Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Spesialkonsulent i Kristiansand kommune

Som ansatt i det offentlige er det en stor fordel å ha kjennskap til ulike fagområder. Vi får stadig nye og interessante arbeidsoppgaver, og da er det nyttig med en breddekunnskap i bunnen.

Maren Svenning

Bachelor i samfunnsendring og kommunikasjon

Navn: Maren Svenning
Studium: Bachelor i samfunnsendring og kommunikasjon (nå Bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon)
Uteksaminert: 2012
Stilling: Spesialkonsulent i politisk og administrativt sekretariat
Arbeidsgiver: Kristiansand kommune

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

Som en del av politisk sekretariat i Kristiansand kommune får jeg prøve meg på mange spennende oppgaver. Hovedoppgaven min er å være utvalgssekretær for flere av kommunens politiske utvalg, hovedutvalg og klagenemnd. Jeg fungerer i praksis som et bindeledd mellom administrasjonen og politikerne, produserer møtedokumenter, tilrettelegger for møter og skriver protokoller. Min enhet har i tillegg det overordnede ansvaret for å gjennomføre valg i kommunen, og her jobber jeg som en del av et team hvor jeg er bemanningsansvarlig. I tillegg blir vi stadig invitert til å bidra i nye prosjekter, som for eksempel nå med kommunesammenslåingen. Det er en kompleks og krevende prosess, men også utrolig engasjerende og lærerikt.

Hvordan er det å jobbe i en kommune?

Det er veldig gøy! Å arbeide som en del av sentraladministrasjonen i en av landets største kommuner betyr at ingen dager er like. Du har tett samarbeid med både den politiske og den administrative toppledelsen, og får et unikt innblikk i alle prosessene som foregår i kommunen. Du møter mange spennende mennesker, både internt og eksternt. Og så får du mange, utrolig dyktige kolleger. Til tross for hva mange kanskje tror, er det et sterkt faglig miljø og et høyt tempo. Du kan nå langt i Kristiansand kommune, det er en arbeidsgiver som satser på sine ansatte. Et Ja-menneske med hodet på rett plass vil aldri ha lite å gjøre.

På hvilke måter opplever du at utdanningen din er relevant for jobben?

Jeg har fått en tverrfaglig kompetanse som både innebærer kunnskap om kommunikasjon og samfunnsfag, samt innblikk i offentlig politikk og administrasjon. Som ansatt i det offentlige er det en stor fordel å ha kjennskap til ulike fagområder. Som jeg nevnte tidligere, opplever vi å stadig få nye og interessante arbeidsoppgaver, og da er det nyttig å ha en breddekunnskap i bunnen. Det handler om å ha de riktige «knaggene» å henge ting på.

Hvordan fikk du denne jobben?

Jeg visste jeg ønsket å jobbe i det offentlige, så jeg hadde fulgt med om det ble lagt ut noen aktuelle stillinger. Stillingen ble utlyst via kommunens egne nettsider like før påske det året jeg skrev ferdig bacheloroppgaven min, og jeg visste med en gang at jeg måtte søke. Jeg er ikke sikker på hva som var utslagsgivende, men de som ansatte meg har senere sagt at det var en stor fordel at jeg hadde en tverrfaglig utdanning. Jeg hadde kunnskap om kommunikasjon og innbyggerdialog, om offentlig politikk og administrasjon, om samfunnsfag og samfunnsfaglige prosesser. I tillegg hadde jeg jobbet deltid i kommunen tidligere, og kjente godt til organisasjonsstrukturen. I tillegg tror jeg at personlig egnethet er viktig i alle ansettelsesprosesser. Du kan ha alle de riktige kvalifikasjonene, men likevel ikke passe til stillingen. Jeg tror de som ansatte meg så at jeg hadde en personlighet som var en god match med de jeg skulle jobbe sammen med og at jeg dermed ville være et positivt tilskudd til arbeidsmiljøet.

Hadde du som student klare tanker om hvor du ønsket å jobbe?

Ja, jeg visste allerede før jeg begynte å studere at jeg ønsket å jobbe i det offentlige. Jeg var åpen med tanke på om jeg havnet i kommune, fylke eller stat, men hjertet mitt har nok alltid banket ekstra hardt for kommunen. Mange unge, nyutdannede går glipp av mange spennende karrieremuligheter fordi de tror at det er kjedelig å jobbe i det offentlige og fordi de mangler kunnskap om hvilke muligheter som finnes i offentlig sektor. Jeg hadde et sterkt ønske å ha en meningsfull jobb hvor jeg visste at jeg jobbet for fellesskapet. At jobben i tillegg var faglig spennende og utfordrende, var også tungtveiende da jeg begynte å lete etter aktuelle stillinger.

Hvilke råd har du til studenter som vurderer å starte på samme studieprogram som deg?

• Jobb aktivt med studiene, gjør en god innsats og sett deg klare mål du kan jobbe mot. Jobb gjerne frivillig. Er det én ting som gjør seg godt på en CV, så er det det. 
• Begynn tidlig å skrive notater du kan benytte i jobbsøking, både om personlige egenskaper og hvorfor nettopp din utdanning og bakgrunn gjør at du er den beste kandidaten til jobben. 
• Om du på sikt ønsker en jobb i det offentlige, søk jobb som ekstrahjelp i kommunen eller i fylkeskommunen. Så å si alle sektorene i kommunen har stillinger som timeansatt, om det er ringehjelp i en barnehage, arbeid på fritidsklubber eller plenklipping for parkvesenet om sommeren. Dette er en gyllen mulighet til å knytte kontakter, opparbeide deg ansiennitet og få et bedre innblikk i hvordan prosesser i det offentlige fungerer.