Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Samfunnsplanlegger i Lunner kommune

Det globale perspektivet i utdanningen er noe jeg har fått positive tilbakemeldinger på i flere jobbsammenhenger

Emilie Helgesen Grud

Master i global utvikling og samfunnsplanlegging

Navn: Emilie Helgesen Grud
Studium: Bachelor i samfunnsendring og kommunikasjon, Master i global utvikling og samfunnsplanlegging
Uteksaminert: 2017
Stilling: Samfunnsplanlegger 
Arbeidsgiver: Lunner kommune og Regionrådet for Hadeland

Hvor jobber du?

Jeg jobber i Lunner kommune, som ligger på Hadeland, en 45 minutters kjøretur fra Oslo. Her jobber jeg på avdeling for Samfunn og miljø. I tillegg jobber jeg 20% i Regionrådet for Hadeland som pådriver for bærekraftig og attraktiv stedsutvikling.

Hva er dine oppgaver?

I stillingen min jobber jeg med overordnet strategisk planlegging, særlig knyttet til kommuneplanens samfunnsdel. Det vil si at jeg har et ansvar for langsiktigheten og helheten i planarbeidet, og at de ulike områder og interesser blir hørt i planarbeid. I utviklingen av f.eks. sentrumsplaner og prosesser rundt utviklingsprosjekter er det mitt ansvar å ivareta de ulike interessene som tilhører «samfunnsområdet». Det gjelder alt fra folkehelse til næringsliv og kultur. Rent praktisk jobber jeg blant annet med å skrive politiske saker, driver noe saksbehandling og arrangerer møter og workshops med innbyggerne. Det er mye prosessarbeid, og vi går inn for å involvere innbyggerne i arbeidet vårt.

Hvordan fikk du stillingen?

Jobben fikk jeg den sommeren jeg var ferdig utdannet, ved at jeg søkte på en utlyst stilling og ble innkalt til intervju. Jeg valgte bevisst å søke meg til en mindre kommune, og var heldig som fikk jobben som såpass nyutdannet. Noe jeg har fått tilbakemeldinger på i ulike jobbsammenhenger er at det er spesielt interessant med det globale perspektivet i utdanningen, det er noe ikke alle andre har.

Hva liker du spesielt godt ved arbeidet?

Jeg liker godt det å få være med og påvirke både hvordan prosessarbeidet legges opp og hvordan vi i planarbeidet skal tilrettelegge for bestemte grupper. Dialogen vi har med både innbyggerne og initiativtakere til utviklingsprosjekter er jeg også glad i, det er en veldig sosial jobb! Til tross for at jeg er ganske ung og nyutdannet får jeg være med på mye forskjellig og jeg får muligheten til å prøve meg innen mange ulike områder.

På hvilke måter bruker du utdanningen din i jobben?

I det daglige handler det mest om den «usynlige» kompetansen, som skriveferdigheter og kommunikasjonskompetanse, samt evne til å analysere. Som nyutdannet opplevde jeg å ha et godt faglig grunnlag, men det er naturligvis ekstremt mye å lære likevel. Jeg ser at utdanningen har gitt et solid grunnlag for å forstå og lære mer. Dessuten merket jeg raskt at temaet for masteroppgaven min var veldig relevant for jobben, der skrev jeg om bruken av begrepet «bærekraft» i kommuneplanens samfunnsdel.

Som student opplevde jeg at samfunnsplanlegging ble et verktøy, en måte å ta i bruk kunnskapen om samfunnet på. Mens jeg etter bachelor hadde lært mye teoretisk om samfunnet, fikk jeg på master i samfunnsplanlegging mulighet til å omsette denne kunnskapen til praktisk bruk i virkeligheten.

Hvordan opplevde du overgangen mellom studentlivet og arbeidslivet?

For min del har det vært en positiv start på arbeidslivet, det er fint å komme ut i det praktiske liv og finne ut at en faktisk har lært noe nyttig! Det er i møte med det praktiske at en litt etter litt opplever hva en egentlig kan, og at det er ganske mye.

Hva vil du si til dem som vurderer dette studiet?

  • At det er utrolig gøy å jobbe i en kommune! Det er kanskje mange som tenker det er kjedelig, men min erfaring er at det er kjempespennende og at det er her utviklingen skjer. En får være med fra starten av i så mange spennende utviklingsprosjekter.
  • Det er lurt å utvide horisonten når du skal søke jobb. På mindre steder eller i «utkantsområder» kan det være færre om beinet, og en får ofte større ansvar og muligheter for å utfolde seg i jobben.
  • Hvis du skal ta en master vil jeg anbefale å finne et tema for oppgaven som interesserer deg, men som du ser også kan være relevant for en arbeidsgiver.