter for refleksjoner rundt seg selv og sin egen rolle. Jeg mener også at pedagogikkstudiet blir til hva du gjør det til selv i forhold til dine egne interesser.

Masterprosjekt sammen med foreleser

- På masternivå er det dratt opp ett hakk. En må ha evnen til å være kritisk og kunne reflektere rundt egen rolle, forteller Erik som nå er i gang med å skrive masteroppgave.

- Jeg skriver masteroppgave om læringsmiljø. Sammen med to andre studenter er jeg med på et prosjekt en av foreleserne våre har hvor vi ser på læringsmiljøteori. Vi bidrar med et nytt perspektiv, da vi mener at læringsmiljøteorien i dag tar lite hensyn til hva den enkelte elev mener er viktig, med andre ord; elevperspektivet.

- Det er et veldig aktuelt arbeid og det er kjempegøy å være med når en har en veileder som er så levende opptatt av det vi holder på med. I denne sammenheng planlegger vi også en lærebok, samt artikler vi skal skrive sammen, forteller han.

Gode fasiliteter

Masterstudenten er i det hele tatt godt fornøyd med de faglige kreftene ved UiA.

- Foreleserne på campus er engasjerte, og vil gjerne bli brukt. De vil helt klart studentenes beste, og vil gjerne ha engasjerte studenter. Det er alltid åpne kontordører, og en får hjelp om en ønsker det.

- I det hele tatt opplever jeg UiA som et godt sted å være student. Universitetet er veldig tilgjengelig. En får et eierforhold til det, det blir liksom «mitt universitet», og en føler seg som en viktig del. Tilbudet utover studiene er bra, men noe for alle. Campus Kristiansand er konsentrert på ett sted og har nærhet til det meste, og i tillegg har vi kantina som er et naturlig samlingspunkt. Den gir et deilig avbrekk fra studiene når det trengs, avslutter Erik.