0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: produsent og scenekunstner

Nettverket jeg fikk i studietiden er veldig viktig i mitt arbeid som freelancer og festivalprodusent.

Theis Irgens

Produsent for SAND internasjonale scenekunstfestival for barn og unge. Freelance scenekunstner.

– Jeg valgte master i kunstfag fordi jeg ville videreutvikle meg som scenekunstner. Jeg hadde nylig flyttet til Kristiansand og ønsket å øke min scenekunstfaglige kompetanse og samtidig bli kjent med kunstmiljøene på Sørlandet.

– Hva har studiet betydd for deg?

– Studiet ga meg gode muligheter for å bli kjent med, og ta aktivt del i, kulturlivet i Kristiansand. Nettverket jeg fikk i studietiden er veldig viktig i mitt arbeid som freelancer og festivalprodusent. Studiet har også gitt meg tid og mulighet til å fokusere på min egen kunstfaglige interesse og praksis.

– Hva var det viktigste du lærte som UiA-student?

– Jeg har hatt veldig god nytte av all treningen i å anvende kunstfaglige teorier og begreper for å snakke om, og vurdere, scenekunst.

– Hva var det beste ved å studere kunstfag på UiA?

– En viktig kvalitet ved kunstfag på UiA er nærheten til utøvende kunstnere og kunstinstitusjoner i regionen.