Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Ernæringsfysiolog i skolehelsetjenesten

Svanhild Ådnanes (foto)

Jeg er veldig glad for perspektivene ved UiA, den forebyggende og helsefremmende tankegangen har jeg med meg og preger arbeidet mitt.

Svanhild Ådnanes

Ernæring, bachelor

  • Navn: Svanhild Ådnanes
  • Studium: Bachelor i ernæring, mat og kultur UiA, Master i human ernæring UiB
  • Uteksaminert: Bachelor ferdig i 2013, master ferdig i 2015. 
  • Stilling: Ernæringsfysiolog i skolehelsetjenesten
  • Arbeidsgiver: Sandnes kommune 

Hvilke oppgaver har du i jobben din? 

Jeg veileder ungdom og deres foreldre, der ungdommene har spiseproblematikk. Det kan være alt fra begynnende spisevegring til elever med fedme. Jeg har også klasseromsundervisning med tema som hvorfor trenger kropp og hjerne energi, hva er godt nok, det sosiale aspektet ved måltidet, matglede, hva er passe fokus på mat (det er ikke slik at jo mer vi tenker på det jo bedre). Jeg driver også med litt kompetanseheving og rådgivning til helsesykepleiere. Veien blir litt til mens jeg går, da dette er en nyopprettet prosjektstilling. 

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Utdanningen min "ligger der" som en trygg base, en slags helhetsforståelse jeg har med meg. Alt jeg lærer om denne spesifikke jobben kommer på toppen av denne grunnmuren. Jeg er veldig glad for perspektivene ved UiA, den forebyggende og helsefremmende tankegangen har jeg med meg og preger arbeidet mitt. Jeg bruker nesten daglig teknikker fra MI, reisen med MI startet også på UiA. 

Hvordan fikk du jobben du har nå?

Den fikk jeg da skolehelsetjenesten fikk lov å ansette ernæringskompetanse for å avlaste helsesykepleierne, grunnet økte tilfeller av spisevansker etter Covid-19. Jeg jobbet tidligere i Frisklivssentralen i Sandnes – og ble tilbudt denne jobben grunnet tidligere positive samarbeid. 

Hvordan var studievalget ditt?

Jeg har alltid vært interessert i ernæring, og hadde vel som mange andre min tolkning av hva "å være sunn" er. Utover dette visste jeg lite om sammenhengen mellom mat og helse, og også lite om fremtidige muligheter (annet enn at jeg forsto det var viktig å jobbe hardt og at stillinger ikke kom automatisk). Utover studiet ble synet på sunnhet og helse betraktelig utvidet – ikke minst da jeg startet i jobb! Utrolig takknemlig for mitt litt tilfeldige valg og jobbene og erfaringene det har gitt meg. 

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

Ingenting kommer av seg selv! Det har vært min holdning hele tiden, og jeg prøver i alle settinger å gjøre så godt jeg kan. Jeg har også tatt sjanser; for eksempel tatt midlertidig relevant arbeid over fast irrelevant arbeid. Min erfaring er at en relevant jobb fører til en annen. Da er man i det, samarbeider og snakker med riktige folk, gjør seg kjent og gjør et arbeid som forhåpentligvis kan vise igjen. 

Hvordan opplevde du studietiden din ved UiA?

Fantastisk! Jeg elsket at vi ikke var så mange, og studentmiljøet som dermed ble sterkt og fint. Jeg likte at vi fikk lære om MAT og matlaging – det har kommet meg godt til nytte i arbeidslivet. Jeg opplevde engasjerte forelesere, nyttige tema, gode verdier og et studium i endring. Jeg opplevde at vi som studenter hadde påvirkningskraft og ble hørt. 

Tips til studenter:

Bruk tiden! Jobb godt med studier, men ha også følerne ute. Det er snakket i årevis om at mange ernæringsstillinger kommer – de vokser enda ikke på trær. Kontakt bedriftshelsetjenester, enheter i kommunen som jobber med mennesker, andre bedrifter og snakk det viktige temaet vårt opp og frem! Mitt inntrykk er at mange ikke vet hva ernæringskompetanse kan brukes til – og det er det vårt ansvar å formidle. Lykke til!