Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Bioingeniør ved Sørlandet Sykehus

Jeg liker kombinasjonen av møte med pasienter og det analytiske arbeidet med både maskiner, manuelle analyser og tolkning av resultater.

Gunn Hilde Glamsland

Bioingeniør, bachelor

Navn: Gunn Hilde Glamsland    
Studium: Bioingeniør, bachelor
Uteksaminert: Våren 2014
Stilling: Bioingeniør
Arbeidsgiver: Sørlandet Sykehus Arendal

Gunn Hilde Glamsland har valgt å ta master etter to år i denne jobben. Hun tar for tiden master i biomedisin ved HiOA. Intervjuet tar utgangspunkt i jobben hun hadde fra 2014-2016, etter bachelorstudiet.

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

For tiden er jeg i gang med en master i biomedisin, men arbeidet som bioingeniør i to år etter endt bioingeniørutdannelse. Ved Sørlandet sykehus Arendal arbeidet jeg ved avdeling for medisinsk biokjemi, hvor arbeidsoppgavene var svært varierte og omhandlet både blodbank/blodtypeserologi, blodprøvetaking, prøvefordeling, analyse av prøver innen hematologi, immunkjemi og urin/-fæcesdiagnostikk. Det er vanskelig å velge ut spesifikke oppgaver som de mest interessante, da jeg rullerte mellom tre ulike enheter som gav meg variasjon i arbeidsoppgaver på laboratoriet. Så lenge arbeidet ikke ble ensformig syns jeg alt var interessant og morsomt. Dette gjorde i tillegg at jeg holdt meg oppdatert på alle fagområdene. Det jeg liker godt med jobben er kombinasjonen av møte med pasienter og det analytiske arbeidet med både maskiner, manuelle analyser, tolkning av resultater osv.

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Etter å ha tenkt meg om syns jeg all kunnskap jeg tilegnet meg gjennom bachelorstudiet kommer til nytte i arbeidslivet. Selv om man ikke husker alt man har lært gjennom de tre årene, går man likevel ut med et grunnlag av kunnskap som jeg mener er viktig for forståelsen av alt man videre lærer og opplever i arbeidslivet. Etikkfaget virket under studiet litt «svevende» for meg, men etter å ha kommet ut i arbeidslivet ser jeg at jeg lærte meg gode tankemåter som jeg har fått bruk for i arbeidslivet, hvor jeg mange ganger har møtt på etiske utfordringer.

Hvordan fikk du jobben?

Jeg fikk den nok hovedsakelig fordi jeg allerede første året på bachelorgraden søkte sommerjobb der. Jeg jobbet på avdelingen hver sommer frem til jeg var ferdig med studiene, og fikk lov til å fortsette videre da studiene var over. Jeg mener det er veldig lurt å søke relevant sommerjobb så fort som mulig, slik at man kan få en fot innenfor og knytte kontakter. I tillegg hjalp sommerjobben meg innen flere fag på skolen, og jeg fikk en mer helhetlig forståelse for fagene og yrket.

Hvordan var studievalget ditt?

Jeg var veldig usikker på hva jeg ville studere, men hadde før jeg begynte stor interesse for realfag. Det var litt tilfeldig at jeg kom over bioingeniørutdanningen, men syntes den hørtes interessant ut. Jeg visste likevel ikke helt hva jeg gikk til, men er veldig fornøyd med valget i etterkant og tror dette er et yrke jeg kan trives i på lang sikt.

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

Mastergraden jeg tar nå var det en venninne/kollega som inspirerte meg til å ta. Jeg hadde hørt om den mens jeg studerte bioingeniør, men tenkte ikke særlig mer over det. Etter å ha jobbet på laboratoriet en stund startet min kollega/venninne på masterstudiet i biomedisin, og fikk meg til å tenke over fordeler med en slik mastergrad. I tillegg til at det gir meg mer generell kompetanse i feltet kan det også bidra til muligheten for mer ansvar i fremtiden, i form av spesialisering innen enkelte områder, fagstillinger etc. På sikt syns jeg dette virker veldig spennende, og er noe jeg kan tenke meg. 

Tips til studenter

  • Søk om relevant sommerjobb så tidlig som mulig! Dette gir i tillegg til praksis et veldig godt innblikk i arbeidslivet.
  • Ikke vær redd for å henvende deg til ferdigutdannede bioingeniører med det du måtte lure på – ta en tur innom et laboratorie, spør om du kan få en omvisning, ta kontakt med meg eller andre.
  • Ha som mål å fullføre studiene med en snittkarakter som gir mulighet for å ta mastergrad i fremtiden. Selv om det ikke skulle være relevant akkurat nå, kan det endre seg. Det er tyngre å ta opp fag i senere tid enn å stå på litt ekstra under studiene.