0
Hopp til hovedinnhold

Landet på helsevitenskap

Thomas Westergren, foto.

– Masteren utviklet horisonten min både sosialt og faglig. Lærekreftene på fakultetet er utrolig rause og inkluderende, og å komme tilbake til skolebenken ble en super opplevelse.

Thomas Westergren

Tidligere student

– En utfordring innen sykepleie er at det blir sett på som et tradisjonelt kvinneyrke og at vi sliter med stereotype oppfatninger. Men også helsevesenet trenger først og fremst de beste folkene, sier Thomas.

– Utfordrende, vanskelig og tøff jobb

Til daglig er han engasjert som prosjektleder i Fritt Valg, der målet er å bidra til en bedre kjønnsbalanse i yrkeslivet på Agder. Dette er et tema som virkelig engasjerer Thomas, og han oppfordrer andre menn til å satse på helsefag.

– Å være sykepleier er en utfordrende, vanskelig og tøff jobb, men det er også en god karrieremulighet. Det er en glimrende sjanse til å bruke seg selv til noe viktig og utfordrende.

Selv mener han at utdannelsen har gitt ham et godt utgangspunkt.

– Sykepleierutdanning gir bred kunnskap som er nyttig i flere sammenhenger. Sykepleiere er vant til å ha mange baller i lufta, og har mye trening i å forholde seg til mange mennesker på en gang, forteller Thomas.

– Mastergrad utvidet horisonten

Etter endt sykepleierutdanning, jobbet Thomas syv år som sykepleier ved barneavdelinger i Oslo og Kristiansand, før han valgte å gjennoppta studiene, og ta en master ved UiA.

– Å knytte sammen praksis og forskning er det ultimate sykepleierfaglig. Noen har innvendinger mot at en master er teoretisk, siden sykepleie er et praktisk yrke, men i det moderne, høyteknologiske helsevesenet er det bom å tro at ikke sykepleieryrket er teoretisk. Det er et fagfelt som er i stadig endring, og flere burde ha tatt en mastergrad for å sikre kvaliteten innen helsevesenet, mener Thomas.

– Masteren utviklet horisonten min både sosialt og faglig. Lærekreftene på fakultetet er utrolig rause og inkluderende, og å komme tilbake til skolebenken ble en super opplevelse. Drømmen er å kunne forske videre på et prosjekt som kan bety noe for pasienter, pårørende og samfunnet. Helsevesenet er en stor sektor og en enorm utviklingsarena, slår han fast.