Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Praktikant i FNs Koordineringsorgan for REDD+

Alexander Asheim Kyllevik

Development Management er et veldig "hands-on" studieprogram og den treningen jeg har fått i bruk av sosiale medier, skriving og metode hjelper meg til å gjøre en bedre jobb.

Alexander Asheim Kyllevik

Master i Development Management

Navn: Alexander Asheim Kyllevik
Studium: Master i Development Management
Uteksaminert: 2016
Stilling: Praktikant
Arbeidsgiver: FNs Koordineringsorgan for REDD+

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

Som praktikant i FN-systemet får man en rekke utfordrende oppgaver. En typisk arbeidsdag består gjerne av et morgenmøte med partnerorganisasjoner, datainnsamling og rapportskriving. Jeg jobber med klimaspørsmål i Sentral-Kalimantan (Borneo), og mye av arbeidet jeg legger ned er relatert til et større prosjekt for å redusere avskogingen der, med spesielt fokus på skogbranner. I forbindelse med dette er jeg ofte ute i felt og har samtaler med lokalsamfunn om deres ønsker og ideer til hvordan man kan redusere de årlige skogbrannene.

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Det er en klar sammenheng mellom studiet i Development Management og jobben man gjør på et FN-kontor som jobber med klimaspørsmål. Man møter daglig utfordringer og problemstillinger man tidligere har møtt i litteraturen på studiet. Samtidig vil det alltid være en divergens mellom hvordan ting fungerer rent praktisk og hva man opplever i felt. Det vil alltid være lokale forhold i spill og relasjoner betyr ofte langt mer enn man ser for seg gjennom pensum. Samtidig så er Development Management et veldig "hands-on" studieprogram og den treningen jeg har fått i bruk av sosiale medier, skriving og metode hjelper meg til å gjøre en bedre jobb.

Hvordan fikk du jobben du har nå?

I forbindelse med masteroppgaven min kom jeg over UNORCID/FNs koordineringsorgan for REDD+ og bestemte meg for å søke. Det var en ganske tung søknadsprosess med blant annet en "inngangseksamen". Da det er begrenset med finansieringsmuligheter måtte jeg også søke til utenriksdepartementet for å gjøre det hele økonomisk gunstig. Ettersom Development Management også er et fjernstudieprogram så kunne jeg fortsette studiet på deltid mens jeg gjennomførte praksisen. Dette viste seg riktignok å være ganske hektisk.

Hvordan var studievalget ditt?

Jeg valgte Development Management fordi jeg ønsket fleksibiliteten studiet tilbyr. Det å kunne studere hvor som helst i verden appellerte til meg da jeg var på en periode i livet mitt hvor jeg gjerne ville se litt av verden. Jeg hadde også hørt gode ting fra tidligere studenter, samtidig som jeg har en genuin interesse for utviklingsspørsmål og tverrfaglighet. Og i bunn og grunn er det slik jeg ser utviklingsstudier, et ekte tverrfaglig fagfelt hvor man er innom flere sentrale samfunnsvitenskapelige disipliner, litt naturfag, litt økonomi og litt jus.

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

Det at jeg dro til Indonesia for feltarbeid som bachelorstudent. Etter første besøket til Indonesia har jeg alltid lett etter nye muligheter for å reise tilbake igjen. Jeg snakker nå indonesisk flytende og skriver for tiden min masteroppgave basert på data samlet inn i Indonesia.

Tips til studenter

Tenk erfaring, unike egenskaper og nettverk. Disse tre tingene kan man opparbeide seg i studietiden og de tror jeg vil være avgjørende for muligheten til spennende arbeidsmuligheter (og ikke minst læringsmuligheter) i fremtiden.