Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Prosjektleder Helse Vest IKT

Kristine Bø (foto)

Utdannelsen min fra UiA ga meg den grunnmuren jeg savnet i jobben min og har økt min kompetanse betraktelig innenfor det feltet jeg jobber.

Kristine Bø

Prosjektleder IKT

Navn: Kristine Bø           

Studium: Master i Helse- og sosialinformatikk

Uteksaminert: 2018

Stilling: Prosjektleder IKT

Arbeidsgiver: Helse Vest IKT

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

Jeg jobber som prosjektleder og har i oppgave å lede innføring av nye systemløsninger i helsevesenet. Dette krever evnen til å lede andre mennesker mot et gitt mål ved bruk av prosjektmetodikk, og det gjør det viktig å ha forståelse for helsevesenet og deres kunnskapsorganisasjoner. Daglig innebærer dette mye menneskekontakt i møter, kreativt arbeid med å finne løsninger og bruk av metodikk for å koordinere, drive og styre mot målet.  

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Jeg benytter det jeg lærte i min utdannelse ved UiA hver dag! Utdannelsen ga meg den grunnmuren jeg savnet i jobben min og har økt min kompetanse betraktelig innenfor det feltet jeg jobber.

Hvordan var studievalget ditt?

Mitt valg av studie var helt riktig ut fra min bakgrunn og muligheter som finnes fremover.

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

Det har hatt avgjørende betydning å tørre å gå utover komfortsonen min. Det er mye man får til om man bare vil!

Hvordan opplevde du studietiden din ved UiA?

Studietiden ved UiA opplevde jeg som god, innholdsrik og krevende.

Tips til studenter:

Dette er studiet du bør ha dersom du ønsker å jobbe innenfor helseinformatikk! Her får du et godt og bredt faggrunnlag for å jobbe innenfor dette feltet.