Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Rådgiver for Ungt Entreprenørskap Agder

Det er en svært allsidig jobb som består av mye prosjektarbeid, planlegging og koordinering, men jeg tilbringer også mye tid som veileder i klasserommet.

Tharald Torset Lundvall

Innovasjon og kunnskapsutvikling, master

Navn: Tharald Torset Lundvall
Studium: Master i Innovasjon og kunnskapsutvikling
Uteksaminert: 2016
Stilling: Rådgiver
Arbeidsgiver: Ungt Entreprenørskap Agder

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

Ungt Entreprenørskap Agder er en ideell organisasjon som jobber med entreprenørskap i utdanning. Vi benytter en rekke ulike metoder og tilbyr program som skolene kan implementere i egen undervisning. Jeg jobber primært mot videregående skole og er så heldig å få bistå både elever og lærere med å etablere ungdomsbedrifter. Elevene får her mulighet til å etablere, drive og avvikle en bedrift i løpet av et skoleår. Det er utrolig inspirerende å se hva elevene får til! 

Det er en svært allsidig jobb som består av mye prosjektarbeid, planlegging og koordinering, men jeg tilbringer også mye tid som veileder i klasserommet. Vi gjennomfører dessuten en rekke ulike kurs og arrangementer i løpet av året, og er ofte eksponert i større forsamlinger. 

Det å få etablert et godt samarbeid med skolene er et omfattende arbeid, og forutsetter god dialog med både skoleeier, skoleledere og lærere. I våre aktiviteter er vi også svært opptatt av å involvere representanter fra lokalt arbeids-og næringsliv. Vi forholder oss med andre ord til en rekke ulike interessenter og det er kjempespennende!

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Jeg anvender definitivt faktisk kunnskap og kompetanse jeg har tilegnet meg gjennom masteren i innovasjon og kunnskapsutvikling. Rent praktisk fordi jeg jobber mye med idéutviklingsprosesser og læring i skolen, men jeg fikk også et større perspektiv som jeg har hatt stort utbytte av.

Det som appellerte til meg med denne utdanningen var nemlig at masteren ikke kun hadde et aktørperspektiv hvor entreprenørskap alene sto i fokus, men hadde også et regionalt perspektiv på innovasjon. Studiet omhandler både nasjonale og regionale innovasjonssystemer og peker på hvor viktig det regionale samspillet mellom ulike aktører er, og hvordan dette igjen har lagt føringer for innovasjonspolitikken.

Det har gitt meg en bedre forståelse av vår rolle og arbeidet med entreprenørskap i utdanning på Agder. 

Hvordan fikk du jobben du har nå?

Jeg var en aktiv student og deltok på både internship og mentorprogram. Jeg var også aktiv i studentforeningen og på den måten knyttet jeg flere kontakter og disse ble helt avgjørende for at jeg fikk jobben. Jeg var samtidig opptatt av å ha gode eksamensresultater og opplever at dette henger sammen. Det er viktig å vise engasjement og finne det som motiverer! 

Hvordan var studievalget ditt?

Jeg føler meg på mange måter heldig fordi jeg alltid har vært ganske trygg på hva jeg ville studere. Det var flere av mine medstudenter som kjente på usikkerhet og valgte utdanning flere ganger. Jeg begynte å jobbe i bokhandel da jeg var 15 år gammel og valgte derfor studieretningen: service og samferdsel på videregående skole. Her fikk jeg innblikk i markedsføring som fag og erkjente at det ikke bare var lidenskapen for bøker som gjorde at jeg trivdes i bokhandelen. Jeg valgte derfor å studere markedsføring og etter at bachelorgraden var fullført fikk jeg tilbud om deltidsjobb i Ungt Entreprenørskap Agder. På bakgrunn av det valgte jeg også å ta en master i innovasjon og kunnskapsutvikling. 

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

Jeg tror definitivt at studievalget, og mitt engasjement i studietiden førte til at jeg fikk etablert et nettverk som har vært helt avgjørende for at jeg er der jeg er i dag. 

Hvordan opplevde du studietiden din ved UiA?

Studietiden ved UiA var magisk! – vi var ganske få studenter på masteren (20-25 studenter) og det medførte at vi fikk et veldig tett bånd til hverandre og til alle foreleserne. Vi reiste også på flere studieturer til bl.a. Stockholm og Brussel! I Campus Grimstad har flotte lokaler både når det gjelder klasserom, auditorium og kantine. Jeg bodde i Kristiansand og pendlet til forelesning ca. tre ganger i uka – det fungerte veldig fint og det er gode bussforbindelser med hyppige avganger. 

Tips til studenter

  • Jeg kom rett fra skolebenken og valgte derfor bevisst å samarbeide med noen som var eldre enn meg og hadde annen erfaring. Vi var en liten kollokviegruppe med helt ulike bakgrunner og med stor aldersforskjell. De andre deltakerne hadde mye praktisk yrkeserfaring og kunne gi meg nye perspektiver som førte til en dypere forståelse av fagene. Det medførte også at jeg evnet å se praktisk anvendelse av teorien. Jeg tror dette også bidro til å redusere min usikkerhet i overgangen fra studiene til arbeidslivet.
  • Det å vise engasjement og fremstå som motivert gjør at man blir lagt merke til!