Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Bioingeniør ved Akershus Universitetssykehus

Bioingeniørfaget gir mange muligheter i arbeidslivet og er også et bra utgangspunkt for videreutdanning. I tillegg er det en sikker jobb – bioingeniører vil det alltid være bruk for.

Victoria Krogstad

Bioingeniør, bachelor

Navn: Victoria Krogstad
Studium: Bioingeniør, bachelor
Uteksaminert: 2015
Stilling: Bioingeniør
Arbeidsgiver: Akershus Universitetssykehus HF («Ahus»)

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

Jeg jobber på histologisk seksjon, avdeling for patologi. Jobben innebærer mottak av histologiske preparater, makroskopisk beskrivelse og beskjæring av vevsprøver, fremføring og innstøping av vevsprøver, samt snitting og farging av disse prøvene. Altså alle steg i prosessen fra en vevsbit kommer til laboratoriet til det foreligger ferdige snitt som leveres til en patolog for diagnostisering. Andre arbeidsoppgaver inkluderer spesialfarging av snitt og frysesnitt.

Jeg syns spesialfarging av snitt er en utrolig interessant oppgave. Her farges ulike bestanddeler i vevet, for eksempel bindevev eller karbohydrater, og dette gjøres manuelt av bioingeniør. Altså en oppgave som krever mye opplæring og erfaring, men som er veldig gøy når man får det til! 

Det beste med min jobb er det gode arbeidsmiljøet på avdelingen og at jeg får jobbe innenfor et så spennende fagfelt som patologi er. Histologiske undersøkelser er uerstattelige innenfor kreftdiagnostikk, og jeg føler virkelig at jeg gjør en viktig jobb.

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Rent praktisk føler jeg at jeg har hatt god nytte av laboratorieøvelsene på studiet. Her lærte jeg å være nøyaktig, systematisk og jobbe sammen med andre. Den grunnleggende kunnskapen om kroppen, celler og vev er selvfølgelig også viktig å ha i jobben. Mest av alt føler jeg at utdanningen min lærte meg å arbeide selvstendig, være løsningsorientert og stole på egne ferdigheter!

Hvordan fikk du jobben du har nå?

Jeg tror hovedgrunnene var eksamensresultater, relevant praksis og utveksling. I studieforløpet på UiA fikk vi bioingeniørstudenter praksis innenfor alle de store fagområdene – det vil si medisinsk biokjemi, mikrobiologi, transfusjonsmedisin og patologi. Jeg hadde derfor hatt praksis innenfor patologi og visste litt om hva det dreide seg om. Dette var nok en fordel for meg i forhold til andre søkere som ikke hadde hatt praksis innenfor patologi.

Victoria Krogstad på utveksling, Universitetet i Agder

Jeg hadde også utveksling/praksis 1 måned på et sykehus i Tanzania, som UiA har et samarbeid med og dette lærte jeg utrolig mye av! Her fikk jeg og fire andre bioingeniørstudenter jobbe på laboratoriet på sykehuset, jobbe på poliklinikken og være med ut i «felten» der vi fikk se hvordan blant annet HIV-testing foregår ute i distriktene. Oppholdet i Tanzania ga meg et nytt perspektiv på laboratoriearbeid og hvordan man kan takle oppgaver med lite ressurser. Det lærte meg også å samarbeide med ulike typer mennesker på tross av ulike kulturer og språk.

Jeg har alltid vært aktiv innen idrett og hatt diverse verv i forbindelse med dette og det tror jeg også telte positivt! Engasjement utenom studier viser at du har høy kapasitet, er strukturert og ikke redd for ansvar.

Hvordan var studievalget ditt?

Jeg valgte studiet utifra min interesse for realfag, men at det ble bioingeniør var egentlig litt tilfeldig! Jeg syntes laboratoriearbeid virket spennende og dette i kombinasjon med helse virket som noe for meg. Jeg er veldig fornøyd med valget mitt i dag! Bioingeniørfaget gir mange muligheter i arbeidslivet og er også et bra utgangspunkt for videreutdanning. I tillegg er det en sikker jobb – bioingeniører vil det alltid være bruk for.

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

Det var viktig for meg å studere i en annen del av landet enn der jeg er fra selv og jeg er veldig fornøyd med at jeg valgte UiA. At valget falt på bioingeniørfag er jeg også glad for i dag. Det er en yrkesrettet utdanning, og gir en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. Det er dermed en veldig «konkret» utdannelse, noe som gjorde det lett å finne aktuelle jobber. Jeg valgte å søke på jobben innenfor patologi fordi jeg syntes det virket spennende, ikke minst fordi det er et så manuelt fag i forhold til mange andre laboratoriefag.

Tips til studenter

  • Ikke vær redd for å søke på jobber som krever erfaring du ikke har! Fokuser heller på å gjøre et godt inntrykk og vis at du har et stort potensiale.
  • Ta praksis/utveksling i utlandet hvis du har mulighet! Du vil lære mye om landet og kulturen og få et unikt perspektiv på faget ditt.
  • Vær aktiv ved siden av studier (idrett, studentforening osv)! Dette er positivt når du skal søke jobb.