Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Offentlig PhD-kandidat

Offentlig PhD gir deg enda en karrierevei, ved at du kan kombinere en ordinær jobb og et forskningsprosjekt

Kim Øvland

Master Development Management

Navn: Kim Øvland
Studium: Bachelor i økonomi og administrasjon med bredde i utviklingsstudier, Master in Development Management 
Uteksaminert: 2009
Stilling: Offentlig PhD-kandidat
Arbeidsgiver: Kristiansand kommune

Kan du forklare hva du jobber med?

Å være offentlig PhD-kandidat vil si at en er ansatt hos en offentlig virksomhet og lønnes av virksomheten og Forskningsrådet for å forske på et bestemt tema i tre år. Jeg jobber til vanlig som klima- og miljørådgiver i Kristiansand kommune, men har permisjon fra min egentlige stilling for å jobbe 100% med forskning. I denne perioden har jeg kontorplass og en veileder ved UiA, og etter de tre årene skal jeg tilbake til kommunen igjen. 

Tittelen på prosjektet mitt heter «Klimaarbeid i kommunen - utfordringer og muligheter knyttet til økt måloppnåelse». Det er en kjent sak at det lages en rekke strategier og settes mål for klimaarbeidet i offentlig sektor, og i mange tilfeller ser en at disse målene ikke nås. Jeg stiller spørsmålet om hva det er som gjør at vi ikke klarer det.

Hvordan kom prosjektet i stand?

Siden studietiden har jeg hatt sporadisk kontakt med fagmiljøet innenfor global utvikling og samfunnsplanlegging, og har blant annet undervist litt i korte perioder. Det var en av de ansatte ved instituttet som oppfordret meg til å søke på offentlig PhD-midler, jeg syns det hørtes interessant ut og i samarbeid med kommunen kom vi frem til en aktuell problemstilling. Arbeidsgiveren min i kommunen syns det var svært positivt å delta i et forskningsprosjekt på denne måten.

Hvordan er arbeidshverdagen som forsker?

Den største overgangen er nok at jeg jobber mye mer individuelt enn jeg gjør i min vanlige jobb. Jeg har høy grad av frihet og er min egen sjef, fremdriften i arbeidet mitt er kun avhengig av min egen innsats og egne avgjørelser. Arbeidet krever at en fordyper seg i et tema, tar i bruk relevante metoder og klarer å holde motivasjon og driv oppe.

Hva liker du spesielt ved å jobbe med dette?

Det å kunne fordype seg i et tema som en har både et personlig og profesjonelt forhold til er en svært privilegert situasjon å være i. Som offentlig PhD befinner en seg i skjæringsfeltet mellom praksisfeltet og forskningen. Og det er nettopp det å studere forhold som omhandler mitt eget praksisfelt som jeg syns er så inspirerende. Det gir også en trygghet å ha en jobb som en skal tilbake til, til forskjell fra de fleste andre PhD-stipendiater.

Som student, så du for deg å drive med forskning?

Nei, jeg hadde aldri noe bevisst mål om å begynne med forskning. Men jeg holdt kontakten med fagmiljøet fordi jeg jobbet innenfor en relevant sektor. Og jeg ser det som en stor fordel å ha gått denne veien, først være noen år i en «ordinær» jobb og så gå over til forskning.

Hva vil du si til studenter som ønsker en liknende karrierevei?

  • Hvis du tenker at forskning kan være mulig å drive med, har du med offentlig PhD-ordningen enda en karrierevei. Du kan starte i en jobb og likevel beholde aspirasjoner om å forske, og få muligheten til å skaffe deg nyttig bakgrunnskunnskap fra et praksisfelt før du definerer et tema.
  • Hold kontakten med fagmiljøet, det er i samarbeid at en finner gode prosjekter.