Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Humanitær rådgiver i NORCAP

Camilla Michalsen (foto)

Studiet jeg tok på UiA har vært veldig relevant og rent faglig sett bidratt til en solid teoretisk kompetanse og innsikt i globale utviklingsspørsmål. I tillegg til den teoretiske kunnskapen har den praktiske erfaringen man får gjennom feltkurs og feltarbeidet på studiet vært helt avgjørende for mine karrierevalg senere i livet.

Camilla Michalsen

Master i Global Development and Planning - Specialisation in Development Management

Navn: Camilla Michalsen

Studium: Siviløkonom, Master Development Management, etterutdanning i Menneskerettigheter og fred og konfliktstudier

Uteksaminert: Siviløkonom 2005, Master Development Management 2007

Stilling: Humanitær Rådgiver/ Koordinasjon/Beredskap og krisehåndtering, Menneskerettigheter og Demokrati

Arbeidsgiver: NORCAP, Flyktninghjelpens beredskapsstyrke

Kan du beskrive virksomheten du jobber i?

NORCAP er Flyktninghjelpens beredskapsstyrke og består av om lag 1200 kvinner og menn fra ulike land over hele verden. Disse ekspertene samarbeider med partnere innen humanitær sektor, utviklingsarbeid og fredsbygging, for å beskytte folks liv og rettigheter, finne mer effektive måter å jobbe på og bygge lokal kompetanse og kapasitet. Et av programmene til NORCAP heter NORDEM og vi som er knyttet til NORDEM, er spesialister innen menneskerettigheter og demokrati.

Som ekspert blir du sendt ut fra NORCAP til en partnerorganisasjon, for å bistå denne med din spesialkompetanse. Oppdragene varierer i lengde, alt fra to uker til to år, og du kan jobbe for ulike organisasjoner på de forskjellige oppdragene.

Hva innebærer stillingen din?

I løpet av tiden jeg har vært i NORCAP, har jeg jobbet med ulike FN-organisasjoner, OSSE og EU, i land som Ukraina, Colombia, Bolivia og Panama innen menneskerettigheter og demokrati, humanitær analyse og rådgivning, samt stillinger hvor jeg har hatt ansvar for å koordinere den humanitære bistanden i kriser og konflikter.

Rent konkret jobber jeg hovedsakelig med organisasjoners internasjonale humanitære portefølje og hovedoppgaver er knyttet til å kartlegge, analysere og formidle kunnskap om de humanitære behovene i en lokal kontekst. Dette kan inkludere å snakke med flyktninger, andre lokale og internasjonale organisasjoner, FN-organisasjoner og andre involverte aktører for å få et mer helhetlig bilde på situasjonen og samtidig evaluere effekten av det arbeidet som gjøres i felt for å sikre en effektiv og koordinert humanitær innsats.  

Hvordan har veien fra studier til denne jobben vært?

Jeg ble tatt opp i NORCAP fem år etter endt studier. Frem til det jobbet jeg tre år i Guatemala hvor jeg også hadde bodd under studietiden og gjort feltarbeid til masteroppgaven. I Guatemala jobbet jeg i en sosialantropologisk stiftelse og opparbeidet jeg meg solid arbeidserfaring innen humanitært arbeid med fokus på menneskerettigheter. Dette kom godt til nytte da jeg søkte opptak i beredskapsstyrken. Under oppholdet i Guatemala lærte jeg meg også spansk noe som har åpnet dører innad i Flyktninghjelpen, og jeg har etter hatt flere jobboppdrag i Latin Amerika siden 2012. Etter oppholdet i Guatemala, jobbet jeg også en kort periode som trainee for UiA på den Dominikanske Republikk før jeg gikk over i en stilling på UiA som universitetslektor på Masterprogrammet i Development Management. Der jobbet jeg frem til jeg ble tatt opp i Flyktninghjelpens beredskapsstyrke NORCAP i 2012.

På hvilke måter opplever du at utdanningen din er relevant for jobben?

Studiet jeg tok på UiA har vært veldig relevant og rent faglig sett bidratt til en solid teoretisk kompetanse og innsikt i globale utviklingsspørsmål. I tillegg til den teoretiske kunnskapen har den praktiske erfaringen man får gjennom feltkurs og feltarbeidet på studiet vært helt avgjørende for mine karrierevalg senere i livet. Felterfaringen bidro til økt kunnskap om utviklingsarbeid i praksis, styrket min flerkulturell kompetanse og gav meg hands-on erfaring fra felt. Dette har kommet til nytte i mitt internasjonale arbeid og har samtidig gitt meg konkurransefortrinn i jobbsøkerprosessen. Studiet var også delvis nettbasert og fleksibelt noe som gjorde at det kunne kombinere med frivillig arbeid og utenlandsopphold.

Hva har betydd mest for din karriere?

Det er hard konkurranse innenfor ideelle organisasjoner og bistand, og rift om stillinger i internasjonalt utviklingsarbeid. Her er det viktig å skille seg ut og bygge opp erfaring som gjør deg attraktiv. For min del, i tillegg til relevant akademisk utdanning, har frivillig arbeid og engasjement, solid internasjonal erfaring og språkkunnskap nok vært de tre komponenten som har bidratt til at jeg er kommet dit jeg er i dag.

Hvilke råd vil du gi til studenter som ønsker en internasjonal karriere?

  • Vis engasjement gjennom frivillig arbeid og verv. Frivillig arbeid i organisasjoner som jobber med det du brenner kan være læringsrikt og nyttig. Du får en unik mulighet til å lære om hvordan organisasjonen jobber, definere dine interesseområder samt også opparbeide deg relevant arbeidserfaring.   
  • Skaff deg internasjonal erfaring gjennom feltarbeid, internships eller praktikantplasser o.l
  • Lær deg et nytt språk.