Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Kunsten er viktig for vår forståelse av verden

Vårin Christensen Traaholt (portrettfoto)

Det er behov for å tilgjengeliggjøre kunst for folk, og jeg vil gjerne bidra til det.

Vårin Christensen Traaholt

Student på master i kunstfag

Nav: Vårin Christensen Traaholt
Studium: Kunstfag, masterprogram
Fra: Kristiansand

Hvorfor valgte du dette studiet?

Fordi studiet vektlegger formidlingsdelen av kunstfaget. Jeg vil verken bli lærer eller kunstner, men kunstformidling passer meg ypperlig. Kunsten er viktig for vår forståelse av verden, samtidig som mange opplever kunsten som fjern og uangripelig. Det er behov for å tilgjengeliggjøre kunst for folk, og jeg vil gjerne bidra til det.

Hvordan foregår undervisningen?

Første semester jobbet vi mye med gruppeoppgaver på tvers av fag som teater, musikk og visuelle uttrykk. Det var spennende å se hva som bor i medstudentene og hvordan vi kan utfylle og lære av hverandre. I emnet kunstnerisk utviklingsarbeid fordypet jeg meg i et konkret formidlingsprosjekt. Jeg skapte et verk i ull og utforsket hvordan ulike utstillingssteder påvirket tolkningene av verket. Dette ble også pilotprosjektet for masteroppgaven min. 

Hva er det viktigste du har lært hittil?

Studiet har gitt meg større forståelse for kunstfeltet og et historisk overblikk. Gjennom å jobbe dedikert med prosjekter over tid har jeg utviklet nye uttrykksformer og erfart andres syn på hva som kan være relevant. Det har også vært nyttig å oppleve at et prosjekt kan utvikle seg og vokse gjennom tverrfaglige innspill.

Hvilke karrieremuligheter har du etter studiene?

Som kunstformidler kan jeg jobbe i ulike institusjoner for kunst og kultur. Jeg kan også jobbe med prosjekter i den kulturelle skolesekken. Jeg er allerede tilknyttet formidlingsgruppen på Sørlandets Kunstmuseum (SKMU), der jeg blant annet holder omvisninger.

Hva er drømmejobben din?

Drømmen er å kombinere egne kunstprosjekter med kunstformidling i SKMU som etter planen flytter og blir en del av Kunstsiloen i 2020.