Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

NOV-direktør tar MBA ved UiA

Ove Flåt, foto.

Jeg er utdannet byggingeniør, men har jobbet med ledelsesfag og prosjekter hele livet. Studiet gir meg både teoretisk påfyll og en motivasjon i jobben.

Ove Flåt

Director of Supply Chain Management i NOV Rig Systems (National Oilwell Varco)

Navn: Ove Flåt
Studium: Executive MBA
Tidsrom: Våren 2014 – høsten 2016
Stilling: Director of Supply Chain Management
Arbeidsgiver: NOV Rig Systems (National Oilwell Varco)
Utdanningsbakgrunn: Byggingeniør (UiA, 1993) 

Deltidsstudiet Executive Master of Business Administration er en fleksibel lederutdanning som passer for de som har noen års erfaring fra næringslivet og som ønsker en karriereutviklende og karrierefremmende videreutdanning. Man kan velge å ta hele programmet eller plukke enkeltemner, og har mulighet til å få innpasset tidligere studier som del av graden. Studentene representerer et vidt spekter av næringer fra både privat sektor og offentlig forvaltning, og ved oppstart av høstsemesteret 2016 telte antall studenter over 100 som er aktive på ulike steder i sin utdanningsplan. 

- Jeg er utdannet byggingeniør, men har jobbet med ledelsesfag og prosjekter hele livet. Studiet gir meg både teoretisk påfyll og en motivasjon i jobben, sier Ove Flåt.

Han hadde inntil nylig stilling som Director of Supply Chain Management ved NOV Rig Systems, som leverer utstyr til utvinning av olje. Det var hans overordnede ansvar at ingeniørenes tegninger blir til fungerende utstyr hos kunden – altså at prosessen med innkjøp, produksjon, testing, logistikk og oppfølging går som det skal. Ove gikk inn i ny stilling før sommeren hvor han nå arbeider som Lokasjonsleder for Kristiansand og har i tillegg ansvar for NOV sine bygningsmasser og total sikkerheten i Norge.

- Når man har vært i samme type jobb en stund, er det fort at en går i samme sporet. Du utfordrer kanskje verken deg selv eller andre. Å få faglige oppdateringer, og både lære og å gjøre seg nye tanker, gir en motivasjon i arbeidshverdagen.

Executive MBA studiet gir inngående kunnskap om endringsledelse, innovasjon og kommersialisering – og gir studentene kompetanse i ulike strategiske tilnærminger til forretningsutvikling. Utdanningen er erfaringsbasert og gjennom dette stimuleres det til vekselvirkning mellom forskningsbasert kunnskap og egne erfaringer.

Gir nye tanker og ideer

Ove Flåt mener studiet er relevant og nyttig på flere måter.

- Det handler både om inspirasjon og faktisk teori. I tillegg har jeg fått bekreftet en del tanker jeg selv har hatt i jobben. Det har vært nyttig å knytte erfaringer opp mot teorien fra akademia. Alt vi lærer er ikke nødvendigvis direkte relatert til de daglige oppgavene, men det er gjerne vinklinger som man selv kan assosiere seg med. Det gir rett og slett en boost, og nye tanker og ideer.

Han trekker spesielt fram ledelse, forretningsutvikling og økonomi som relevante temaer.

- Jeg er innom alt dette i min jobb, både overordnet og mer spesifikt, som for eksempel nå med endringsledelse.

I tillegg til obligatoriske emner har Ove fordypet seg i prosjekt- og logistikkledelse, og høsten 2016 gjennomfører han kurs i internasjonale kontrakter parallelt med skriving på masteroppgaven.

Krevende, men det funker

Han tar masterstudiet Executive MBA på deltid ved siden av full jobb.

- Det er krevende, men det funker. Du må være innstilt på at det er dette du vil og være litt strukturert. Når du først er i gang så merker du at det gir motivasjon, og da prioriterer man og skaper tid til det.