Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Mikael Andre Albrecht

Mine to år som student ved UiA var fantastiske. For det første opplevde jeg å være del av et veldig aktivt og sosialt studentmiljø. For det andre var det veldig spennende og interessante emner med flinke og engasjerende forelesere som også gjorde at studietiden var både spennende og trivelig.

Mikael Andre Albrecht

Stipendiat

Hvorfor valgte du studiet?

Jeg har alltid hatt en interesse for engelsk, særlig engelsk språk. Da jeg hadde fullført VGS stod bachelorstudier i engelsk rangert som et klart førstevalg. Etter at jeg ble ferdig med bachelorgraden gikk jeg rett på med masterstudier fordi jeg følte en økt nysgjerrighet og interesse rundt mye av det jeg hadde lært.

 

Hvordan var studietiden? 

Mine to år som student ved UiA var fantastiske. For det første opplevde jeg å være del av et veldig aktivt og sosialt studentmiljø og dette hjalp veldig, særlig når det kom tid for å skrive en masteroppgave! For det andre var det veldig spennende og interessante emner med flinke og engasjerende forelesere som også gjorde at studietiden var både spennende og trivelig.

  

Hvor jobber du og hva er dine arbeidsoppgaver? 

Nå jobber jeg som stipendiat ved UiA (institutt for fremmedspråk og oversetting) som er det samme instituttet som jeg studerte ved da jeg tok mastergraden min. Som stipendiat holder jeg på med et doktorgradsprosjekt samtidig som at jeg også har noen undervisningsoppgaver. Forskningen min går ut på å samle inn data som jeg senere skal analysere. Jeg er interessert i spørsmål som «hvor mye av en setning må man planlegge før man kan begynne å snakke?» og ting rundt hvordan det å snakke flere språk påvirker planlegging og produksjon av språk. 

Jeg underviser i emner som faller inn under engelsk språkvitenskap på bachelor-nivå. Her er jeg ansvarlig for en del seminarundervisning samt et mindretall forelesninger. Mesteparten av jobben min går ut på forskningen min som til slutt skal bli til en doktorgradsavhandling. Dette består av å planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt samt å analysere informasjon som hentes inn gjennom prosjektet.

  

Hvordan fikk du jobben? 

Jeg søkte på jobben mens jeg fremdeles var masterstudent. Det ble lagt ut flere åpne stipendiatstillinger på fakultetet som man kunne søke på, og det ble ganske hektisk med å skrive prosjektskisse og masteroppgave samtidig! Jeg var heldig nok til å få én av disse stillingene, og begynte som stipendiat høsten etter jeg ble ferdig med studiene.  

 

Hva liker du best med jobben? 

Jeg liker veldig mye med jobben. For det første er det veldig spennende å stille nye spørsmål og å forske på ting andre ikke har funnet svar på enda. I tillegg synes jeg det er veldig spennende å lære mer om metodene jeg har lest om som del av studiene – og ikke minst å bruke noen av dem selv. For det andre er det veldig interessant og givende å undervise i noe jeg selv synes er veldig spennende og interessant. Det er morsomt å ha diskusjoner og samtaler med studentene rundt emnene – det gjør at jeg lærer noe nytt hvert semester.   

På hvilken måte opplever du at utdanningen er relevant for jobben? 

Utdanningen min er veldig relevant for jobben jeg har nå. Forskningen min baserer seg på flere av konseptene jeg lærte om da jeg selv var student. I undervisningen er det også relevant da jeg nå forsøker å lære bort mye av det samme som jeg selv lærte som del av utdannelsen.

Har du noen tips til nåværende eller kommende studenter?

Ikke nøl med å bli med i studiegrupper, det er utrolig nyttig å kunne snakke om studiene utenfor seminarer og forelesninger! Og, hvis du har muligheten til å dra på utveksling så gjør det – det er noe jeg ønsker jeg hadde gjort selv.