Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Veileder i NAV

Det å være en del av samfunnsoppdraget til NAV ved å følge opp folk ut i arbeid gjør jobben seriøs og spennende, ettersom man er med på å gjøre en forskjell i menneskers liv.

Djani Husomanovic

Bachelor i statsvitenskap

Navn: Djani Husomanovic
Studium: Bachelor i statsvitenskap
Uteksaminert: 2018
Stilling: Veileder, oppfølging mot arbeid
Arbeidsgiver: NAV Larvik

Kan du beskrive arbeidsplassen din?

NAV Larvik er et lokalt NAV kontor i Larvik kommune, som har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp. NAV sin viktigste hovedoppgave er å få folk i arbeid. Lokalkontoret jeg jobber i er en offentlig etat underlagt Arbeids- og velferdsdirektoratet, og Larvik kommune.

Hvordan fikk du denne stillingen?

Før jeg ble ferdig med bacheloroppgaven fant jeg en stillingsannonse via NAV.no. Jeg hadde tidligere skrevet en gruppeoppgave om NAV i faget ORG-200, som gav meg et innblikk i hvordan NAV er organisert. Videre skrev jeg en god søknad hvor jeg begrunnet hvordan mine tidligere jobberfaringer kunne bli brukt til stillingen. Det å skrive en god søknad og bruke det du har erfart i livet opp mot hva som kan ha en relevans til stillingen, vil jeg si er en viktig faktor til hvorfor jeg ble kalt inn til intervju, selv om det var mange søkere. Da jeg ble kalt inn til intervju hadde jeg på forhånd gjort en god del research om stillingen og samfunnsoppdraget til NAV. Under selve intervjuet begrunnet jeg hvorfor de skulle ansette meg, til tross for at jeg bare var 21 år og kom rett fra universitetet. Jeg fikk vikariatet jeg søkte på, og etter fire måneder fikk jeg fast jobb.

Hvilke oppgaver har du?

Jeg jobber som veileder med oppfølging mot arbeid. En vanlig dag på arbeidsplassen er å veilede brukerne mot arbeid uavhengig av hvilken ytelse de mottar. Det å følge opp brukere, saksbehandle, avklare og samarbeide med ulike arbeidsgivere/tiltaksarrangører/fagpersoner er deler av arbeidsoppgavene. Dette innebærer en variasjon i arbeidsoppgaver, og jeg vil si at det ikke finnes en vanlig dag på jobben, ettersom enhver bruker har behov for ulik veiledning. I denne jobben er det viktig å være tilpasningsdyktig, tålmodig, robust, og åpen for å tilegne seg ny kunnskap.

Hva liker du spesielt ved jobben din?

Det jeg liker best er at jeg kan jobbe med mennesker og være med på deres utvikling. Jeg liker også at NAV sitt fagområde er så bredt og komplekst slik at det alltid vil være en læringskurve. Det å være en del av samfunnsoppdraget til NAV ved å følge opp folk ut i arbeid gjør jobben seriøs og spennende, ettersom man er med på å gjøre en forskjell i menneskers liv. Det gjør også jobben motiverende at det er varierende oppgaver, og hver enkelt bruker har forskjellige behov for oppfølging mot arbeid. Jeg vil også fremheve at det gode arbeidsmiljøet og fagmiljøet blant kollegaene og de dyktige lederne ved NAV Larvik er flere av tingene jeg liker ved jobben min.

På hvilke måter bruker du det du har lært i studiene?

Jeg vil si at bachelorgraden fra UiA er relevant ettersom studieemnene bidro til at jeg tilegnet meg ulike metoder for å forstå komplekse sammenhenger. Det å tenke kritisk, tilegne meg ulike metoder og se ting fra forskjellige perspektiver er viktige egenskaper jeg har tatt i bruk fra statsvitenskapen i den jobben jeg har som veileder ved NAV. Det å ha fordypning i offentlig styring under breddeåret av studiet gir faglig tyngde når du skal saksbehandle ulike saker opp mot et regelverk.

Hva slags annen kompetanse har du bruk for?

Annen kompetanse som er viktig i jobben jeg utfører er veiledningskompetanse, god vurderingsevne, være lærevillig, ha god formidlingsevne, tørre å ta avgjørelser, være oppdatert på arbeidsmarkedet og være selvstendig.

I hvilken grad følte du deg forberedt på arbeidslivet ved slutten av studiene?

Jeg vil si at jeg var godt forberedt på arbeidslivet ved slutten av studiene. Jeg hadde siden studiestart funnet meg en deltidsjobb ved McDonalds og dannet meg en god rutine i hvordan jeg skulle kombinere studier, deltidsjobb, trening og sosialt liv. Det å ha slike rutiner tror jeg bidro til en mykere overgang til arbeidslivet ettersom jeg var vant med å ha arbeidsrettede forpliktelser ved siden av studiene.

Hvilke faktorer har betydd mest for at havnet i denne jobben?

Oppgavesamarbeid sammen med NAV-lederen i Kristiansand om temaet Organiseringen av NAV. Arbeidserfaring ved siden av studiene, deltakelse i linjeforening, studieturer til utlandet og gode studievenner med mål om gode karakterer.

Hva har du gjort for å stå sterkere som jobbsøker?

Viktige grep jeg har gjort for å stå sterkere som jobbsøker var å ha en deltidsjobb ved siden av studiene. Jeg hadde også lederverv i den statsvitenskapelige linjeforeningen Politicus, og deltok på CV og søknadsskrivingskurs gjennom UiA. Som 21-åring brukte jeg både arbeids- og livserfaring i søknaden til å begrunne hvorfor jeg var egnet til stillingen. Jeg brukte også nettverket mitt og kontaktet arbeidsgivere etter jeg hadde søkt på ulike stillinger.

Hvilke råd har du til kommende studenter og arbeidssøkere?

Tips 1:
Jeg anbefaler nåværende studenter å delta i noen form for aktivitet ved siden av studiene. Enten det er en deltidsjobb, delta i en frivillig organisasjon eller tiltre i noen verv gjennom universitetet, vil dette si noe om deg som person til en arbeidsgiver, og du vil stille sterkere i en søknadsprosess.

Tips 2:
Det er viktig at du forstår hva slags virksomhet du søker jobb hos og hvorfor du passer nettopp der – og vis det i søknaden. Husk at generelle søknadstekster hvor en søker bare skriver om seg selv ikke overbeviser. Det er viktig å spissformulere hvorfor du passer i akkurat den stillingen du søker på, og det er viktig å skille seg ut ved å begrunne hvordan tidligere arbeidserfaring eller livserfaring kan være relevant til stillingen.