Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Rådgiver ved Kompetansesenter for likestilling

Jeg har lenge drømt om å jobbe med likestilling og mot diskriminering, men at det skulle skje så raskt hadde jeg ikke trodd.

Minela Kosuta

Master i sosiologi og sosialt arbeid

Navn: Minela Kosuta
Studium: Master i sosiologi og sosialt arbeid
Uteksaminert: 2018
Stilling: Rådgiver 
Arbeidsgiver: KUN - Kompetansesenter for likestilling og mangfold 

Kan du beskrive virksomheten du jobber i?

KUN er et kompetansesenter for likestilling og mangfold som ligger i Steigen, Nordland, og har 13 ansatte. Senteret jobber med ulike prosjekter i skjæringspunktet mellom forskning og praksis.

Hvilke arbeidsoppgaver har du?

Jeg jobber som rådgiver og har ganske varierte oppgaver knyttet til både praktisk likestillingsarbeid og forskning. Vi jobber med alle diskrimineringsgrunnlag, så jeg er innom mange forskjellige prosjekter. Jeg gikk rett inn i en prosjektlederrolle for tematikken sosial kontroll, som jeg skrev masteroppgave om. Neste uke skal jeg i møte med statsråden for kunnskap og integrering og gi innspill på dette området.

Hvordan fikk du stillingen?

KUN lyser hvert år ut to masterstipend, og det var på den måten at jeg oppdaget senteret. Temaet jeg hadde valgt for masteroppgaven passet til senterets utlysning, og jeg søkte og fikk tildelt stipend. Det innebar to ukers studieopphold ved senteret. Like etter at masteroppgaven var levert i august, ble jeg headhuntet til denne stillingen. Jeg har lenge drømt om å jobbe med likestilling og mot diskriminering, men at det skulle skje så raskt hadde jeg ikke trodd.

Har du tatt noen bestemte grep for å stå sterkere i arbeidsmarkedet?

For meg har valg av masterutdanning ikke vært ut fra noen jobbstrategi, temaet likestilling er ikke akkurat noe som sikrer jobb. Jeg har heller vært drevet av å være nysgjerrig og at jeg syns faget virket spennende, og det har fungert bra for meg. Vi mennesker er jo så forskjellige, og jeg tror at hvis vi kan utvikle oss på det vi er interesserte i, så kan vi bidra i samfunnet på en unik måte.

Hva slags kompetanse har utdanningen gitt deg?

Mastergraden i sosiologi har gitt meg gode verktøy for å jobbe med samfunnsvitenskapelige problemstillinger og skjønne kompleksiteten når mennesker samhandler. Det jeg elsket med studiet, var at valget av fordypningstema var såpass åpent. Ansvaret for å velge selv og muligheten til å utvikle egne interesser gir et større eierskap til faget, og jeg ser at jeg er blitt mer selvstendig gjennom arbeidet med masteroppgaven. I tillegg har jeg fått erfaring med metoder, forskningsprosesser og forskningsformidling, noe jeg har god nytte av i jobben.

Hva har studietiden betydd for deg?

Jeg engasjerte meg mye i studietiden, og takket stort sett ja til muligheter når noen viste meg tillit. Sammenliknet med de litt eldre studentene så jeg at jeg trengte å skaffe meg erfaring, og det gjorde jeg gjennom frivillige verv og praksisopphold i studiene. Jeg var i praksis ved Agderforskning og Universitet i Agder, og ble senere ansatt som forskningsassistent, hjelpelærer og gjesteforeleser. Det er viktig å tørre å ta initiativ og utfordre seg selv, og faktisk sende søknader når anledningen byr seg. Mange er nok litt for skeptiske eller kritiske til seg selv og går glipp av noen muligheter.

Hva vil du si til dem som nå er studenter?

• Vær nysgjerrig – finn ut hva som motiverer deg! For min del var ikke det karakterer eller jobb, men et ønske om å forstå verden. 
• Hvis du får tilbud om et verv bør du tenke «de ser noe i meg» i stedet for «det klarer jeg ikke». Som studenter er vi ikke perfekte, men vi kan bidra med det vi kan.
• Bruk annerledesheten din! Jeg tror det er viktig å tenke «hva gjør meg til meg» i stedet for å prøve å passe inn i en mal. Det er ulikhet, kreativitet og moro som skaper nytenkning og driver verden frem.