Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Kulturkonsulent og koordinator for Lyngdals ungdomsråd

Det er givende å være med og jobbe for at ungdom skal bli hørt og få påvirkningsmuligheter i samfunnet.

Marius Thoresen

Bachelor i utviklingsstudier, Master i Development Management

Navn: Marius Thoresen
Studium: Bachelor i utviklingsstudier, Master i Development Management
Uteksaminert: 2010
Stilling: Kulturkonsulent og koordinator for Lyngdals ungdomsråd
Arbeidsgiver: Lyngdal kommune

Hvordan fikk du denne stillingen?

Som nyutdannet startet jeg som barnevernsterapeut i en flerkulturell barnevernsinstitusjon, og jeg jobbet både en periode som flyktningkonsulent og senere avdelingsleder ved den nevnte institusjonen, før jeg startet i en liten stilling ved kulturhuset. Etter hvert fikk jeg flere oppgaver, og nå jobber jeg både som kulturkonsulent, koordinator for Lyngdal ungdomsråd og leder for en fritidsklubb. Jeg har ellers alltid jobbet ved siden av studiene, blant annet som miljøterapeut. Den allsidige erfaringen jeg har samlet opp har vært en viktig faktor for jobb.

Hva er dine oppgaver?

I rollen som leder for fritidsklubben for ungdom har jeg det faglige og administrative ansvaret for at alle ungdommer skal ha en god opplevelse når de er der. I tillegg er jeg en pådriver for ungdommers kulturtilbud overfor kommunen og sørge for at de blir tatt med på råd i saker som angår dem. Som kulturkonsulent er jeg saksbehandler for kultursaker, har ansvar for ulike støtteordninger og er kontaktperson for lag og foreninger.

Hva liker du spesielt ved jobben din?

Jeg liker ungdomsdelen av jobben veldig godt, det er givende å være med og se at det skjer en endring. Vårt arbeid har gitt ungdom en plass i kommunestyret, og det er gøy å oppleve at de får en større påvirkningsmulighet. Ellers er det interessant å jobbe med kulturfeltet, det er noe jeg også har personlig interesse i.

På hvilke måter opplever du at utdanningen din er relevant for jobben?

Utdanningen har gitt meg et verdisett og en måte å se verden på, og en respekt for andres perspektiver. Studiet handlet i stor grad om hvordan svake grupper kan være med og utvikle seg selv, og det er direkte overførbart til arbeid med grupper som for eksempel ungdom. Kunnskapen jeg har fra studiene om bærekraftig utvikling gjør at jeg også er opptatt av at tilbudene vi utvikler skal være noe som varer over tid og som etter hvert kan drive seg selv. Da vet jeg at det er viktig å involvere ungdommene selv. Også ledelsesfagene i studiet har kommet til nytte, og hatt betydning for at jeg har blitt ansatt som leder.

Hva slags annen kompetanse har du bruk for?

Evne til å stå på og det å kunne jobbe selvstendig er sentralt. Samtidig blir det mer og mer samarbeid, og for å bidra til godt samarbeid er det viktig at man har evnen til å akseptere andres ståsted og meninger og ikke stå for hardt på sine egne synspunkt. Det kreves også at jeg skal kunne stå og prate foran forsamlinger, så det er en fordel å trives med det. En har alt å vinne på å si ja til ting og ikke være redd for å prøve seg på nye områder, samtidig har jeg erfart at en også må kunne vite sine egne begrensninger. Det å kunne si nei og fordele ansvar er noe jeg har sett viktigheten av etter noen år i arbeidslivet.

Tips til nåværende og kommende studenter 

  • Tenk gjennom veien videre når du skal velge et studieprogram – prøv å utvikle et bevisst forhold til hvordan du ønsker å jobbe videre etter utdanningen
  • Engasjer deg utenom studiet, enten det er gjennom jobb i en relevant bedrift eller aktiviteter i lag og foreninger. Dette gir viktig supplerende erfaring i et marked hvor mange har en mastergrad, men ikke alltid erfaring.
  • Bruk mulighetene til å skaffe deg internasjonal erfaring – ved å dra på utveksling treffer du nye mennesker, lærer språk og får en viktig inngang til andre kulturer. Denne kompetansen er kjempeviktig uansett hva du studerer.