Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Regionrådgiver i Redd Barna

I studiet blir man drillet i å drøfte for og imot ulike saker, og gjennom dette utvikler man et reflektert tankesett som jeg merker jeg har med meg og bruker i ulike jobbsituasjoner.

Hannah Halvorsen

Master i statsvitenskap og ledelse

Navn: Hannah Halvorsen
Studium: Bachelor i statsvitenskap, Master i statsvitenskap og ledelse
Uteksaminert: 2017
Stilling: Regionrådgiver 
Arbeidsgiver: Redd Barna

Hva jobber du med?

Redd Barna har som hovedoppgave å jobbe for og ivareta barns rettigheter. På regionkontoret i Kristiansand er vi fire ansatte, og jeg har ansvar for aktiviteter for flyktninger som bor i mottak. Vi fokuserer særlig på fritidsaktiviteter, som er en viktig rettighet i barnekonvensjonen. Våre frivillige tar med seg barna på ulike fritidsaktiviteter, ettersom foreldrene ofte mangler ressursene til å gjøre dette selv. Min rolle er å koordinere og tilrettelegge for det frivillige arbeidet, i tillegg til å forsøke å påvirke politisk i saker som omhandler barns rettigheter. Jeg rekrutterer frivillige, og blir en form for leder for de frivillige på mitt felt.

Hva liker du spesielt godt ved jobben?

At det er veldig variert – i går møtte vi ordfører Harald Furre for å overrekke barneambassadørenes ønsker om bedre tilrettelegging for fritidsaktiviteter, i morgen arrangerer vi filmkveld om et annet viktig tema. Jeg får jobbe med noe som jeg er veldig engasjert i, jeg tenkte allerede i studietiden at jeg hadde lyst til å jobbe i en organisasjon og gjerne med barn.

Hvordan kjente du til Redd Barna fra tidligere?

Jeg var frivillig i Redd Barna mens jeg studerte, og jobbet i mottakgruppen jeg nå har ansvar for. Det var også på den bakgrunnen jeg fikk jobben, jeg ble ringt og spurt om jeg hadde lyst til å starte i stillingen – noe som var enkelt å svare ja til.

Hva kreves i en slik rolle?

Engasjement! En stor del av jobben er å motivere andre til å jobbe frivillig.
Andre viktige egenskaper er å være raus og imøtekommende i møte med alle slags folk – noen krever mer oppfølging enn andre. Så må en klare å skape tillit – en har ansvaret for kvalitetssikring av aktivitetene, og er avhengig av den tette kontakten med de frivillige.

På hvilke måter opplever du å bruke utdanningen din i jobben?

I studiet blir man drillet i å drøfte for og imot ulike saker, og gjennom dette utvikler man et reflektert tankesett som jeg merker jeg har med meg og bruker i ulike jobbsituasjoner. For eksempel i møte med omstillingsprosesser, som når mottak legges ned. Det går blant annet på en prosesstenkning med å evaluere og spørre seg: skal vi fortsette å gjøre ting på samme måten eller gjøre endringer?
Jeg har også organisasjons- og ledelsesfag som ga meg kunnskap om ulike lederstiler og hva som fungerer. Men ikke minst opplevde jeg at jeg også bygde opp viktige sider ved meg selv gjennom studiene, det ga mestringsfølelse og økt selvtillit å skrive masteroppgave, for eksempel.

Hvordan opplevde du studietiden ved UiA?

Det var først da jeg begynte å studere at jeg «fant meg selv», kanskje fordi det var et jordnært studiemiljø med rom for å være seg selv. Jeg traff så mange forskjellige folk som delte samme faglige interessen, og jeg opplevde å få venner som jeg klikket med på en helt egen måte. Studiekullet på master var ikke så stort, noe som bidro til et sterkt samhold og vennskap for livet. Ved UiA er de flinke til å tilrettelegge for sosiale arrangementer, og det er mange muligheter for å engasjere seg i organisasjonsarbeid.

Tips til nåværende og kommende studenter 

• Engasjer deg som frivillig! Det er helt avgjørende for videre jobbsøking, og samtidig en måte å få nettverk på. Det viser at du er villig til å bruke tid på andre og at du er engasjert.
• Ta studiet seriøst – gjør en innsats for å gjøre det godt. Selv om ikke karakterer alltid vektlegges like sterkt, er det noen som først "screener" på karakterer. 
• Så vil jeg slå et slag for Kristiansand! For meg er det et stort pluss at byen ikke er altfor stor. Det gjør at du ikke forsvinner i mengden, og så er det praktisk å ha alt i gåavstand. Jeg flyttet egentlig hjem til Sandnes etter studiene, men det tok ikke lang tid før jeg savnet Kristiansand – og fikk heldigvis den telefonen som ble inngangsbilletten.