Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Man kan aldri tilegne seg nok kunnskap

Marte Håvåg Mæhlum (foto)

De erfaringene jeg fikk fra praksisoppholdet mitt hos By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune bekrefter at jeg er på riktig studium. Jeg vil jobbe med byutvikling og planlegging.

Marte Håvåg Mæhlum

Student på Global utvikling og samfunnsplanlegging

Hvorfor valgte du dette studiet?

Det er kanskje ikke tilstrekkelig å svare at jeg ville vekk fra regnbyen Bergen. For fem år siden ville jeg også oppleve en ny by hvor jeg kunne stå på egne bein og skape et nytt nettverk. Valget falt på solrike Kristiansand og en bachelorgrad i statsvitenskap. Etter tre år i et fantastisk studiemiljø trivdes jeg såpass godt at jeg valgte å studere videre på UiA. Jeg valgte Global utvikling og samfunnsplanlegging fordi jeg ønsket en mer spesifikk fordypning i et studie. Siden jeg har interesse for og er engasjert i samfunnet, politikk og utvikling ønsket jeg å fordype meg i byutvikling og planlegging og hvordan slike prosesser stadig endres. Et ekstra pluss var det å høre at en slik tverrfaglig master innen samfunnsplanlegging er ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Hvordan foregår undervisningen? 

På dette masterprogrammet er det et bredt spekter av ulike undervisningsformer. Jeg har fått utfordret meg i skriftlig og muntlige presentasjoner, både på engelsk og norsk. Det forventes at vi stiller forberedt til forelesning eller nettdiskusjonsforumet. Mye av undervisningen går ut på å utfordre sin analytiske kompetanse ved å ta i bruk diskusjon og deltakelse. Fagene som har vært på campus har hovedsakelig vært case-baserte med mye gruppearbeid. Casene går ofte ut på å identifisere utfordringer som planlegging står overfor i dagens samfunn, for å deretter komme med løsninger basert på teorier og metoder vi har lært på studiet. Gode samarbeidsevner i gruppearbeidet bidro også til at vi fikk et godt og sosialt klassemiljø. Med de nettbaserte fagene har man muligheten til å få undervisning hjemme i sofaen, i en annen by eller et annet land. Med andre ord er det kun deg selv som setter grenser, og det gjør undervisningsmetoden fleksibel og unik.

Mastereprogrammet legger også opp til å ta enten valgfag eller praksisopphold. Jeg var så heldig å få tildelt praktkantstilling hos By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune. Praksisopphold er noe jeg vil oppfordre en hver student til å søke på. Det er en mulighet til å lære hvordan man skal anvende teorier og kunnskap i praksis. Dette syntes jeg har bidratt til å danne et virkelighetsbilde av hvilke arbeidsplasser som kan være relevant for min studiekompetanse. I tillegg tilegnet jeg meg mye ny kunnskap fra praksisoppholdet mitt. Jeg tror også man stiller sterkere med flere egne erfaringer og at praksisoppholdet kan virke positivt på CV'en, samt på jobbintervjuer i fremtiden.

Hvordan opplever du studietiden din ved UiA?

Jeg er nå på mitt femte år på UiA og studietiden min har vært både utfordrende, engasjerende og sosial. Med andre ord har jeg en positiv opplevelse av å studere på UiA. På vår master har vi hatt flere professorer som er dyktig på å utfordre og motivere oss studenter. Dette var også en av årsakene til at jeg fortsatte på UiA og begynte på en masteren her. Jeg har også vært heldig og har fått dra på flere utenlandsopphold hvor jeg har etablert nye nettverk utenfor Norges grenser. Jeg var på utveksling i Argentina, Buenos Aires, hvor jeg fikk lære om nye kulturer, steder og ikke minst et nytt kontinent. Jeg fikk også kunnskaper i spansk og venner for livet. I tillegg fikk jeg også muligheten til å skrive bacheloroppgaven min i Kenya. Dette var i samarbeid med veiledere fra utviklingsstudier. På masteren har vi hatt en studietur til København der vi besøkte ulike planleggere som arbeidet med byplanlegging og samfunnsutvikling. Her fikk vi et godt innblikk i samfunnsplanleggernes arbeidsdag og hvordan de jobber for å planlegge/konstruere bydeler. Jeg vil definitivt anbefale alle å reise på utveksling om muligheten er der. Da etablerer man nye nettverk og relasjoner, samt at man får en helt annen forståelse av kulturer. I tillegg knyttes det sterke relasjoner. Jeg har fortsatt god kontakt med mine venner fra Kenya, Argentina og andre land den dag i dag.  

Dersom du ikke ønsker å reise på utenlandsopphold har UiA en masse sosiale aktiviteter å tilby. Det er noe for enhver smak, avhengig av hvordan du liker å disponere fritiden din. Studiemiljøet på UiA er svært bra, da universitetet ikke er for stort og det gjør at det er muligheter for å bli kjent med studenter på andre studier.

Hva er det viktigste du har lært hittil?

Det positive med å være student på denne tverrfaglige masteren er at man aldri kan tilegne seg nok kunnskap. Akkurat som samfunnsutviklingen er dens kunnskap og teorier stadig under endring. Jeg ønsker aldri å slutte å lære, tilegne meg mer informasjon og kunnskap rundt det jeg ønsker å arbeide med. Det er aldri en konklusjon eller et svar som er riktig når man diskuterer samfunnsplanlegging.

Jeg fikk masse kunnskap og erfaringer under praksisoppholdet mitt. Samfunnet er under stadig endring. Når en skal planlegge for samfunnet er det også viktig å se det fra et virkelighetsbilde og ikke bare fra pensumbøkene. Denne lærdommen ville jeg aldri vært foruten da praksisplassen viste meg hva jeg ønsker å jobbe med i fremtiden, samt hvilket tema jeg skulle skrive masteroppgave om.

Hva er drømmejobben din?

De erfaringene jeg fikk fra praksisoppholdet mitt hos By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune bekrefter at jeg er på riktig studium Jeg vil jobbe med byutvikling og planlegging. Slike planleggingsprosesser byr på utfordringer og muligheter, de varierer fra sted til sted og de er stadig under utvikling – og det gjør dette spennende å studere. Jeg drømmer derfor om å jobbe med byplanlegging og byutvikling, i både privat og offentlig sektor, og da spesielt en arbeidsplass som arbeider aktivt med klimaproblematikken og hvordan gjøre byer mer robuste og bærekraftige i fremtiden. 

Tips til studenter

Skap nettverk! Engasjer deg allerede i fadderuken. Da møter du mennesker som er i samme situasjon som deg og dette kan bidra til et godt og sosialt samarbeidsnettverk blant dine studiekamerater.

Ta imot de mulighetene du blir gitt på studiet. Dette kan være utveksling, praksisopphold, studieturer eller annet engasjement. Ikke bare skaper det erfaringer, men det gir deg også unike kvalifikasjoner når du skal søke jobb senere.

Studietiden er en svært viktig del av livet ditt. Velg et studiet du brenner for eller er nysgjerrig på. Da vil det bli lettere å danne grunnlaget for motivasjon og engasjement. Og dette kan hjelpe deg godt på vei for å gjennomføre målene dine. Til slutt vil jeg oppfordre dere til å ha det gøy. Studietiden er ikke bare alvor, men en unik reise som skal nytes til det fulle!