Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Trainee

Studiene var preget av godt teamarbeid, flere presentasjoner og samarbeid med bedrifter. Alt dette er gode erfaringer som jeg tok med meg videre til arbeidslivet.

Rand Albaidaq

Trainee

Navn: Rand Albaidaq
Utdanning: Master i Informasjonssystemer, 2019 - 2021 
Ferdig utdannet: 2021
Stilling: Trainee
Arbeidsgiver: Trainee Sør

Hva er Trainee Sør?

Trainee Sør er et program for masterstudenter som ønsker å prøve ut ulike næringer og være med på å utvikle Sørlandet. Dette programmet er en unik start på yrkeskarrieren, programmet tilbyr mulighet til å jobbe i tre virksomheter, 6 måned i hver bedrift. Min første plassering er Sørlandet Sykehus, som konsulent ved teknologi og e-helse, videre skal jeg på Ergon Nordic (eid av Agder Energi), som er et nytt konsern innen fjernvarme, bioenergi og bioenergiproduksjon. Hos Ergon Nordic skal jeg jobbe med IT-tjenester, og med å bistå i å kartlegge for en felles plattform for konsernet.

Hvordan fikk du denne stillingen? 

Siden en bedriftspresentasjon på bachelorstudiet, har jeg hatt et mål om å søke Trainee Sør. Trainee Sør pleier å lyse ut stillinger to ganger i året, og når jeg holdt på min masteroppgave tenkte jeg at nå er det på tide å søke. Jeg jobbet knallhardt med å skrive en god søknad som viste motivasjon for å være trainee og lære om arbeidsmarkedet på Sørlandet, og få personlig og faglig utvikling. Utvelgelsesprosessen var først et førstegangsintervju og deretter ble kandidater valgt ut til et assesment-senter. Selv om det var en tøff prosess, var det lærerikt og endte med at jeg oppnådde drømmen: jeg fikk jobben som trainee. 

Hva slags oppgaver har du?

I min første plassering ved Sørlandet Sykehus jobber jeg innen teknologi og e-helse, og med programmet KOM (kvalitet og modernisering), et program som bidrar til økt digitalisering og innføring av ny teknologi. Arbeidsoppgavene mine er svært varierte, og varierer mellom prosjektstyring, dataanalyse, hospitering, og koordinering av pågående og framtidige digitale løsninger. Et prosjekt jeg jobber med er “Avstandsoppfølging videokonsultasjoner”. Her er målet å øke andel digitale konsultasjoner. Jeg jobber med å gjennomføre en spørreundersøkelse blant behandlere, og bearbeidelse av resultatet, samt bistå med opplæring for behandlere der det trengs, og forbedre tilrettelegging for digitale konsultasjoner i klinikkene. 

Hva liker du spesielt godt ved jobben din?

Den mest nyttige siden ved å være trainee, er at jeg får prøve meg fram og finne ut hvilke arbeidsoppgaver jeg trives med og hvilke avdelinger jeg trives best i. Det beste så langt er at jeg har begynt å bygge nettverk allerede og lærer masse fra andre traineers opplevelser fra sine arbeidsplasser. Jeg trives veldig godt med de varierte arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet, og gleder meg til å starte i en ny virksomhet hos Ergon Nordic.

På hvilke måter bruker du det du har lært i studiene?

Under studiene lærte jeg hvordan organisasjoner kan bruke IT og informasjonssystemer til å nå strategiske mål. Ved flere fag i masterprogrammet som ledelse av IS-prosjekter, organisasjonsendringer og endringsledelse, fikk jeg solid kunnskap og erfaring som var svært relevant for arbeidslivet. Studiene var preget av godt teamarbeid, flere presentasjoner og samarbeid med bedrifter. Alt dette er gode erfaringer som jeg tok med meg videre til arbeidslivet. 

I hvilken grad forberedte studiene deg til arbeidslivet?

En kan aldri bli 100% forberedt på arbeidslivet, men oppgavesamarbeid med bedriftene i studietiden har vært nyttig og lærerikt. Et eksempel er at jeg skrev min masteroppgave innen e-helse, om utfordringer ved informasjonshåndtering i digital hjemme-oppfølging. Kunnskapen og erfaringen jeg fikk fra masteroppgaven hjalp meg i stor grad til å bli forberedt for min første plassering hos nettopp Sørlandet Sykehus, hvor jeg for eksempel bisto med koordinering av pågående og fremtidige digitale hjemmetjenester. 

Har du gjort noen grep for å stå sterkere som jobbsøker?

For å være en sterk jobbsøker, brukte jeg det lille som gjorde at jeg skilte meg ut - og forsøkte å vise hvorfor de burde velge meg som trainee. Studieprogrammet master i informasjonssystemer er etterspurt i mange forskjellige bransjer, både teknisk og administrativt. Det å vise dette fram sammen med ønsket om å utforske arbeidsmarkedet, er viktige grep når man søker en stilling som denne. At jeg i tillegg er ung mor med innvandrerbakgrunn gir en samfunnsrelatert grunn til å være trainee, nemlig at jeg ønsket å være inspirasjon og motivasjonskilde for unge mødre og minoritetskvinner til å øke motivasjonen og troen på seg selv. 

Tips til nåværende studenter?

  • Engasjer deg! Det er mange muligheter som venter deg under studiene.
  • Tør å være deg selv, være fremoverlent og kaste deg ut i utfordringer.
  • Vær nysgjerrig og tør å stille spørsmål der du lurer på noe!
  • Nyt studietiden!