Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Marte Rokstad

Jeg har bare positive ting å si om studiet. Det er utrolig gøy og givende, og det har gitt meg både gode venner og god faglig utvikling. Men hvis jeg skal peke på én ting ved selve studiet som virkelig har truffet meg, så er det foreleserne. De er svært faglig dyktige og holder forelesninger og seminarer som både er nyttige og engasjerende. I tillegg trenger man aldri å være redd for å stille dem spørsmål dersom det er noe man lurer på.

Marte Rokstad

Student

Navn: Marte Rokstad
Studier: Bachelor i historie (UiA)
Hjemsted: Grimstad

Hvorfor valgte du studiet?  

Jeg valgte å studere historie fordi dette er noe som alltid har interessert meg, og fordi det riktige valget for meg var å velge et studium jeg virkelig brenner for. Jeg ønsket også et studium som kunne gi meg en bred kompetanse og en spennende studiehverdag. Spesielt interessant synes jeg det var at historie gir en viktig innsikt i fortidens mennesker og samfunn, men også i hvorfor verden er som den er i dag. Man må se bakover i tid for å kunne forstå nåtiden og hvordan og hvorfor den er blitt som den er blitt. 

Grunnen til at jeg valgte historie på akkurat UiA er at jeg hadde hørt masse positivt om foreleserne på historiestudiet og om studiemiljøet her. Og begge deler har virkelig levd opp til forventningene! 

 

Hva lærer du? 

Man lærer selvfølgelig masse realhistorie, helt fra menneskets opprinnelse til i dag. Dette omfatter norsk historie, men også internasjonal og global historie, og gir en bred kunnskap som ikke minst er nyttig når man skal spisse seg inn på en problemstilling til bacheloroppgaven. Og i løpet av studietiden kan man velge fordypningsemner, slik at man har muligheten til å skaffe seg mer kunnskap innen de delene av historiefaget man er ekstra interessert i. Velger man for eksempel emnet Uses and Abuses of History, lærer man om hvordan historie kan brukes og misbrukes. Historie handler nemlig ikke bare om fortiden, men også om hvordan fortiden senere har blir brukt.  

Men ikke minst lærer man hvordan man skal bruke denne kunnskapen ved at man ser sammenhenger, trekker linjer og prøver å forstå hvordan og hvorfor noe skjedde. Man lærer å drøfte, analysere og tenke kritisk. I tillegg lærer man om kildekritikk og hvordan man skal stille seg kritiske til historiske kilder. Dette er uvurderlige egenskaper man kan ta med seg i arbeidslivet uansett hva slags yrke man ender opp med.  

 

Hva er det beste med studiet? 

Jeg har bare positive ting å si om studiet. Det er utrolig gøy og givende, og det har gitt meg både gode venner og god faglig utvikling. Men hvis jeg skal peke på én ting ved selve studiet som virkelig har truffet meg, så er det foreleserne. De er svært faglig dyktige og holder forelesninger og seminarer som både er nyttige og engasjerende. I tillegg trenger man aldri å være redd for å stille dem spørsmål dersom det er noe man lurer på.  

 

Hvordan er studiemiljøet? 

Jeg er veldig fornøyd med studiemiljøet, og liker godt at det er så mange forskjellige personligheter som studerer historie. I fadderuka var folk veldig åpne og interessert i å bli kjent med hverandre, noe som gjorde det lettere å ta kontakt med andre. Mentorgrupper og seminarer bidrar dessuten til at man kan møte flere studenter og utvide nettverket sitt. 

 

Hva vil du jobbe med når du er ferdig? 

Før jeg skal ut i arbeid skal jeg ta en master i historie, men målet er å kunne jobbe innen akademia.