0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Innkjøper og Logistikkansvarlig ved Luftforsvarets skolesenter på Kjevik

Utdanningen min fra Universitetet i Agder har gitt meg både dybde- og breddekompetanse som gjør meg i stand til å lettere tilegne meg ny kunnskap, forstå helheten og bidra med innspill i faglige diskusjoner. Det er svært nyttig å ha det teoretiske som rammeverk for å trekke paralleller med arbeidet, samt ha noen knagger å henge arbeidsoppgavene i jobben på.

Anders Matre

Navn: Anders Matre
Studium: Økonomi og administrasjon, bachelorprogram
Uteksaminert: 2019
Stilling: Innkjøper og Logistikkansvarlig i Luftforsvarets skolesenter på Kjevik
Arbeidsgiver: Forsvaret

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

Jeg har hatt flere stillinger i Forsvaret. Tidligere var jeg nestkommanderende troppssjef. Dette var en svært variert jobb som gikk ut på å forvalte de vernepliktige soldatene på Kjevik. Personalansvar var sentralt. Nestkommanderende troppssjef har ansvar for vakt- og sikringstroppen, samt utdanning av samtlige vernepliktige soldater. Det var utrolig givende å få være med på å utvikle soldatene, både faglig og personlig. Denne jobben hadde jeg de to første årene av min studieperiode.

Det siste året på bachelorstudiet hadde jeg en mer faglig rettet jobb. I Luftforsvaret deles ulike fagområder inn i A1, A2, og helt opp til A10. Jeg har jobbet som A4 det siste halvåret nå, som er basesjefens rådgiver innenfor fagfeltet logistikk og materiell. Luftforsvarets skolesenter på Kjevik har etter den pågående omstillingen i Luftforsvaret hatt behov for flere innkjøpere for skolesenteret, som følge av utvidede geografiske ansvarsområder. På grunn av min utdanning fra UiA, fikk jeg derfor også ansvar for rollen som innkjøper det siste året. Innkjøp, materiell og logistikk henger tett sammen, noe som har gjort at jeg har fått en større helhetsforståelse av prosessene og systemet.

Gjennom sommeren skal jeg jobbe som «Summer Intern» i HR-avdelingen hos Aker BP. Det blir en fantastisk mulighet til å få innblikk i en meget spennende bedrift. Denne muligheten fikk jeg etter deltakelse på «Aker Talent Student Challenge 2018», noe jeg forøvrig vil anbefale alle å søke på. Denne sommerjobben vil gi meg grunnlag for å sammenligne hvordan det er å jobbe i privat versus offentlig sektor. Jeg tror det vil bli svært lærerikt og interessant å oppdage likhetene og forskjellene.

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Uansett hvor man får jobb etter utdanningen så kreves lokal opplæring, ettersom de fleste arbeidsplasser har ulike systemer, retningslinjer og løsninger på arbeidsoppgavene. Utdanningen min fra Universitetet i Agder har gitt meg både dybde- og breddekompetanse som gjør meg i stand til å lettere tilegne meg ny kunnskap, forstå helheten og bidra med innspill i faglige diskusjoner. Det er svært nyttig å ha det teoretiske som rammeverk for å trekke paralleller med arbeidet, samt ha noen knagger å henge arbeidsoppgavene i jobben på.

Jeg opplever at jeg får brukt utdanningen i jobben min og jobben min i utdannelsen. Når jeg har hatt fag som har vært relevant for jobben, har det vært lettere og mer motiverende å lære om det enkelte faget. Jeg kan trekke paralleller mellom jobben og teori, dermed blir teorien mer interessant og lettere å huske. I tillegg er det jo et pluss å trekke frem konkrete eksempler fra jobbsammenheng i innleveringer og på eksamen.

Hvordan fikk du jobben du har nå?

Jobben jeg har nå fikk jeg som følge av et behov som oppsto i skolesenteret på grunn av den pågående omstillingsprosessen i Forsvaret. I stedet for å kun å ha ansvar for Kjevik, skulle staben ved Luftforsvarets skolesenter nå støtte avdelinger på Rygge, Værnes, Ørland, Sola, Sørreisa og i USA. Med dette trengtes flere stillinger på Kjevik for å håndtere den økende arbeidsbelastningen og det utvidede ansvarsområdet. Jeg var på dette tidspunktet inne i mitt andre år som økonomistudent ved UiA, og hadde to års arbeidserfaring som nestkommanderende troppssjef. Jeg ble spurt om å dekke denne stillingen på grunn av min pågående utdanning. Jeg så på dette som en fin mulighet til å få kompetanse innenfor relevante fagområder, og takket dermed ja. Uten utdanningen fra UiA, hadde jeg ikke blitt spurt om jeg ville ha jobben.

Hvordan var studievalget ditt?

Studievalget mitt var preget av interesse og arbeidssituasjonen min. Jeg visste fra videregående at økonomi var et fagområde som jeg interesserte meg for, men jeg vurderte også fysioterapi, politihøyskolen, psykologi og lærerstudier. Jeg hadde akkurat fått meg jobb i Forsvaret. Jeg trivdes godt der og visste ikke hvor lenge jeg ville bli. Selv om jeg trivdes godt, tenkte jeg alltid at jeg måtte ha en sivil utdanning i bunn, slik at jeg eventuelt har noe å falle tilbake på. Jeg hørte litt rundt med andre studenter, var i kontakt med ulike studierådgivere og gjorde diverse research for å finne ut av hvilke linjer av de jeg ønsket meg som var mulig å kombinere med en jobb i Forsvaret. Ettersom jeg jobber på dagtid, samtidig som forelesningene, måtte jeg velge en studieretning som ikke hadde mye obligatorisk oppmøte på forelesningene. Valget falt derfor på den retningen som var mulig å kombinere med en fulltidsjobb i Forsvaret, nemlig økonomi og administrasjon. Jeg er fornøyd med valget mitt.

Økonomi og administrasjon er en svært interessant studieretning som fortsatt holder mange dører åpne. Grunnleggende økonomiforståelse er alltid relevant i en stadig mer kostnadseffektiv hverdag, hvor LEAN-drift ofte er i fokus. Med en økonomiutdannelse får en mulighet til å velge ulike retninger ved jobbsøking, og det er dermed ikke gitt at alle må bli regnskapsførere eller revisorer. Utdannelsen gir et godt grunnlag for å velge retninger innenfor prosjektledelse, markedsføring, strategi, innovasjon, ledelse, konsulentarbeid med mer. 

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

Valget om å kombinere studiene med jobb. På grunn av dette har jeg opparbeidet meg arbeidserfaring, samtidig som jeg har gjennomført studiene. Jobben har hjulpet meg med studiene og studiene har hjulpet meg i jobben. I tillegg er det et konkurransefortrinn i dagens arbeidstakermarked å ha relevant arbeidserfaring, ettersom kompetansenivået blant jobbsøkere er høyt. Jeg har fått de mulighetene jeg har i dag, ene og alene på grunn av arbeidserfaring i kombinasjon med utdanning.

Utover dette har jeg ikke flere spesielle hendelser eller avgjørelser, men en rekke av mindre avgjørelser som alle trekker i samme retning mot målet om å fullføre en bachelorgrad i kombinasjon med jobb. I dette legger jeg en optimalisering av hverdagens avgjørelser som hele tiden gir best mulig støtte til å prestere på jobb og med skolearbeidet. Raske middagsvaner, lite festing, en detaljert ukeplan og trening som gir mer energi er eksempler på dette.

Hvordan opplevde du studietiden din ved UiA?

Studietiden min ved Universitetet i Agder har vært veldig bra. Selv om jeg har vært i lite forelesninger, har foreleserne vært hjelpsomme og bidratt til økt kunnskap. Kristiansand er en fantastisk by med mange muligheter, og med nydelige somrer. Universitetet blir stadig pusset opp, og fasilitetene er svært bra. Handelshøyskolen fikk nylig AACSB-akkreditering, noe som er anerkjent verden over.

Tips til andre studenter

  • Mitt første tips til studenter er å sette opp en strukturert plan med arbeidsoppgaver som skal gjøres for hver uke, og følg den. Start semesteret med å få oversikt og innblikk i det enkelte faget før planen lages. Følg planen på en disiplinert måte, for det er vanskelig å hente seg inn om en havner bakpå.
  • Mitt neste tips er å stole på egen evne til å lære dersom fagene føles overveldende og vanskelig. Det er utrolig hva som går, så lenge det legges ned en solid innsats i kombinasjon med en god strategi. Det er lettere å finne unnskyldninger når fagene er vanskelig, samt klage på forelesere, faget og vanskelighetsgraden med dine medstudenter. Bruk heller energi på det du kan gjøre noe med, og bruk tiden godt. Et konkret eksempel på dette er like før eksamen på venteværelse. Mange studenter flokker seg sammen og klager på hvor vanskelig og tungt dette kommer til å bli, i stedet for å bruke den aller siste timen før eksamen på å gjøre de siste viktige forberedelsene. Ikke vær en av dem. Bruk den tiden du har for det den er verdt.  
  • Mitt siste og beste tips til studenter går på å skape gode forutsetninger for seg selv til å lykkes. Legg til rette for deg selv, og spill deg god mot eksamensperioden. Dersom du bruker tiden inn mot eksamensperioden på en strukturert og god måte, kan du gå inn til eksamen med en tryggere følelse enn hva du ville hatt om du hadde vært dårlig forberedt. Dersom du gjør gode forberedelser, er det lettere å senke skuldrene. Et konkret eksempel av dette kan være å skrive ut og markere det viktigste av dine notater i god tid, slik at disse er klare til å pugges på når eksamensperioden starter. Et annet eksempel kan være å pakke sekk, skrivesaker, klær, niste, data og alt som skal medbringes på eksamen, kvelden før. På denne måten er du klar fra du står opp om morgenen, og fokuset kan være på å prestere på eksamen.