Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Kunnskapen bruker jeg hver dag

– Vi trenger mer kunnskap om cannabis og behandling av avhengighet.

Ellinor Hessen-Hansen

Miljøterapeut i Utekontakten, Hamar kommune

Ellinor Hessen-Hansen jobber som utekontakt i Hamar kommune. Hun tok videreutdanningen i forebygging og behandling av cannabismisbruk i 2020.

Hvorfor valgte du din videreutdanning?

– Jeg valgte denne videreutdanningen fordi jeg jobber som utekontakt i Hamar kommune, og vi ser en økende positiv holdning til cannabisbruk blant ungdom. Dette mener jeg er bekymringsfullt. Vi jobber forebyggende, og trenger mer kunnskap om cannabis og behandling av avhengighet.
 

Hvorfor valgte du å studere ved UiA?

– Det var UiA som tilbød denne utdanningen da vi ville ta den. Jeg er selv en sørlending som har forvillet meg til Hedmarken, så det var veldig fint å få studere på «det blide sørland». Og i en travel hverdag med barn så ble dette en liten husmor-ferie. 

Hvordan var det å være student hos oss?

– Det var fint å være student på UiA. Jeg hadde mange kompetente forelesere og campus er et hyggelig sted. Kantina har god mat, og det er kort vei til byen.

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

– Jeg jobber forebyggende med ungdom, og med barn i lavinntektsfamilier. Jeg har oppfølging av enkeltungdom gjennom samtaler og hjemmebesøk.

 – Ungdom som tar kontakt med oss kan egentlig få hjelp med det de måtte ønske, og dersom vi ikke strekker til så samarbeider vi med hjelpeapparatet slik at de får riktig oppfølging. Vi har nå startet et rus-team i kommunen, der vi tilbyr urinprøver og oppfølging gjennom samtaler og lignende, for å hjelpe de som vil slutte med rus.

– Jeg jobber også med å legge til rette for barn som trenger fritidsaktiviteter. Dette gjør jeg ved å betale kontingenter og vi kjøper utstyr de trenger til den aktuelle aktiviteten. Dette er også forebyggende ved at barna får lære noe de kan ha glede av i hverdagen og få oppleve mestring og samhandling med jevnaldrende.

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

– Bevisstheten om hva cannabis er og hvorfor det er farlig for ungdom er noe jeg har med meg hver dag på jobb. Jeg møter ungdom fra 12 til 25 år, og det er viktig å ha kunnskap om hva de er opptatt av. Utekontakten har god nytte av utdannelsen vi tok.

 
Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

 – Jeg var veldig usikker på hva slags utdannelse jeg ville ta da jeg var ferdig med videregående. Jeg fikk et tilbud om å bli med et team til et nordafrikansk land en sommer, hvor vi skulle starte et nettverk og drive hjelpearbeid. Etter denne sommeren visste jeg at jeg måtte ta en utdannelse som ikke begrenset seg kun til Norge, men som jeg kunne ta med meg ut i verden.
– Jeg valgte å bli barnehagelærer, og siden har jeg tatt forskjellig videreutdanning for å få bedre og mer utfyllende kunnskap i de jobbene jeg har hatt. Denne reisen til Afrika hjalp meg å stake ut kursen til der jeg er i dag.

– Jeg giftet med og fikk tre barn, og da ble det intenst å jobbe i barnehage i tillegg, så jeg valgte å begynne å jobbe med ungdom. Dette er det jeg trives best med fortsatt.