Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Samfunnsutvikler folkehelse i Namsos kommune

Hege Bekken (foto)

Jobben jeg har i dag er variert i oppgaver og på tvers av fag, og med en variert fagbakgrunn føler jeg at utdanningen min har gitt meg perspektiver til å kunne touche innom ulike fag

Hege Bekken

Samfunnsutvikler folkehelse

Navn: Hege Bekken

StudiumBachelorgrad i ernæring, mat og kultur, med fordypning i molekylærbiologi UiA (uteksaminert 2013), diverse ledelsesfag (uteksaminert 2015) og mastergrad i folkehelsevitenskap UiA (uteksaminert 2016)

Stilling: Samfunnsutvikler folkehelse

Arbeidsgiver: Namsos kommune

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

Oversikts- og planarbeid arbeid knyttet til folkehelse og samfunnsutvikling, prosjektarbeid og prosjektledelse knyttet til direkte tiltak, høringsuttalelser og medvirkning i planarbeid. Jeg er ellers faglig rådgiver på folkehelsesaker og deltar i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper knyttet til direkte tiltak.

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Jobben jeg har i dag er variert i oppgaver og på tvers av fag, og med en variert fagbakgrunn føler jeg at utdanningen min har gitt meg perspektiver til å kunne touche innom ulike fag. Samtidig har studiene lært meg å jobbe systematisk og å tilegne meg ny kunnskap når det trengs, noe som kanskje er det viktigste når man kommer ut i arbeidslivet.

Hvordan var studievalget ditt?

Jeg hadde lyst til å studere noe innen kosthold eller idrett, men manglet kjemifag for å kunne ta klinisk ernæring. Endte dermed opp med ernæring på UiA, og trivdes så godt at jeg fortsatte utdanningen min der etter bachelor.

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

Et ønske om å hele tiden lære noe nytt har ført meg rundt i “hele” Norge. Jeg har søkt interessante jobber som jeg mener kan gi meg en viss kompetanseheving og utvikling, uavhengig av geografi. Dette har ført meg innom arbeid både som idrettspedagog, folkehelsekoordinator, lærer, idrettskonsulent og i dag samfunnsutvikler folkehelse. Jeg har hele tiden jobbet ved siden av studiene, og de senere årene fortsatt å studere ved siden av jobb, og tror at nytten av å kombinere praksis og teori er en fordel for å henge med i utviklingen vi har både faglig og praktisk. Det å ha vært aktiv i frivillig arbeid og tilegnet seg praktiske erfaringer og ny faglig kunnskap gjennom ulike arbeidsoppgaver tror jeg er en stor betydning for at jeg befinner meg der jeg er i dag.

Hvordan opplevde du studietiden din ved UiA?

Jeg har bare gode minner fra studietiden ved UiA. Kristiansand er en passe stor by for å bli kjent med nye mennesker, og mange aktiviteter både knyttet til studielivet og ellers.

Tips til studenter:

Vær nysgjerrig og grip de sjansene du får. For eksempel til å være frivillig ressurs i arrangement eller aktiviteter, engasjer deg i en studentforening eller få deg en jobb for å bli kjent med “de lokale”. Hvis det er vanskelig å få seg jobb lokalt når du uteksamineres, utvid den geografiske horisonten din – det gir både erfaringer og opplevelser du aldri ville vært for uten videre i livet.