Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Fagleder og prosjektleder i Grimstad kommune

Linn Iren Engemyr Knutsen (foto)

Masterstudiet gav meg blant annet kunnskap om sammenhengen mellom samfunn og religion, og denne kunnskapen har blitt veldig viktig i den jobben jeg gjør i dag.

Linn Iren Engemyr Knutsen

Master i religion, etikk og samfunn

  • Navn: Linn Iren Engemyr Knutsen
  • Studium: Master i religion, etikk og samfunn*
  • Uteksaminert: 2016
  • Stilling: Fagleder og Prosjektleder
  • Arbeidsgiver: Grimstad kommune

*Nå heter studieprogrammet Master i religion, filosofi og samfunn, med fordypning i enten filosofi eller religion og etikk.

Hvor jobber du?

Jeg jobber i Flyktningtjenesten i Grimstad kommune.

Avdelingen jeg leder har ansvar for bosetting og integrering av alle flyktninger som Grimstad kommune tar imot. Det betyr at i de første fem årene av tiden en flyktning er i Grimstad er det oss i Flyktningtjenesten som har hovedansvaret for å følge dem opp, og guide dem inn i det norske samfunnet.

I tillegg jobber jeg med prosjektutvikling, og har ledet flere spennende prosjekter, som Grimstad for alle og Prosjekt Frihet.

Hvordan fikk du denne stillingen?

Jeg søkte en jobb i flyktningtjenesten i Grimstad kommune i 2015 som jeg ikke fikk, men ble innstilt som nummer to. Dette var mens jeg hadde fast jobb et annet sted og i en helt annen bransje, og holdt på med master ved UiA. Som et resultat av at jeg ble innstilt som nummer to ble jeg tilbudt en bitteliten prosjektstilling mot slutten av 2015. Dette var kun noen få timer i et par måneder, men jeg takket ja og så på det som en mulighet til å komme inn i fast jobb senere. I en periode kombinerte jeg fast jobb og masterstudier med den lille prosjektstillingen i Grimstad. Etter hvert ble det lyst ut en fast stilling som flyktningkonsulent som jeg søkte på og fikk, som den heldige blant nesten 100 søkere. Våren 2020 søkte jeg på jobben som fagleder, og fikk den.

På hvilke måter opplever du å bruke utdanningen din i jobben?

Jeg skrev min masteroppgave om integrering fordi jeg ønsket å jobbe med nettopp det, integrering og flerkultur. Den kunnskapen og det nettverket jeg opparbeidet meg gjennom selve masteroppgaven ble helt avgjørende for at jeg senere fikk jobb. Masterstudiet gav meg blant annet kunnskap om sammenhengen mellom samfunn og religion, og denne kunnskapen har blitt veldig viktig i den jobben jeg gjør i dag. Kunnskapen om etikk i masteren min har personlig gitt meg mye, og lært meg mye om meg selv og om menneskelige relasjoner. Dette har man nytte av i enhver jobb, og i ethvert liv.

Hvilke personlige egenskaper har du bruk for i en slik rolle?

I min rolle som fagleder i flyktningtjenesten er det en viktig egenskap å kunne være tilstede, å kunne lytte og å omsette det du hører til kunnskap og handling. Det er viktig å være nysgjerrig og ikke oppleve annerledeshet som en trussel, men heller se det som en mulighet. Som både leder og prosjektleder er det viktig å ha et ønske om å skape noe, og i tillegg er det en nyttig egenskap å være systematisk, ha evnen til overordnet oversikt og ikke minst å kunne jobbe i team. Og, man må forstå at teamet og medarbeiderne er den viktigste ressursen.

Har du noen tips til nåværende og kommende studenter?

  • Vær målrettet! Bruk masterstudiene og spesielt masteroppgaven til å bygge konkret kunnskap om det du ønsker å jobbe med etter studiene.
  • Bygg nettverk. Bruk studietiden til å bygge nettverk innenfor den bransjen du vil inn i. Vær nysgjerrig og forsøke å forstå den bransjen du er interessert i.
  • Og når du skal søke jobb: Vær frimodig! Vær oppsøkende, ta kontakt, ha tro på deg selv og tør å si hva du kan bidra med inn i en bedrift eller organisasjon. Du må vite hva du kan og ha noen konkrete tanker om hva du vil bidra med.