Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Frivillighets-koordinator i Vest-Agder Røde Kors

Marthine Tronvoll-Jørgensen (foto)

Jeg bærer med meg mye av det vi lærte om kultur og kulturforståelse. Hvordan møter man andre mennesker, og hvordan se saker i større perspektiv.

Marthine Tronvoll-Jørgensen

Utviklingsstudier, bachelor og Religion, etikk og samfunn, årsstudium

  • Navn: Marthine Tronvoll-Jørgensen
  • Studium: Utviklingsstudier bachelor – breddefag religion
  • Uteksaminert: 2016
  • Stilling: Frivillighetskoordinator
  • Arbeidsgiver: Vest-Agder Røde Kors

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

Jeg er med på å rekruttere nye frivillige til aktivitet på flerkulturfeltet. Jeg har ansvar for asyl-feltet i Vest-Agder. Derfor må jeg holde meg oppdatert på alt som skjer innen asyl, bosetting – og transittfasen i Norge. I tillegg må jeg være oppdatert på internasjonale forhold. Røde Kors er en beredskapsorganisasjon, og vi må derfor også være beredt på hvordan feltet er i stadig endring. Røde Kors er også en humanitær organisasjon, og jeg skal i den forbindelse passe på at alle frivillige som møter asylsøkere vet hvordan de skal håndtere enhver situasjon. Det dreier seg om kursing, oppfølging og rådgivning. Jeg arbeider mer i «førstelinjen» enn det jeg trodde jeg kom til å gjøre, og møter ukentlig mennesker som er i en svært sårbar og vanskelig livssituasjon. Det kan dreie seg om økonomisk, sosialt, religiøst eller politisk. Det finnes mye jeg og Røde Kors kan hjelpe med, og mange saker vi må videresende til andre organisasjoner. En kjennskap til andre organisasjoner, nasjonale eller internasjonale, eller til statlige roller og ansvar, er derfor essensielt.

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

En ting jeg husker svært godt fra studiet, er måten å tenke kritisk. Jeg jobber også en del med økonomi, og da spesielt er det "transparency" som er viktig. Jeg må kunne stå for alt jeg gjør og sier i jobben min, og ikke nødvendigvis meg som enkeltperson – men som en del av en verdensomspennende organisasjon. Jeg bærer også med meg mye av det vi lærte om kultur og kulturforståelse. Hvordan møter man andre mennesker, og hvordan se saker i større perspektiv. Jeg arbeider hver dag med å bygge lokalt eierskap til lokale aktiviteter og Røde Kors, og viktigheten av dette fikk vi gode innblikk i under utdanningen. Jeg skrev bacheloroppgave om religiøs tilknytning i organisasjon, og utbytte av tilbud. Det er noe jeg trives svært godt med i Røde Kors, er deres prinsipper om nøytralitet og uavhengighet. Under bachelorutdanningen fikk vi også godt innblikk i organisasjonsstrukturer.

Hvordan fikk du jobben du har nå?

Jeg ville bygge meg et nettverk og kjennskap til organisasjoner og situasjoner i Kristiansand. Jeg ble frivillig i Røde Kors, Redd Barna og Amnesty. Jeg ble invitert til å være frivillig med FN-sambandet ved flere anledninger, og til å holde appell under Skeive Sørlandsdager. Jeg tok på meg verv, roller og ansvar i hver organisasjon. Jeg ville lære. Jeg ville vite. Og ikke minst, jeg ville bli kjent med mennesker. Jeg gikk fem måneder uten arbeid etter å ha levert bacheloroppgaven min. Jeg var frivillig på fulltid. Plutselig kom det en intern utlysning om vikariat, som de sendte til frivillige og ansatte. Etter endt vikariat fikk jeg et nytt engasjement, fortsatt på asylfeltet.

Hvordan var studievalget ditt?

Året før jeg skulle starte på universitetet, reiste jeg jorden rundt. Jeg ville bli kjent med verden, lære og utforske. Jeg kom frem til at jeg ville arbeide med mennesker og innen flerkultur. Jeg ville lære meg språk, og lære meg hvordan jeg kan møte andre mennesker. Tidligere har jeg fagbrev som CNC-operatør i industrifaget. Jeg arbeidet med dette i over fire år. Jeg fant fort ut av at jeg det var samfunnsfag og sosialkunnskap som tiltrakk meg. Jeg ville ikke lære og pugge for å få gode karakterer, jeg ville lære for å lære. Jeg lærte at det er så mye jeg ikke vet. Jeg likte spesielt godt at jeg fikk muligheten til å gjøre feltarbeid annethvert semester. Det tiltrakk meg og gav meg en opplevelse av å bli enda bedre kjent med en verden utenfor Norge og utenfor fagbøkene. Jeg fikk muligheten til å prøve ut metoder og tilnærminger i praksis.

Hvordan opplevde du studietiden din ved UiA?

Studietiden ved UiA var veldig spennende. Det var gøy å komme i forelesninger og å bli utfordret. Jeg arbeidet mye med fagene, samtidig var jeg mye frivillig. Jeg fikk muligheten til å lære noe som ikke hadde et fasitsvar, og det syntes jeg var veldig spennende. Det fantes så mange ulike strategier og vinklinger på de ulike temaene. 

Tips til studenter

  • Kultur og religionsforståelse er blitt en viktig del av samfunnet i dag, om du bor i Norge eller andre land. Det kan bidra til en forståelse, selv om man ikke er enig, til andres håndtering av blant annet hverdagsliv.
  • Språk er svært viktig. Jeg er selv i prosess med å lære meg arabisk, og opplever det som en god investering hver eneste dag i arbeidet mitt.
  • Søk på jobber tidlig, engasjer deg i lokale organisasjoner eller grupper. Bli kjent med andre mennesker og lær! Det finnes så mye som skjer utenfor forelesningssalen.