0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Konsulent i Egde Consulting

Det er gode valgmuligheter på studiet, du kan velge å gå en rent teknisk vei eller en mer samfunnsrettet vei. Bredden i utdanningen gir et godt utgangspunkt for å kunne passe inn hos mange ulike kunder.

Benjamin Gutierrez Børresen

Bachelor i IT og informasjonssystemer

Navn: Benjamin Gutierrez Børresen
Studium: Bachelor i IT og informasjonssystemer
Uteksaminert: 2018
Stilling: Konsulent
Arbeidsgiver: Egde Consulting

Kort om virksomheten

Egde Consulting er et av de ledende selskapene på Sørlandet innenfor digitale tjenester, og er spesialisert innen teknologi, rådgivning, utvikling og design. Vi har kontorer i Grimstad og Kristiansand og vi er totalt 57 ansatte.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Jeg startet i stillingen nå helt nylig, og min planlagte rolle er å være tester. Det vil si at jeg skal jobbe med både automatisk og manuell testing av allerede utviklede programmer og sider, eller teste programmer i utviklingsfasen. Som konsulent får jeg jobbe med stadig nye kunder og prøve meg innenfor ulike markeder, og det er variasjon mellom å jobbe in-house og ute hos kunder som del av deres arbeidsmiljø.

Hvordan fikk du denne jobben?

Først fikk jeg et tips fra en tidligere medstudent om at bedriften hadde noen ledige stillinger. Jeg la derfor inn en åpen søknad hos dem, og ble så innkalt til intervju. To uker etterpå fikk jeg tilbud om jobb. På det tidspunktet jobbet jeg i en annen bedrift, og denne jobben fikk jeg allerede før jeg var ferdig utdannet. Jeg opplever at markedet for oss med IT-faglig bakgrunn er svært godt, jeg fikk i løpet av den måneden jeg var på jobbjakt tilbud om 10-12 jobbintervjuer kun i Kristiansand.

Hva liker du spesielt godt med den?

Egde jobber for å være den aller beste arbeidsplassen på Sørlandet, derfor gjør de mange ting for å nå dette målet. De fokuserer på at du som ansatt skal glede deg til å komme på jobb, og gjør en innsats for å gjøre arbeidsplassen sosial. Det er sosiale samlinger minst én gang i måneden med faglig påfyll og matservering, i tillegg til turer og bedriftsidrett. Dette er noe jeg setter stor pris på. I tillegg er det stor frihet rundt arbeidstiden, ved at jeg kan jobbe inn avspasering på kveldstid og ikke bindes til en fast kjernetid på dagtid.

På hvilke måter opplever du at utdanningen din er relevant for jobben?

Utdanningen jeg har tatt er veldig relevant for jobben. Den gjør deg ikke til ekspert på noen områder, da den er veldig bred og du lærer mye forskjellig innen teknologi. Men det er også dette som gjør utdanningen så bra, da kan du litt om alt og får et godt utgangspunkt til å søke bredt. Du kan videreutvikle deg på det som jobben din går ut på, samt at du har en bakgrunn for å komme med andre synspunkter og vinklinger på jobben som en «ekspert» kanskje ikke ville hatt. Vi lærte også mye om SCRUM som arbeidsmetode og jobbet mye prosjektbasert i grupper. Dette har jeg hatt stor nytte av i arbeidslivet, hvor vi bruker denne metoden og alle jobber i grupper.

Hva vil du trekke frem som fordeler ved studieprogrammet du har gått på?

Det er gode valgmuligheter på studiet, du kan velge å gå en rent teknisk vei eller en mer samfunnsrettet vei, med fag som fokuserer mer på samfunnsperspektivene rundt teknologien. Jeg valgte fagene «IT og samfunn» og «Database», og gikk derfor litt vekk fra tanken om å drive med programmering. Ved at jeg lærte litt om alt, så jeg at jeg kunne passe inne hos forskjellige kunder.

Hva vil du si til dem vurderer å bli studere det samme?

  • Det er absolutt mulig å velge dette studiet selv om du ikke føler deg superteknisk, men har lyst til å jobbe med IT på en eller annen måte. Du kan jobbe med alt fra design av nettsider, apper, programmer og løsninger, til brukertester for å finne ut hva en kunde ønsker av et system. Men du kan også bli i stand til å lage systemene fra bunnen av.
  • Jobbmarkedet innenfor IT vokser og vokser, og denne utdanningen vil gi deg gode muligheter i markedet.