Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Rådgiver i migrasjon

Studiet har vært en døråpner til et miljø av mennesker som er interessert i det samme som meg selv, og jeg har fått et viktig nettverk for fremtiden.

Maria Knutsdotter Langås

Bachelor i utviklingsstudier

Navn: Maria Knutsdotter Langås
Studium:  Bachelor i utviklingsstudier, MCs Conflict Prevention and Peacebuilding (Durham University)
Uteksaminert: 2014
Stilling: Rådgiver i migrasjon
Arbeidsgiver: Trondheim kommune/Røde Kors

Hvordan fikk du jobben som migrasjonsrådgiver? 

Jeg oppsøkte Kvalifiseringssenteret for innvandrere (INN) i Trondheim personlig og spurte om det var noen mulighet for å begynne å jobbe der. Tilfeldigvis var de da i prosess med å intervjue kandidater til et vikariat, og på den måten fikk jeg først et vikariat og senere søkte jeg på og fikk min nåværende stilling. Det lønner seg å ta personlig kontakt!

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

Stillingen er en samarbeidsstilling mellom Trondheim kommune og Røde Kors, og jeg har mitt daglige virke ved Trondheim Røde Kors. Mitt ansvar er knyttet til aktiviteter for flyktninger og øvrige innvandrere, som programmet Flyktningguide og turgruppen Til Topps. Jeg jobber med oppfølging av og kurs for de frivillige, og har et overordnet ansvar for drift av aktivitetene.  Til ansvaret hører det med å skrive årsrapporter, handlingsplaner, søke midler til nye prosjekter og sørge for godt samarbeid og kommunikasjon mellom INN og Røde Kors.

Hvordan passer utviklingsstudiet for denne type jobb?

En av grunnene til at jeg begynte på Bachelor i utviklingsstudier var at jeg ønsket å jobbe i en ideell organisasjon, gjerne internasjonalt. Jeg var interessert i internasjonale spørsmål, og så at studiet fokuserte på og ga mulighet for utenlandserfaring fra ikke-vestlige land. Det var også en bred, tverrfaglig grad som ga et godt innblikk i feltet og som førte meg videre til masterstudiet i Durham.
Etter masterstudiet fikk jeg en praktikantstilling ved ambassaden i Colombo, Sri Lanka. Både studieturen til Tanzania, utvekslingsoppholdet i Sør-Afrika og feltarbeidet på Sri Lanka har gitt meg ettertraktet erfaring. I tillegg har jeg utviklet en interkulturell forståelse som er helt vesentlig for arbeidet jeg holder på med.

Hva har studietiden betydd for deg?

Studiet har vært en døråpner til et miljø av mennesker som er interessert i det samme som meg selv, og jeg har fått et nettverk som vil være viktig også for senere arbeidsliv. Gjennom studiene fikk jeg også en viktig smakebit på frivillig organisasjonsarbeid, ved å engasjere meg i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og i Redd Barna. 

Hva vet du nå som du ikke visste som student?

At karakterer er bra, men at det er vel så viktig hvem man er og hva man har gjort utenom studiet. Jeg tenkte heller ikke så mye over hvor viktig personlige egenskaper er, men nå ser jeg hvor mye det betyr å kunne samarbeide med andre. I et jobbintervju handler det jo faktisk mye om å bli likt av dem som skal jobbe sammen med deg.

Hvilke råd har du til kommende studenter ved dette programmet?

  • Vit at erfaring med organisasjonsarbeid er svært viktig for videre jobbsøking
  • Grip sjansen til å få utenlandserfaring gjennom studieprogrammet
  • Fokuser på å lære et tredje språk
  • Prøv å bli ambassadepraktikant – stå på selv om du får avslag, det er mange ambassader å søke seg til og du får god trening i søknadskriving!