Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Underdirektør

Utdanningen gir en nyttig basiskunnskap som gir et godt grunnlag å bygge videre på, uansett hvilken retning man ønsker å spesialisere seg i etterpå.

Lene Staverløkk

Master i informasjonssystemer

Navn: Lene Staverløkk
Studium: Master i informasjonssystemer
Uteksaminert: 2009
Stilling: Underdirektør
Arbeidsgiver: Skatteetaten

Kan du beskrive virksomheten du jobber i?

Skatteetaten er en av Norges mest spennende IT-virksomheter. Vi har ansatte i alle kompetanseområder innen IT (utvikling, test, krav og behov, BI/analyse, applikasjon- og infrastruktur drift, teamledelse, prosjektledelse osv). Vi utvikler alle skattefaglige applikasjoner som brukes i Norge, og har for tiden 40 tverrfaglige utviklingsteam, der hvert team består av mellom seks og åtte personer. 

Hvordan havnet du i den stillingen du har nå?

Jeg søkte en stilling som var utlyst. Men den stillingen jeg har nå er ikke den stillingen jeg søkte på da jeg ble ansatt i 1992. Da begynte jeg å jobbe med basis drift. Etter dette har jeg byttet arbeidsoppgaver intern mange ganger (utvikler, dba, konfigurasjonsansvarlig, teamleder, prosjektleder mm).

Hvilke arbeidsoppgaver har du i hverdagen?

De siste åtte årene har jeg jobbet som leder. Og i den perioden har vi etablert en ny enhet som har hatt som mål å legge til rette for effektiv utvikling, test og drift av applikasjoner. Vi har jobbet mye med teknologivalg, utvikling av selvbetjeningsløsninger for utviklere og standardisering.

For meg som leder har oppgavene i hovedsak gått ut på å organisere arbeidet, prioritere og peke retning.  Jeg har fire teamledere som jeg snakker mye med, i tillegg har vi flere møteplasser der vi diskuterer problemstillinger og løsninger på tvers av teamene.

Vi jobber også mye med kompetansebygging og kompetansedeling utenfor egen enhet. Blant annet har vi laget opplæringspakker og møteplasser for utviklere, applikasjonsdrifter og for de som er sikkerhetsansvarlige i utviklingsteamene.

Hva liker du spesielt ved jobben din?

Jeg liker veldig godt å føle at det jeg gjør på jobb har en nytteverdi for andre, og det gjør jeg i denne jobben. I tillegg setter jeg veldig stor pris på kollegene mine som er svært dyktige, både faglig og sosialt. Det gjør at jeg kan utvikle meg både faglig og som leder.

På hvilke måter opplever du at utdanningen din har vært relevant for jobben?

Utdanningen gir en nyttig basiskunnskap som gir et godt grunnlag å bygge videre på, uansett hvilken retning man ønsker å spesialisere seg i etterpå.

Hva slags annen kompetanse mener du er viktig å ha i din stilling?

I min jobb er samarbeidsevner, det å kommunisere godt og evnen til å tenke langsiktig viktig.

I hvilken grad følte du deg forberedt på arbeidslivet ved slutten av studiene?

Jeg jobbet som operatør de siste to årene jeg studerte, og jeg hadde flere jobber som hjelpelærer/studieassistent. Operatørjobben hadde flere likhetstrekk med min første jobb, og gjorde at jeg ganske raskt kom i gang med å bidra. Hjelpelærer-erfaringen var også veldig verdifull. Både fordi jeg måtte sette meg spesielt godt inn i fagene jeg skulle være hjelpelærer i, men også fordi det å lære bort er en kompetanse jeg har hatt stor nytte av senere i arbeidslivet.

Hvilke grep har du gjort for å stå sterkere i arbeidsmarkedet?

Jeg tror at jobbene mine som hjelpelærer og operatør bidro til at jeg ble kalt inn til intervju på den stillingen jeg fikk i Skatteetaten. Det å vise initiativ og engasjement er positivt. 

Tips til nåværende studenter og dem som vurderer liknende studier?

  • Engasjer deg, søk studieassistent/hjelpelærer jobber.
  • IT er en spennende bransje, både for deg som er veldig teknisk interessert og for deg som er mer opptatt av brukerkvalitet, test og prosesser