Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Rådgiver samfunnsplanlegging og klima

Skriv masteroppgave om et tema du kan ønske å jobbe med! Jeg skrev oppgave om plusshus fordi jeg ønsket å jobbe med klimaspørsmål.

Amanda Lona

Master i global utvikling og samfunnsplanlegging

Navn: Amanda Lona
Studium: Bachelor i samfunnsendring og kommunikasjonGlobal utvikling og samfunnsplanlegging - spesialisering i Samfunnsplanlegging, by- og regionalutvikling
Uteksaminert: 2018
Stilling: Rådgiver plan, næring og klima
Arbeidsgiver: Hvaler kommune

Beskriv arbeidsplassen din

Hvaler er en liten øykommune utenfor Fredrikstad, med 4600 innbyggere som øker til 30 000 om sommeren når feriegjestene kommer. Avdelingen jeg jobber ved heter Areal og byggesak, i Seksjon for samfunnsutvikling. Her er vi et blandet fagmiljø med personer med bakgrunn i blant annet geofag og naturvitenskap, samt jus.

Hvilke oppgaver har du?

Arbeidet foregår i tett samarbeid med de andre i seksjonen, hvor vi bidrar fra forskjellige ståsteder. For tiden jobber jeg med en stedsanalyse, hvor jeg har ansvar for utformingen av analysen, hva vi skal ha med og hvem vi skal intervjue. I tillegg driver jeg med saksbehandling av reguleringsplaner og jeg bistår og følger med i arealplanprosesser, med henblikk på hva politikerne i Hvaler ønsker og hva fylkesmannen krever. Jeg er også med og vurderer og kommer med ideer til hvilke satsinger kommunen skal gjøre innenfor klima og klimaoppfølging.

Hvordan fikk du denne jobben?

Jeg fant jobben på finn.no, søkte på vanlig måte og ble innkalt til intervju, som jeg for øvrig ikke syns gikk så bra. De ringte meg så opp på en fredag og ba meg om å løse en case innen mandag. Løsningen likte de tydeligvis så godt at de valgte meg. Jeg tror de interesserte seg for samfunnsutviklingsperspektivet i utdanningen min og fokuset på global utvikling i en lokal kontekst. Jeg har ikke jobbet frivillig eller deltatt i studentorganisasjoner, som mange trekker frem, men jeg har jobbet i butikk ved siden av studiene.

Hvordan bruker du utdanningen din i jobben?

Jeg merker jeg har utdanningen i ryggen når jeg kommer med forslag og ideer til satsingsområder, og mange av fagene er absolutt relevante: for eksempel sted og mobilitet, samt lokal og regional utvikling. Masteren går innom flere ulike temaer, blant annet deltakelse i planleggingsprosesser og hvem man planlegger for, som jeg tar med meg i mange situasjoner. Det hadde for eksempel fungert dårlig om jeg satt for meg selv på kontoret og skrev hele stedsanalysen alene, her handler det om å få til å engasjere og involvere innbyggerne. Til sommeren skal vi i gang med en «bylab» hvor vi møter innbyggerne og får anledning til å intervjue dem. Det at masterutdanningen inneholder så mange ulike emner er nyttig fordi planleggingsarbeidet også er sammensatt, vi planlegger ikke bare for innbyggerne, unge som eldre, men også for turister/hytteeiere og klima og næring.

Hvordan var overgangen fra studier til jobb?

Jeg har kanskje fått se realiteten på nærmere hold. Etter litt tid i arbeidslivet ser jeg enda tydeligere at mye av arbeidet og utfordringen handler om å skape en felles enighet om hvilken retning vi skal gå i. Arbeidet med masteroppgaven ga meg et innblikk i hvordan en kan få politikere og innbyggere til å spille på lag, og det er nyttig. Jeg
skrev om prosessen frem mot byggingen av Horten videregående skole som et plusshus. Som ny i arbeidslivet er det jo også flere områder jeg må lese meg opp på, som ulike lover og veiledere – Plan- og bygningsloven er for eksempel viktig å ha oversikt over.

Hva liker du spesielt godt med jobben?

Det er gøy å få være med på så mye forskjellig, og inspirerende å jobbe i et tverrfaglig arbeidsmiljø. Det gjør at jeg ser en større helhet i det vi holder på med. Miljøet er også preget av unge mennesker, noe som overrasket meg litt ved kommunen. Det er fint å sitte i nærhet til kolleger som en kan kaste ball med, jeg får anledning til å være kreativ i analyse- og strategiarbeidet og jeg får være med og påvirke utviklingen! Jeg er også overrasket over hvor mange seminarer og kurs det går an å få delta på, og er glad for den muligheten for kompetanseutvikling.

Tips til nåværende studenter og kommende arbeidssøkere

• Velg praksis!
• Skriv masteroppgave om et tema du kan ønske å jobbe med. Jeg skrev oppgave om plusshus
fordi jeg ønsket å jobbe med klima.
• Det er ikke nødvendig å ha 100% match med en stillingsannonse – søk selv om du ikke
oppfyller alle kriteriene. I min stilling søkte de etter folk med erfaring, men jeg fikk den selv
om jeg manglet det.
• Ha litt is i magen, bruk masteroppgaven for alt den er verdt og vis hvem du er som person