Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Med fokus på barnets beste

En av grunnene til at jeg valgte å studere barnevern er fordi jeg synes det virket veldig interessant og spennende. Jeg ønsker å ha en arbeidshverdag med stor variasjon, og i tillegg mulighet til å hjelpe vanskeligstilte familier og barn. Jeg ønsker å gjøre den forskjellen, og være den tryggheten barn og unge trenger.

Hanne Torill Birkeland

Barnevern, femårig master

Navn: Hanne Torill Birkeland
Studium: Barnevern
Fra: Egersund

Hvorfor valgte du dette studiet?

I utgangspunktet finnes det to grunner til at jeg valgte barnevern. Den første er fordi jeg synes det virket veldig interessant og spennende, og jeg ønsker å ha en arbeidshverdag med stor variasjon, og i tillegg mulighet til å hjelpe vanskeligstilte familier og barn. Jeg ønsker å gjøre den forskjellen, og være den tryggheten barn og unge trenger. I tillegg har jeg to fantastiske damer i familien som jobber i barnevernet som jeg kanskje har blitt litt påvirket av ut fra det de har fortalt om jobben sin. Jeg har alltid vært en person som liker å hjelpe andre, men studier som for eksempel lærer, sykepleier og lignende har ikke vært fristende for meg. Da jeg så at UiA kunne tilby et femårig masterstudium i barnevern, var valget tatt for min del.

Hvordan foregår undervisningen?

Nå i koronatider har det meste av undervisningen foregått digitalt. I starten av studiet hadde foreleserne i barnevernfagene et stort fokus på å la alle bli kjent med hverandre, og å skape et godt klassemiljø. I tillegg til vanlig undervisning i de ulike fagene har vi også mentorgrupper og rød tråd-samlinger. Klassen er delt inn i grupper på omtrent 6-8 studenter per mentorgruppe, i tillegg til to veiledere og en barnevernproff. Barnevernproffen er en person med historikk fra barnevernet, som deltar for å svare på spørsmål og veilede oss studentene. I mentorgruppene diskuterer vi fag, artikler, gjør ulike oppgaver rettet mot barnevern og lignende. I rød tråd-samlingene blir vi bedre kjent med hverandre, og gjør ulike øvelser og oppgaver som er relevant for faget.

I første semester hadde vi praksis i tre uker. En uke i Bufetat (statlig barnevern)  og to uker i kommunalt barnevern. Der fikk vi se hvordan de er bygd opp, og hvilke saker Bufetat jobber med kontra kommunalt barnevern. I kommunalt barnevern fikk vi bli med på møter og gjennomgang av saker, noe som var utrolig spennende og gjorde at vi tidlig i studiet fikk brukt teorien litt i praksis.

Foreleserne har et stort fokus på at studentene skal trives i klassen, og legger opp undervisningen på en slik måte at det er gøy å møte opp og at læringen blir enklere.

Hvordan opplever du studietiden din ved UiA?

Jeg opplever det å være student på UiA veldig bra. Selve universitetet er stort og har flere muligheter for å sitte på skolen utenom undervisning for å lese pensum. Skolen har også et stort fokus på smittevern med oppmerkede plasser, egne trivselsvakter som passer på at alle studenter og ansatte holder avstand og spriter hendene sine. Dette bidrar til å skape et trygt studiemiljø med tanke på smittevern.

Klassen på barnevernstudiet er ikke stor, så muligheten for å bli kjent med medstudenter og skape et godt klassemiljø er bedre. Foreleserne på studiet hadde også de første ukene etter oppstart stort fokus på å la oss bli kjent med hverandre. Ettersom mye av undervisningen er digital, er det fortsatt gode muligheter til å sitte sammen i kollokviegrupper på campus. Studiet har god variasjon i forelesninger, oppgaver og praksis.

Det finnes flere studentorganisasjoner som det går an til å bli medlem i, i tillegg til et kjempefint treningssenter rett ved campus for dere som liker å trene.

Hva er det viktigste du har lært hittil?

Det viktigste jeg har lært hittil er fokuset på barnets beste i all saksbehandling. Dette er et av de viktigste prinsippene til barnevernet, og noe alle som jobber i barnevernet og med barn ellers, skal ha i bakhodet.

Hvilke karrieremuligheter har du etter studiene?

Karrieremulighetene etter fullført studium er mange. Det er enda ikke kommet noe yrkestittel på oss som ferdigutdannet ettersom studiet er såpass nytt, men det vil mest sannsynlig ikke ha noen begrensning på arbeidsmulighetene våre. Med master i barnevern kan man jobbe i barnevernet, både statlig og kommunalt, institusjoner, skoler, barnehager, boliger m.m.

Hva er drømmejobben din?

Drømmejobben min etter jeg er ferdigutdannet er å enten jobbe i avdeling med spebarn og småbarn i kommunalt barnevern, eller i ungdomsfengsel for å hjelpe disse ungdommene å komme seg på beina igjen og finne tilbake til sine gode sider.

Tips til studenter

Les deg opp på de ulike studiene som frister for deg. Les studentintervjuer for å få et innblikk i studenthverdagen. Det finnes også «unibuddys» som er studenter fra hvert studium som er tilgjengelig for å svare på spørsmålene dine dersom du skulle ha noen. Det kan også være en idé å sjekke karrieremuligheter og fagene som studiet inneholder. I tillegg er det mulighet for å sende mail til studieveiledere som står oppført på studiets nettside for å få mer informasjon.