Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Prosjektkoordinator ved MiRA-senteret

Hele formålet med å ta en mastergrad i sosialt arbeid var at jeg ønsket å bety noe for andre mennesker. Det at jeg brenner sånn for dette personlig gjør også at jobb og utdanning matcher, begge deler er blitt en del av meg.

Maria-Theresa Jones

Master i velferdsstudier

Navn: Maria-Theresa Jones
Studium: Master i velferdsstudier (UiA) (nå kalt Master i sosiologi og sosialt arbeid), Bachelor i samfunn, språk og kultur (Hiof), Videreutdanning i veiledning –tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå (Hioa – OsloMet). 
Uteksaminert: 2015
Stilling: Prosjektkoordinator
Arbeidsgiver MiRA-senteret

Hva er MiRA-senteret?

MiRA-Senteret for kvinner med minoritetsbakgrunn er en landsdekkende, ikke-statlig, ikke-religiøs, frivillig nettverksorganisasjon som har snart 30 års erfaring med spørsmål knyttet til likestilling og juridisk rettigheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. MiRA-senteret er drevet for og av minoritetskvinner, med ulike aktiviteter som skal fremme likestilling og aktiv samfunnsdeltakelse. Senterets fokus er også på å synliggjøre ressursene og kompetansen minoritetskvinner representerer. MiRA-Senteret er både en brobygger og støtteorganisasjon, men også en arena for utveksling av erfaring og kompetanse.

Prosjektkoordinator – hva gjør du i en slik stilling?

Jeg er ansvarlig for en del aktiviteter og kurs. Jeg tar imot kvinner som besøker senteret og gir også veiledning til noen. Som koordinator jobber jeg sammen med andre koordinatorer på senteret for å utvikle aktivitetstilbud for kvinner med minoritetsbakgrunn.

Hvordan opplever du å bruke utdanningen din i jobben?

Hele formålet med å ta en mastergrad i sosialt arbeid, var at jeg ønsket å bety noe for andre mennesker, bidra til å gi andre mennesker deres plass i samfunnet. Det at jeg brenner sånn for dette personlig gjør også at jobb og utdanning matcher, begge deler er blitt en del av meg. Jeg henter også mye kunnskap fra min egen erfaring med frivillig arbeid, det gjør at jeg klarer å se samfunnet fra et annet perspektiv. Jeg er glad for å være en del av et så kunnskapsrikt og kunnskapsskapende arbeidsmiljø på MiRA-senteret, for det har styrket min kompetanse og ressurser.

Hvordan visste du hva du ville?

Helt siden jeg var 14 år har jeg jobbet, noe som jeg tror er viktig for å få erfaring og danne seg tanker om hva en faktisk trives med og har lyst til å gjøre. Jeg valgte studiet ut fra mål og interesse og fordi det passet med det jeg hadde lyst til å jobbe med.

Hvordan var overgangen fra studier til jobb?

Som nyutdannet opplevde jeg at det var vanskelig å få jobb på Sørlandet. Mange fikk sin første mulighet gjennom bekjentskaper, noe jeg ikke hadde. Hvordan skal nyutdannede få en sjanse i arbeidslivet, når bekjentskaper styrer så mye? De som rekrutterer bør tenke over det. Etter å ha søkt flere jobber, startet jeg som fotballtrener i Søgne før jeg reiste til Østfold og fikk jobb som miljøterapeut og senere karriereveileder. Det var gjennom jobben som karriereveileder at jeg oppdaget MiRA-senteret. Jeg henvendte meg personlig til dem og spurte om de trengte folk eller om jeg kunne jobbe der frivillig, og fikk etter hvert et engasjement som senere ble til en fast stilling.

Hva tror du gjør at arbeidsgiveren din ville ansette deg?

Gjennom det midlertidige engasjementet fikk jeg en mulighet til å vise hva jeg kunne bidra med. Jeg føler jeg gjør en god jobb fordi jeg har et sterkt engasjement for det jeg gjør. Det er viktig å gjøre det du gjør til ditt eget – da blir det ikke bare en jobb, men blir en del av deg og får en helt annen betydning. Det tror jeg en arbeidsgiver merker.

Tips til studenter og jobbsøkere

• Det gjelder å stå på og søke! Du bør ikke være for kresen, nesten enhver jobb kan gi viktig erfaring og ikke minst en fot innenfor. 
• Lag din egen praksis gjennom for eksempel frivillig arbeid. Hvis ikke studiet legger opp til praksis, er det ditt eget ansvar å skaffe seg det.
• En siste oppfordring går til arbeidsgiverne: gi nyutdannede studenter mulighet til å kunne skaffe seg erfaringen som etterspørres!