Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Kontrollingeniør ved Statens vegvesen

Brede Høygilt, foto.

Jeg ønsket å ta et et studium som gjorde at jeg kunne jobbe med noe som har en praktisk tilnærming, kunne være med på å skape noe, og muligheten til å varier mellom å være på kontor og anlegg. Det å da bli byggingeniør er noe som har gitt meg disse mulighetene.

Brede Høygilt

Byggdesign, bachelor

Navn: Brede Høygilt
Studium: Byggdesign, bachelor
Uteksaminert: 2015
Stilling: Kontrollingeniør
Arbeidsgiver: Statens vegvesen

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

Mine oppgaver i jobben som kontrollingeniør på drift og vedlikehold er å støtte byggeleder i oppfølging av kontrakten. Jeg er tilknyttet en driftskontrakt som er begrenset av et geografisk område. 
På drift og vedlikehold er mange fagfelt involvert, og dette er en av grunnene til at jobben blir veldig interessant. Jeg følger opp entreprenøren, at de gjør det som er beskrevet i kontrakten. 
Jeg bestiller og følger opp tilleggsarbeider som entreprenøren utfører. Dette kan være alt fra etablering av nye skilt, utskiftning eller TV-kjøring av stikkrenner og overvannsrør og mindre asfaltjobber. I tillegg påtar drift og vedlikehold seg små prosjekter som jeg er med på å prosjektere å følge opp. 
Det beste med jobben er at jeg har en mulighet til å veksle mellom kontortid, og det å være ute i «felten». Det er mye direkte kontakt med entreprenøren, og mange problemstillinger å løse.
Drift og vedlikehold er ingen 8-16 jobb, selv om dette er ordinær kontortid kan ting skje hele døgnet, hele året. Personer som skal trives på denne avdelingen må like å ha varierte oppgaver innenfor mange forskjellige fagfelt, og må ikke være redd for å jobbe litt ekstra.

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Jeg har tatt en bachelor i byggdesign med teknisk planlegging som spesialisering. Dette er et utdanningsløp som passer bra til jobben jeg har i dag. Jeg har hatt fag om vegplanlegging og vegoppbygning som gir meg viktig kunnskap for å forstå hva som ligger under asfalten, og hva som er grunnen til at vegnettet er avhengig av vedlikehold for å kunne opprettholde de standardene som er gjeldende. Jeg har tidligere også hatt en del økonomiske fag, noe som gir meg gode forutsetninger til å kunne følge opp kontraktens økonomiske situasjon. 

Hvordan fikk du jobben du har nå?

Jeg var gjennom siste del av studiet bevisst på valg av fag. Statens vegvesen hadde flere gjesteforelesninger og bedriftspresentasjon på universitetet. Dette gjorde at jeg ønsket å skrive bacheloroppgave for dem, noe jeg også gjorde. I et marked med stadig større konkurranse om arbeidsplassene er også eksamensresultater viktig.

Hvordan var studievalget ditt?

Jeg ønsket å ta et studium som gjorde at jeg kunne jobbe med noe som har en praktisk tilnærming, kunne være med på å skape noe, og muligheten til å varier mellom å være på kontor og anlegg. Det å da bli byggingeniør er noe som har gitt meg disse mulighetene.

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

Ved siden av studiene har jeg vært aktivt med i linjeforeningen for byggdesign, dette er noe jeg kan anbefale. Du får være med på å arrangere ulike arrangement, møte bedrifter og utvide nettverket. Jeg har også gjennom hele studietiden hatt deltidsjobb, som både har vært relevante og som ikke har hatt noe med det jeg driver med nå. Mitt tips er at arbeidserfaring er viktig uansett. 

Tips til studenter

  • Stå opp om morgenen. Gå tidlig på skolen, gå heller hjem litt før.
  • Ikke vær redd for å ta ansvar/avgjørelser, stå på egne ben.
  • Nyt studietiden!