Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Kommunikasjonsrådgiver i Barnekreftforeningen

Gjennom utdanningen har man lært seg tankesett som er viktige verktøy når man jobber med kommunikasjon. Det er viktig å kunne en del teori når man skal ut i arbeidslivet, slik at man kan reflektere kritisk over det arbeidet man gjør og se andre løsninger.

Anja Haug Tronrud

Bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon, master i samfunnskommunikasjon

Navn: Anja Haug Tronrud
Studium: Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor. Samfunnskommunikasjon, master.
Uteksaminert: 2013 (master)
Stilling: Kommunikasjonsrådgiver
Arbeidsgiver: Barnekreftforeningen

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

I Barnekreftforeningen har jeg varierte oppgaver innen kommunikasjon ettersom vi er få ansatte. I jobben er jeg ansvarlig for det meste av ekstern kommunikasjon, organisasjonens hjemmesider og innhold. Jeg jobber med sosiale medier, nyhetsovervåkning, og som mediekontakt. Jeg er med på å utforme informasjonsmateriell og brosjyrer. I tillegg jobber jeg en del med kampanjer, innsamlinger, sponsorer og kommunikasjonen rundt dette.

Mye av arbeidet handler om å gjøre foreningen synlig og sette fokus på kreft hos barn og ungdom. Det beste med jobben er at det er en viktig sak som betyr mye for mange. God kommunikasjon ut til folk er vesentlig for at organisasjonen skal nå sine mål og at medlemmer skal føle seg ivaretatt.

Anja Haug Tronrud på God Morgen Norge - en av flere medieopptredener i forbindelse med facebook-utfordringen som gikk viralt våren 2017

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Jeg opplever at utdanningen har vært viktig for å få en trygghet i arbeidslivet. Gjennom utdanningen har man lært seg tankesett som er viktige verktøy når man jobber med kommunikasjon. Det er viktig å kunne en del teori når man skal ut i arbeidslivet, slik at man kan reflektere kritisk over det arbeidet man gjør og se andre løsninger. Det var også veldig nyttig å ha med seg et praksisopphold før man går ut i jobb, der man får mye ansvar og må stole på seg selv. Mye av det praktiske arbeidet lærer man i jobben gjennom å prøve og feile. Jeg lærte mye av å skrive masteroppgave og tilegne meg kunnskap om hvordan pressen arbeider. I tillegg tror jeg det er lurt å engasjere seg i studentforeninger. Der lærer man mye om hvordan man må jobbe i praksis og samarbeide for å nå målene man ønsker.

Hvordan fikk du jobben du har nå?

Det er nok en kombinasjon av flere ting. Både studier, erfaring og personlighet er viktig når man skal søke jobb. Jeg tror mye av grunnen til at jeg fikk denne jobben er fordi jeg har engasjert meg i studentforeninger og frivillig arbeid ved siden av studiene, og kjenner til hvordan en organisasjon er bygget opp. Jeg tok også etterutdanning i praktisk pedagogikk (PPU) etter mastergraden og jobbet et år som kontaktlærer på en ungdomsskole. Her fikk jeg god erfaring med å jobbe med mennesker, som er viktig i en jobb der en jobber med foreldre som pårørende.  I en organisasjon som dette er det viktig å tenke helhetlig og på tvers av ulike fagmiljøer så jeg tror de også så etter en person som var litt allsidig og er villig til å sette seg inn i nye problemstillinger. Jeg hadde vel egentlig aldri tenkt at jeg skulle arbeide med kreft da jeg studerte. Men det er veldig interessant, og det er en hjertesak som er lett å engasjere seg i.

Hvordan var studievalget ditt?

Jeg hadde gått bachelorgraden Samfunnsendring og kommunikasjon. Etter utveksling i Sør Afrika, der jeg fikk prøve meg på fag innen markedsføring og organisasjonspsykologi, fikk jeg mersmak og ønsket å fordype meg i kommunikasjonsfaget. Jeg følte meg ikke helt klar for arbeidslivet etter en bachelorgrad og ønsket å spesialisere meg i et felt jeg ser på som veldig aktuelt i dagens samfunn.

Jeg er fornøyd med valget jeg tok, og føler at graden ga mye frihet til å fordype seg i det man interesserer seg for. I tillegg stiller man mye sterkere i et jobbmarked der konkurransen er stor når man har en mastergrad.

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

Jeg tror igjen det er en kombinasjon av valg som har ført meg hit jeg er i dag. Jeg har ofte fulgt hjertet og fordypet meg i ting jeg er nysgjerrig på, og ønsker å lære mer om. Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man har igjen å lære.  Jeg tror også det er viktig å gripe muligheter når de er der og ikke alltid vente til man er klar for det. Man lærer underveis. Jeg tror det har vært viktig å engasjere seg ved siden av studiene, både med jobb og i frivillig arbeid. I tillegg har det å ha et nettverk vært viktig for å utveksle erfaringer. Nettverket bygges litt av seg selv når man engasjerer seg og viser interesse. 

Hvordan opplevde du studietiden ved UiA?

Jeg hadde en veldig fin tid på UiA og i Kristiansand. UiA tilbyr mange interessante fag og det er fokus på å knytte kontakter til arbeidslivet. Jeg fikk også mange gode venner som jeg fortsatt har kontakt med i dag. En av de beste tingene med Kristiansand og UiA var at det var mange gode kulturtilbud for de som liker å koble av når man ikke er på campus. Jeg fikk også mulighet til å utforske og dyrke mine interesser. Jeg er veldig glad for at jeg valgte UiA, og kan anbefale andre å gjøre det samme!

Tips til studenter

  • Engasjer deg i linjeforeninger eller annet frivillig arbeid og skaff deg arbeidserfaring.  Vær nysgjerrig og søk kontakter som kan gi deg innsikt i jobbmarkedet. Delta gjerne på frokostseminarer, konferanser etc for å holde deg oppdatert på hva som skjer i bransjen. Det er viktig når man jobber med kommunikasjon. Det er stadig noe nytt som skjer, så man må følge med.
  • Vær sosial og knytt vennskap. Man studerer bare en gang og mange av dine venner kan også være gode kontakter senere i livet.
  • Ikke vær for redd for å gjøre feil, man lærer mest av de feilene man gjør. Man trenger ikke alltid kalle det et nederlag, man kan heller prøve å tenke at man utsetter seieren. Det sa en klok mann til meg da jeg bodde i Argentina og store deler av masteroppgaven min ble slettet rett før innlevering.