0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Byggingeniør i Rambøll Norge AS

Jostein Bjerga

Jeg ønsket å være med på å skape store bygg og konstruksjoner. Valget stod mellom arkitekt og byggingeniør, og da jeg er forholdsvis teoretisk av natur falt valget naturlig på byggeteknikkfaget.

Jostein Bjerga

Byggdesign, bachelor

Navn: Jostein Bjerga
Studium: Byggdesign
Uteksaminert: 2007
Stilling: Byggingeniør, konstruksjonsteknikk
Arbeidsgiver: Rambøll Norge AS

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

Jeg er ansatt som ingeniør innen konstruksjonsteknikk, og jobber ved avdeling Bygg i Rambøll Arendal. Jeg jobber med detaljprosjektering av bolig-/hotell-/næringsbygg i betong, stål og tre, samt større skole- og energiprosjekter.

Min arbeidshverdag består mye av dimensjonering av betong- og stålkonstruksjoner i bolig-/næringsbygg, samt modellering av konstruksjoner i 3D-tegneprogrammene  Revit og Tekla. Jeg har også de siste årene hatt fagansvar for store prosjekter innen energisektoren, med bygging av store trafostasjoner.

Arbeidsoppgavene varierer fra prosjekt til prosjekt, og inkluderer alt fra beregning av pelefundamentering av kaier, store boligblokker i stål og betong, spesielle konstruksjoner som stålfagverk i ombyggingsprosjekter, til deltakelse i bygge/-prosjekteringsmøter sammen med andre rådgivere og entreprenør, og intern prosjektstyring.

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Utdanningen gir en solid bakgrunnskunnskap spesielt innenfor statikk og forståelse av kraftforløp. Arbeidsmetodikken og tankesett er mye det samme på skole og jobb. System og en analytisk tilnærming til problemstillinger og utfordringer er noe man bruker daglig i min jobb, noe man også er avhengig av i en hektisk skolehverdag.

Hvordan fikk du jobben du har nå?

Karakterer og riktig fagsammensetning samt engasjement utenom studier (nestleder Luftslottet) var nok hovedgrunner til at jeg var aktuell kandidat til jobbene jeg søkte. Opplevde også at selve søknaden og forberedelser til intervju ble lagt merke til, og trukket frem som positivt.

Hvordan var studievalget ditt?

Jeg ønsket å være med på å skape store bygg og konstruksjoner. Valget stod mellom arkitekt og byggingeniør, og da jeg er forholdsvis teoretisk av natur falt valget naturlig på byggeteknikkfaget. Er veldig fornøyd med valget - utfordringene vokser med erfaringen og faglig utvikling, og jeg trives bedre og bedre i jobben.

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

Valg av studieretning konstruksjonsteknikk er nok det avgjørende. Det var etterspørsel etter dette da jeg var ferdig som student, og jeg fikk tilbud om flere stillinger etter at jeg hadde søkt om jobb hos en håndfull konsulentfirma i landsdelen.

Tips til studenter

  • Det er lurt å forsøke seg hos aktuelle arbeidsgivere gjennom sommerjobb eller praksisplass. Jeg var selv i tvil om jeg ønsket jobb ved konsulentfirma eller hos entreprenør etter endt utdanning. Sommerjobb hos en stor entreprenør, hvor jeg fikk anledning til å følge hverdagen til prosjektleder på byggeplass, gav meg beslutningsgrunnlaget jeg trengte for å velge som jeg gjorde.
  • Det er viktig å legge ned ekstra innsats og engasjement i «linjefagene», da disse vurderes som spesielt viktige av fremtidige arbeidsgivere. Gjennomsnittskarakterer er av mindre betydning dersom man søker jobb som byggingeniør, og har dårlige karakterer innen fag som statikk, betong, stål osv.