Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Meningsfylt og lærerikt studium

Yngvild Holstad Kongsgård (foto)

Det beste med studiet er at man får en tverrfaglig kompetanse, som innebærer at man får en helhetlig forståelse av hvordan planlegging og samfunnsutvikling innen ulike fagfelt henger sammen. Dette betyr igjen at man kan ha ulike samfunnsvitenskapelige interesser og engasjement, for eksempel innen økonomi, innovasjon, miljø eller folkehelse. Jeg ser på det som vektlegges i studiet som meningsfylt og lærerikt.

Yngvild Holstad Kongsgård

Bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon

Navn: Yngvild Holstad Kongsgård

StudierSamfunnsplanlegging og kommunikasjon, tidligere bachelor i Folkehelsearbeid.

Hjemsted: Oslo

Hvorfor valgte du bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon?

Jeg fant bachelorprogrammet i samfunnsplanlegging og kommunikasjon svært interessant etter å ha fått innblikk i hva slags faktorer som påvirker dagens samfunnsutvikling og mennesker i et lokalsamfunn. Tidligere gjennomført bachelor i folkehelsearbeid hadde gitt meg forståelse for hvor viktig planlegging er for å tilrettelegge tiltak som kan ivareta sosiale og kulturelle forhold i nabolag, nærmiljø eller en by. Siden jeg engasjerer meg for denne tematikken, var jeg ikke i tvil om at det var riktig å velge bachelorprogrammet i samfunnsplanlegging og kommunikasjon.

Hva er det beste med studiet?

Det beste med studiet er at man får en tverrfaglig kompetanse, som innebærer at man får en helhetlig forståelse av hvordan planlegging og samfunnsutvikling innen ulike fagfelt henger sammen. Dette betyr igjen at man kan ha ulike samfunnsvitenskapelige interesser og engasjement, for eksempel innen økonomi, innovasjon, miljø eller folkehelse. Jeg ser på det som vektlegges i studiet som meningsfylt og lærerikt. Det handler om å undersøke og drøfte ulike problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling, og hvordan ulike fagdisipliner kan samarbeide for å få til  slik utvikling. Jeg anser det også som svært nyttig å lære om ulike tilnærminger knyttet til samarbeid og kommunikasjonen mellom offentlige, private eller frivillige aktører i planprosesser.

Hva er det mest utfordrende med studiet?

Det mest utfordrende ved studiet har vært å få helhetlig forståelsen for de fagområdene som jeg ikke interesserer meg så mye for, spesielt ved oppstarten. Samtidig ser jeg nå, i ettertid, verdien av å ha fått kompetansen disse fagområdene har gitt, blant annet har jeg fått bedre forståelse for hvilken påvirkningskraft ulike drivkrefter har i samfunnet.

Jeg har også erfart at det å bruke flere timer på å sitte i ro og lese for meg selv, til tider har vært vanskelig; spesielt i eksamensperioden. Her merker jeg hvor viktig det har vært å ha studievenner rundt meg og å kunne diskutere emnene og øve med andre før eksamen.

Hvordan opplever du det sosiale rundt studiet?

Jeg har opplevd det sosiale rundt studiet som svært positivt. I fadderuka ved studiestart har jeg erfart at det er et stort fokus på å bli kjent, gjennom sosiale treff og aktiviteter. Å være åpen og mottagelig for å snakke sammen, og å bli kjent med ukjente, enten om det er medstudenter eller faddere mener jeg har vært en generell innstilling blant de jeg har vært i gruppe med. Dette har også gitt grunnlag for bekjentskap i studiehverdagen og vært avgjørende for min trivsel og trygghet ved universitet, og ikke minst tilhørighet og engasjement i studiet.

Hvordan vil du beskrive UiA og det å være student på Campus Kristiansand?

I løpet av de fire årene jeg har studert på UiA i Kristiansand, har jeg vært fornøyd med det universitetet har å tilby, særlig når det kommer til kaféene, kiosken og den utmerkede kantinen. Det er dessuten godt tilrettelagt for møteplasser, hvor studentene kan treffes for å ta en pause, eller sitte i grupper rundt et bord å studere. Man har også mulighet til å kjøpe pensumbøker i bokhandelen, eller låne bøker gjennom biblioteket på campus. Jeg mener at man er avhengig av slike tilbud når man er student. Utvalget er stort, og jeg har sjelden opplevd å ikke få tak i det jeg trenger.

Jeg opplever lærerne og foreleserne på UiA som svært profesjonelle, med stort engasjement og omsorg for studentene. De har vært viktige støttespillere når jeg har møtt på utfordringer med emnene eller eksamen underveis.

Har du noen spesielle minner fra undervisningen?

Det som har gjort undervisningen spesiell for meg er at den har vært veldig variert. Jeg opplever at vi har fått en reell mulighet til å komme i kontakt med aktører fra ulike bedrifter eller planaktører i kommunen. Dette mener jeg har sammenheng med at vi har hatt engasjerte lærere som har invitert dem som gjesteforelesere i undervisningen. Samtidig er det lagt opp til gruppearbeid, noe jeg synes har vært veldig positivt, fordi en stor del av samfunnsplanleggingen handler om å samarbeide og utvikle løsninger sammen med andre.

Hva kan du tenke deg å jobbe med i fremtiden?

Jeg tror at samfunnsplanleggere vil få en sentral rolle i å bidra til positiv og bærekraftig framtidsutvikling. For mitt eget vedkommende ser jeg på grensesnittet folkehelse og samfunnsplanlegging som et relevant arbeidsfelt. Disse områdene er viktig for å kunne ivareta sosiale forhold og  fremme enkeltmenneskers behov og livskvalitet. Jeg vil aller helst jobbe med å inkludere lokale innbyggere og deres initiativ i arbeid med planprosesser ved by- og stedsutvikling.

Tips til nye studenter? 

  1. Finn tidlig i studieløpet ut hva som er dine personlige behov og potensielle utfordringer og lytt til dem. Dette høres kanskje klisjéaktig ut, men for å oppnå medgang må man også tåle å møte motgang. Dette er selvfølgelig individuelt, men jeg mener det er klokt å lytte til egne behov og lære å stå i utfordringene når de kommer. Dette er nødvendig for å kunne håndtere ulike situasjoner man havner i på best mulig måte.  
  2. Bruk menneskene du har rundt deg for alt det er verdt, men med skjønn. Det er viktig å kunne spørre om råd, og kunne diskutere fag, enten med en medstudent, en foreleser eller et familiemedlem. For egen del har jeg har innhentet mye kunnskap på denne måten i løpet av studietiden. Gode samtalepartnere er gull verdt, enten det dreier seg om fag eller andre ting!
  3.  Prøv så godt du kan å lese jevnt over hele semesteret. Dette vil gi deg bedre oversikt og forståelse for faget når eksamensperioden nærmer seg. Dersom dette vanskelig lar seg gjøre, kan man inngå avtaler med medstudenter om å dele opp pensum og lese hver sine kapitler for deretter å diskutere innholdet med hverandre. På denne måten kan faget også oppleves mer overkommelig og mer motiverende å forstå.
  4.  Finn en balanse mellom fritid og studium. For meg handlet ikke studietiden bare om å være på universitet og å lese fag. Å være med venner, ha en deltidsjobb, drive med aktiviteter eller slappe av er også viktig for å kunne ha overskudd til studiehverdagen, spesielt i perioder hvor engasjementet og motivasjonen ikke er på topp.