Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Ønsker å skape mestring, vennskap, idrettsglede og tilhørighet

Elsa Slåtto (foto)

For min del var studievalget et ganske enkelt valg – jeg har alltid vært veldig glad i all slags idrett, og ønsker å jobbe med noe jeg trives med og brenner for!

Elsa Slåtto

Bachelor i idrett og master i idrettsvitenskap

Navn: Elsa Slåtto

Studium: Master i idrettsvitenskap og bachelor i idrett

Hvordan var ditt studievalg?

For min del var det ganske enkelt valg – jeg har alltid vært veldig glad i all slags idrett, og ønsker å jobbe med noe jeg trives med og brenner for! Jeg syntes det er utrolig spennende å lære mer om kroppen, hvordan den fungerer og hvordan den utvikler seg ved trening. I tillegg mener jeg at idretten har en helt unik rolle i samfunnet; på de ulike idrettsarenaene møtes mennesker på tvers av alder, yrker, sosioøkonomisk status, livssyn, osv. Det er lite som kan sammenlignes med samholdet i et godt og sammensveiset lag, og enten en er medspiller eller trener har en mulighet til å skape mestring, vennskap, idrettsglede, tilhørighet – for å nevne noe! Nettopp derfor ønsket jeg å gå videre med idretten for dette er noe jeg drømmer om å være med å skape.

Vil du anbefale studiet ditt?

Absolutt! Det er et studie jeg opplever at er veldig opp til en selv; ønsker du å lære mye, så lærer du mye. Ønsker du å engasjere deg mye, så får du muligheten til å engasjere deg mye. I tillegg er mye av det en lærer nyttig i andre yrker og sammenhenger; jeg drar nytte av kunnskapen i møte med deltidsjobb, fritidsaktiviteter – og i både nære og fjerne relasjoner.

Hva er det beste med studiet ditt?

De første årene på idrett var det uten tvil alt det praktiske! Det var travle dager med mye idrett og høyt matbudsjett! På masteren er det bortimot ingen praktiske timer, men utrolig lærerike forelesinger og gruppearbeid. Jeg liker også svært godt at klassen ikke er så stor, da er det rom for faglige diskusjoner som jeg personlig lærer mye av. I tillegg har vi mange muligheter til å være med i labben, søke på praktikantstillinger og ha andre engasjement om en ønsker.

Vil du anbefale UiA?

Ja, det vil jeg! Flinke og engasjerte forelesere, og fine fasiliteter tilknyttet universitet og byen og kommunen generelt. Er også veldig stas når jeg på mitt femte studieår fortsatt blir kjent igjen med navn, hjemsted og interesser fra lærere jeg hadde første studieår, det er ikke en selvfølge på et universitet!

Hva gjør du utenom studiene?

Jeg driver, og har drevet, masse med idrett. Spilt fotball fram til i vinter, men den har gradvis blitt byttet ut med volleyball og klatring. Jeg engasjerer meg også en del i studentorganisasjoner, som for eksempel StudentKRIK.

Mine tips til nye studenter:

1) Gjør gode notater første året, jeg bruker fortsatt disse for å huske de grunnleggende detaljene rundt fysiologiske systemer og psykologiske modeller. Det bygger på seg, så et godt grunnleggende fundament har vært avgjørende for å forstå og lære selv de siste årene.

2) Grip de mulighetene som dukker opp hvor du kan få praktisert teorien. For det første er det veldig gøy og er en nydelig ingrediens å ha på CV-en, men en får samtidig veldig utbytte av teorien når en får testet hvordan dette er i praksis. Har troa på at det skaper gode vaner mot å bli en så god trener som overhodet mulig!

3) Engasjer deg på fritida! Finn deg et miljø der du hører hjemme, med folk du kan få med på fotball, volleyball, frisbee, kino, intervaller, gruppetimer, middag – you name it! For min del har et godt miljø vært helt avgjørende for min trivsel i byen og som student. Engasjement i organisasjoner og i verv har også gjort meg tryggere i lederrollen, noe som i de aller fleste jobber i idrettsbransjen kommer veldig godt med!