0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Idrettsrådgiver i Vest-Agder idrettskrets

Ann Kristin Eide

Jeg har jo to bachelorutdanninger, som er nokså ulike – men kombinasjonen har gitt meg bakgrunn både innen det jeg jobber med faglig (folkehelse/idrett) og administrativt (IT og informasjonssystemer).

Ann Kristin Eide

Folkehelsearbeid, bachelor, IT og informasjonssystemer, bachelor, Idrett, årsstudium

Navn: Ann Kristin Eide
Studium: Folkehelsearbeid, bachelorIT og informasjonssystemer, bachelorIdrett, årsstudium.
Uteksaminert: Våren 2014
Stilling: Rådgiver, idrett
Arbeidsgiver: Vest-Agder idrettskrets

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

Jeg har ansvar for administrasjon av idrettskretsens nettsider og Facebook-sider, og skal være en støttespiller for klubbene og de frivillige. For eksempel følger jeg opp klubbene og kontaktpersoner i forbindelse med søknadsfrister fra Norges idrettsforbund, kommunen og fylket. Jeg er også prosjektleder for ungdomsidretten, der jeg blant annet arrangerer lederkurs for ungdom.

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Jeg har jo to bachelorutdanninger, som er nokså ulike – men kombinasjonen har gitt meg bakgrunn både innen det jeg jobber med faglig (folkehelse/idrett) og administrativt (IT og informasjonssystemer). Jeg opplever bredden jeg har som veldig nyttig i denne jobben.

Hvordan fikk du jobben du har nå?

Som student hadde jeg deltidsjobber som hjelpelærer og på treningssenter, og det bidro nok til at jeg fikk foten innenfor i første omgang, i et vikariat i Vest-Agder bedriftsidrettskrets. Bedriftsidrettskretsen og Vest-Agder idrettskrets er begge en del av Norges idrettsforbund, og jeg flyttet bare to kontorer lenger opp i gangen da jeg byttet til jobben jeg har i dag.

Hvordan var studievalget ditt?

IT valgte jeg fordi jeg trodde det ville gi meg god økonomi – og fordi jeg syntes det var interessant da jeg hadde det som valgfag på videregående. Folkehelse valgte jeg fordi det er noe jeg brenner for. Jeg har alltid holdt på med idrett, og ønsket å kunne jobbe med noe innenfor det.

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

At jeg har hatt små jobber ved siden av studiet, som var relevante, og at jeg sa ja til små vikariater innen de feltene jeg hadde lyst til. Jeg har også tatt turlederkurs hos DNT Sør. Det var ganske kort, men jeg har hatt nytte av det.

Tips til studenter

  • Engasjer deg ved siden av studiet og bli med på relevante kurs og samlinger
  • Si ja til små stillinger, det kan utvikle seg til noe større
  • Ta initiativ til å gjøre litt ekstra
  • All erfaring er nyttig erfaring