0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Politiadvokat i Agder politidistrikt

Jeg har hatt utbytte av den arbeidserfaringen jeg opparbeidet meg under studietiden, samt nesten alle de juridiske fagene som har vært en del av bachelor- og mastergraden i rettsvitenskap. Samlet har dette bidratt til en bredere forståelse.

Zan Sheikh

Master i rettsvitenskap

Navn: Zan Sheikh 
Studium: Master i rettsvitenskap (tre år på UiA og to år ved Universitetet i Bergen)
Uteksaminert: 2015
Stilling: Politiadvokat
Arbeidsgiver: Agder politidistrikt

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

Jeg jobber med straffesaker som gjelder mishandling i nære relasjoner hvor barn er fornærmet eller vitne. Jobben min består i å treffe beslutninger og behandle straffesaker. Det kan gjelde beslutning om pågripelse, ransaking, besøks- og kontaktforbud og så videre. Videre er det slik at den enkelte politijurist er påtaleansvarlig jurist på sakene sine og disse må behandles. I enkelte saker har jeg kontakt med etterforskerne på saken, slik blir man en del av etterforskningen før saken havner på kontoret til avgjørelse

Sakene innkommer påtaleansvarlig jurist sitt kontor først når de er ferdig etterforsket. Da skal sakene avgjøres, for eksempel med forelegg, tilståelsesdom, tiltale eller eventuelt henleggelse. Som politijurist er jeg mye retten, både i fengslingsmøter og ikke minst i hovedforhandlinger. I den anledning skriver man begjæringer om varetektsfengsling og forbereder seg til hovedforhandling. Det å skrive anker over kjennelser og dommer, gjøre dommer rettskraftig og så videre er også en del av jobben.

Læringskurven som politiadvokat er bratt og hverdagen hektisk og variert, det er det som gjør jobben spennende - den byr på mye lærdom.

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Ettersom jeg arbeider i politiet er det spesielt fagene strafferett og straffeprosess jeg opplever konkret utbytte av å ha hatt. I tillegg har jeg hatt utbytte av den arbeidserfaringen jeg opparbeidet meg under studietiden, samt nesten alle de juridiske fagene som har vært en del av bachelor- og mastergraden i rettsvitenskap. Samlet har dette bidratt til en bredere forståelse og det er lettere å tilnærme seg faktum og problemstillinger.

Hvordan fikk du jobben du har nå?

Det er mye takket være at jeg har hatt relevante deltidsjobber, opparbeidede nettverk og selvsagt noe på grunn av karakterer.

Hvordan var studievalget ditt?

Jeg studerte først statsvitenskap, og har en bachelorgrad i det. Jeg var imidlertid usikker på hva jeg skulle bruke utdanningen til og hva jeg skulle bli. Fra statsvitenskap gikk jeg til jus. Jeg valgte å studere jus fordi jeg hadde ønske om gjøre et samfunnsnyttig arbeid, samt et ønske om gode og sikre arbeidsmuligheter. Både jeg og familien ønsket at jeg skulle studere jus. Valget var lett og jeg er veldig fornøyd med det.

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

Personlig tror jeg det er deltidsjobbing under hele studietiden og nettverk som er årsaken til at jeg er der jeg er i dag. Juridisk arbeid gjorde det lettere å forstå pensum. Jeg har vært fulltidsstudent, men samtidig jobbet som advokatsekretær på advokatkontor, hatt sommerjobb på advokatkontor og vært ansatt som juridisk saksbehandler i Gatejuristen Kristiansand. Gjennom disse jobbene ble studieårene fylt opp med relevant juridisk erfaring og nettverk ble knyttet. Jeg har også fått noen gode venner. 

Les mer: Første mastergrad i rettsvitenskap

Tips til studenter

  • Kom dere i relevant arbeid! 
  • Følg med i timen