Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Business Technology Consultant for Deloitte

Indøk gir en flere retninger en kan gå mot, og en stiller derfor sterkt i et marked som i dag, hvor nøyaktig denne kombinasjonen av fag er svært etterspurt.

Odd Christopher Skarbø

Industriell Økonomi og Teknologiledelse

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

En typisk klient trenger assistanse med digitalisering og effektivisering ved hjelp av teknologi. Typiske oppgaver vil være å assistere klientene i det å velge riktig fokusområde for deres virksomhet, tolke prosessene deres og inkorporere teknologiske løsninger for å gjøre dem mer lønnsomme. Samt å ta i bruk all dataen som faktisk genereres av de utallige digitale løsningene som allerede brukes. Et typisk scenario i dagens virksomheter er at de har en masse data og informasjon som ikke blir utnyttet for konkurransefordeler.

Det jeg syns er mest spennende er å tolke klientens prosesser og komme tilbake med løsninger som vil hjelpe dem å øke bunnlinje og effektivitet, med en agil prosjektgjennomføringsmetode som er basert på tett kommunikasjon med kunde og prosjektteam.

Enkelte ting med jobben som jeg har verdsatt til nå, er å ha ulike klienter i ulike bransjer. Slik får en innsikt i ulike bransjer og får dermed en svært god forståelse for et bredt spekter i næringslivet, hvilket som jeg anser som svært verdifullt for karrieren. Samtidig kan en tidlig få mye ansvar om en ønsker, noe som jeg også anser som svært verdifullt da en modner med høyt ansvar.

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Jeg anser utdanningen som svært anvendbar i min arbeidshverdag. Vi benytter oss av moderne prosjektgjennomføringsmetoder som utdanningen vektla i stor grad.
Samtidig er grensesnittet mellom forretning og teknologi svært attraktivt i det moderne næringslivet – hvilket en ser i en rekke ulike selskap som tidligere kun var forbeholdt økonomer som nå i like stor grad ansetter ingeniører og teknologer. Arbeidshverdagen er faglig nokså lik utdanningen om en ser helheten av det – en har prosjekter som må ledes med moderne gjennomføringsmetoder, teknologi som må forstås og anvendes med hele det operasjonelle og strategiske fokuset for lønnsomhet.   

Hvordan fikk du jobben du har nå?

Jeg vil tro at hovedgrunnen til at jeg fikk jobben var min interesse for skjæringspunktet mellom teknologi og forretning, i kombinasjon med en ambisiøs holdning. Gode eksamensresultater vil selvsagt ha en stor betydning i et selskap som mottar et stort antall søkere, og engasjement utenom studiene er gull verdt. Interesse for teknologi samt egenskap som forretningsforståelse var også avgjørende for at jeg fikk jobben.

Hvordan var studievalget ditt?

Jeg startet på maskiningeniør på bakgrunn at jeg var glad i matte og teknologi. Og det tok ikke lang tid før jeg ønsket en kombinasjon med ledelse og økonomi, dermed ble selvsagt Indøk det opplagte valg.
Jeg er svært fornøyd med valget, da det åpnet for svært mange karrieremuligheter. En får flere retninger en kan gå mot, og stiller derfor sterkt i et marked som i dag, hvor nøyaktig denne kombinasjonen av fag er svært etterspurt.

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

Det at jeg har vist engasjement utenom studiene gjennom ulike verv og ved oppstart av studentkonsulentvirksomhet, verdsettes av arbeidsgivere. Engasjement i kombinasjon med gode eksamensresultater mener jeg gir et svært godt innblikk i hva en kan forvente av vedkommende som en ansatt.

Hvordan opplevde du studietiden din ved UiA?

Studietiden ved UiA opplevde jeg som innholdsrikt. Indøk-studiet er svært tidsrelevant og blir styrt i en retning som tilfredsstiller kravene til det nåtidens næringsliv. Studiet har fokus på moderne prosjektgjennomføringsmetoder, og forbereder studentene bra for det dem har i vente i arbeidslivet. Og viktigst av alt: gjør dem ettertraktet i markedet med å være kjent som et bra studium.

Tips til studenter

  • Det nevnes ofte, men er ingen myte: Engasjement ved siden av studiene er svært viktig.
  • Eksamensresultater er fremdeles svært viktig for å i det hele tatt bli vurdert.
  • Øv på businesscases før intervjuer. Delta på caseløsning på ulike bedriftspresentasjoner. Enda ikke vært på et intervju uten caseintervju.
  • Bli kjent med bedrifter. Besøk sidene deres for deltakelse på studentarrangementer. Knytt kontakter.