0
Hopp til hovedinnhold

Mitt ønske i flere år hadde vært å jobbe innen HR

Det er mange fantastisk flinke og engasjerte forelesere ved dette studiet, og diskusjonene/øvelsene i timene var utrolig viktige for min del i forhold til å få godt grep om og god forståelse for teoriene.

Elin Jönsson

HR og organisasjonsutvikling, årsstudium

Navn: Elin Jönsson
Studieprogram: HR og Organisasjonsutvikling, årsstudium (Økonomi og administrasjon, bachelorprogram)

Hvorfor valgte du studieprogrammet, HR og organisasjonsutvikling?

Jeg valgte studieretningen HR (Human Resources) og organisasjonsutvikling det tredje året på bachelorstudiet økonomi og administrasjon. Det var fordi mitt ønske i flere år hadde vært å jobbe innen HR. For meg var altså valget å begynne på HR og organisasjonsutvikling en selvfølge, og det viste seg også å bli høydepunktet under alle de tre årene.

 

Hva lærer du?

Du lærer viktige problemstillinger relatert til arbeidslivet, blant annet om arbeidsmiljø, lovverk og ledelse. I tillegg fikk jeg bedre organisatorisk rolleforståelse, god oversikt over bemanningsprosessen fra A-Å (bl.a. med rollespill fra intervjusituasjonen), kjennskap ulike ledelsesstiler og hvor viktig god ledelse er, samt øvd meg i å være kritisk til teorier og forskning.

Som person er jeg veldig nysgjerrig på psykologiske prosesser, mellommenneskelige relasjoner og samhandling mellom mennesker. Så det er kanskje ikke overraskende at jeg syntes at de «mykere» sidene av HR-studiet var mest spennende. Dvs. hvor viktig det er at en HR-medarbeider har kompetanse innen konflikthåndtering, kommunikasjonsprosesser, varslingssaker, sykefraværsoppfølging og inkludering i arbeidslivet. Mye av kunnskapen om konflikter, inkludering og kommunikasjon er noe jeg også har hatt bruk for i andre jobber, men også i det private.

 

Hva vil du jobbe med når du er ferdig med studiet?

Mitt største ønske er å begynne som HR-rådgiver i en større bedrift der jeg kan spisse min kompetanse mot de områdene jeg synes er mest interessante. Noe som vil være viktig for meg i en første jobb som HR etter studiene, er at de har en god onboarding-prosess, samt et nettverk av andre HR-medarbeider, slik at jeg har flinke fagfolk å diskutere med og lære av.

 

Hvordan er studentlivet på UiA campus Grimstad?

Mitt første inntrykk av campus var at det var veldig koselig atmosfære, til tross for at det var noe vanskeligere å finne frem enn i Kristiansand. Det er mange steder å sitte på rundt forbi på Campus, en fordel med tanke på at grupperommene fort fyller seg opp. At klassen var mye mindre enn hva jeg var vant til var også veldig positivt. Vi ble fort godt kjent og fikk et godt samhold. Jeg elsket at alle hilste på hverandre da vi kom i forelesning, og at alle ble inkluderte. Det var begrenset hvor mye vi kunne finne på under pandemien, men vi rakk blant annet en bli-kjent kveld som dannet et fint grunnlag for resten av året. I tillegg hadde vi et par engasjerte sjeler i klassen som blant annet fikset flere kvelder der vi kunne ses, og eksamens-quiz via zoom da den tid nærmet seg.

 

Har du noen tips til kommende studenter?

  • Møt i forelesningene: For det første er det mange fantastisk flinke og engasjerte forelesere ved dette studiet, og diskusjonene/øvelsene i timene var utrolig viktige for min del i forhold til å få godt grep om og god forståelse for teoriene. For det andre har det veldig mye å si med tanke på å få et godt samhold i klassen. En fordel ved akkurat dette studiet er at klassen er relativt liten, noe som gjorde det lettere å bli kjent, og føle at man blir sett av både klassekamerater og forelesere. For det tredje, ikke vær redd for å delta i diskusjoner og «rollespill». Det er gode måter å lære på, og kan være viktige å trekke frem ved fremtidige jobbintervjuer dersom man ikke har mye arbeidserfaring fra før.
  • Snakk med de andre i klassen. De fleste studenter føler på et eller annet tidspunkt at alle andre har lest mye mer, eller kommet mye lenger på den ene oppgaven enn en selv har. Ved å snakke om det kan man dels finne ut av at mange andre synes at de samme tingene er vanskelig, samtidig som man kanskje kan få noen gode tips og idéer på hvordan man kan utføre oppgaven.
  • Ser du noen som ofte sitter alene, eller sjeldent har noen å være på gruppe med – inviter de med!