Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Man blir ikke bare bedre på å spille, men også på å lytte

Det er bra at det er så mye fokus på å utøve, det er derfor jeg ønsket å ta faglærerutdanning akkurat på UiA.

Solveig Nyhus

Student på bachelor i faglærer i rytmisk musikk

Hva har du studert og når?

Jeg går andre året på bachelor i faglærer i rytmisk musikk med trommer som hovedinstrument.

Hva har studiet betydd for deg?

Mens man studerer her har man en unik anledning til å kunne vie all tiden sin til å jobbe med musikk og utvikle seg på mange områder. Man har mulighet til å teste mye forskjellig, både med tanke på stilarter, men også å jobbe med f.eks. produksjon, arrangering, komponering, teori, gehør. Man får utfordre seg innen trygge rammer og lære veldig mange nyttige ferdigheter. Det har hjulpet meg til å bli tryggere på hva jeg har lyst til å jobbe med.

Videre syns jeg det er bra at det er så mye fokus på å utøve, det er derfor jeg ønsket å ta faglærerutdanning akkurat på UiA. Man får mye erfaring med å spille, men jeg er også glad for å få erfaring med å jobbe som trommelærer på en av de mange musikkskolene i byen, i tillegg til erfaring gjennom praksis.

Hva har studentmiljøet betydd for deg?

Alle prosjektene jeg spiller i nå har i en eller annen grad tilknytning til universitetet. Man har samspilltimer som en del av undervisningen, men det meste av samspillet foregår jo utenom undervisningen i prosjekter sammen med andre studenter.

På musikkstudiet kommer man veldig tett på hverandre og man er avhengig av hverandre. Det er et veldig godt og positivt miljø. Jeg har et inntrykk av at folk heier på hverandre.

Hva er det viktigste du har lært fra studietiden?

Det er vanskelig å trekke fram bare én ting. Jeg er jo fortsatt midt inni en læringsprosess, men har lært mye om musikk og musikalitet, både på mitt eget instrument, men også mer generelt. Man blir ikke bare bedre på å spille, men også på å lytte. Også blir man forberedt på å være mer selvdreven og å vite hva man burde øve på.

Noe annet veldig viktig jeg har lært er å planlegge hverdagen og ha gode rutiner rundt egenøving, bandøvinger, jobb som trommelærer og alt annet som må gjøres i løpet av uka.

Og ikke minst har jeg lært viktigheten av å jobbe hardt.