Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Møter et voksende behov i markedet

Line Marie Ekse (portrettfoto)

Jeg vil lede omstillingsprosesser og bidra til innovasjon og nyskaping i organisasjoner

Line Marie Ekse

Rådgiver i Sørlandet sykehus

Navn: Line Marie Ekse
Studium: Innovasjon og kunnskapsutvikling, master
Fra: Kristiansand

Hvorfor valgte du dette studiet?

Det er et spennende, fremtidsrettet studium som møter et voksende behov i markedet. Organisasjoner går gjennom digitaliseringsprosesser og omstillinger, og det er avgjørende å fornye seg for å være konkurransedyktig. Jeg vil lede omstillingsprosesser og bidra til innovasjon og nyskaping i organisasjoner. 

Hvordan foregikk undervisningen?

I tillegg til forelesninger, presentasjoner og oppgaveskriving, jobbet vi en del i grupper. I et semester var vi ute i ulike bedrifter for å kartlegge hvordan disse kunne bli mer miljøvennlige. Vi intervjuet nøkkelpersoner i bedriften og kom med konkrete forslag til miljøvennlige forbedringer. I et annet semester samarbeidet vi med Grimstad kommune om et pilotprosjekt knyttet opp mot kommunens næringsplan. Det var spennende å møte relevante problemstillinger og bidra til forbedringer.

Hva er det viktigste du har lært på studiet?

At endring ikke er skummelt, det som er skummelt er å stagnere. I endring ligger et stort vekstpotensial, hvis en bare tør. I dagens og fremtidens arbeidsmarked er det avgjørende å kunne fornye seg, være offensiv og se etter nye løsninger. 

Hvilke karrieremuligheter har du etter studiene?

Det er jobbmuligheter i offentlig og privat sektor, i mange bransjer og roller. Jeg kan jobbe med organisasjonsutvikling, endringsledelse, effektiviseringsprosesser, innovasjonsledelse og nettverksutvikling.