Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Masterstudium som speiler samfunnet

Karianne Zachariassen (portrettfoto)

Masterstudiet er basert på et samarbeid mellom sosiologi og sosialt arbeid. Jeg synes en slik kombinert master speiler samfunnet godt i dag. Det er mer samarbeid fordi vi er fra ulike fagtradisjoner, har ulik kunnskap og må ha en større dialog når vi skal ha gruppearbeid og skal gjøre ting sammen.

Karianne Zachariassen

Student på masterprogram i sosiologi og sosialt arbeid

Hva handler studiet om?

Vi har en del fag som handler om styringsmekanismer i samfunnet, og hvordan det påvirker grupper av mennesker og nasjoner. Det er viktig for å forstå hvordan samfunnet fungerer i dag. Jeg synes at jeg har fått større innblikk i dette.

Jeg har også lært mye om hvordan tekster i samfunnet fra ulike organisasjoner og etater virker inn på hvordan vi forstår og gjør ting.

Masterstudiet er basert på et samarbeid mellom sosiologi og sosialt arbeid. Jeg synes en slik kombinert master speiler samfunnet godt i dag. Det er mer samarbeid fordi vi er fra ulike fagtradisjoner, har ulik kunnskap og må ha en større dialog når vi skal ha gruppearbeid og skal gjøre ting sammen. Hadde det bare vært sosiologi hadde jeg nok hatt på meg noen «briller», og så hadde verden sett slik ut. Nå blir jeg utfordret på en annen måte, og synes jeg har lært mer.

De personene jeg har møtt gjennom masterstudiet har gitt meg et større globalt perspektiv. Jeg ser hvordan ulike kontekster nasjonalt og globalt påvirker hvordan vi tenker og gjør ting.

Hvordan opplever du studietiden din ved UiA?

Det er dyktige fagfolk her som er flinke til å formidle. De viser at de har stor kunnskap. De er også lett tilgjengelige, det er jeg ikke vant til fra der jeg studerte tidligere. Å kunne gå inn på kontoret og ta en prat har mye å si for motivasjonen og det faglige utbyttet.

Som tillitsvalgt opplever jeg at hele fakultetet tar oss på alvor. Vi blir hørt, vi får tilbakemeldinger og det skjer noe kontinuerlig.

Er du klar for arbeidslivet?

Jeg har arbeidserfaring, masterprogrammet har gitt meg innsikt i hvordan det var i arbeidslivet før og nå. Nå er det mye mer samarbeidsorientert, og det kommer godt frem i masteren. Det er verdifullt å kunne mye om samarbeid når vi skal ut i arbeidslivet.